Soạn bài Thân thiện với môi trường sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn BÀI 9. HÒA ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN. Nội dung bài Soạn bài Thân thiện với môi trường sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


Thực hành đọc

Thân thiện với môi trường

Nội dung chính:

Văn bản bàn về những vật liệu, sản phẩm dịch vụ “thân thiện với môi trường”.

1. Đặc điểm của loại văn bản

Văn bản thông tin cung cấp thông tin về những vật liệu, sản phẩm thân thiện với môi trường, cung cấp số liệu cụ thể.

2. Vấn đề chính được nói tới trong văn bản

Những thứ được coi là thân thiện với môi trường nhưng có thực sự thân thiện?

3. Ý nghĩa của việc dẫn các số liệu cụ thể trong văn bản

Cung cấp thông tin khách quan, chính xác, cụ thể.

4. Suy ngẫm của em trước những thông tin do văn bản đưa lại

Cần tìm hiểu những sản phẩm giảm thiểu rác ra môi trường.


Bài trước:

👉 Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 97 sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Đọc mở rộng trang 100 sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Thân thiện với môi trường sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com