Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 64 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn Bài 3. CỘI NGUỒN YÊU THƯƠNG. Nội dung bài Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 64 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


Thực hành tiếng Việt

SỐ TỪ

Câu 1 trang 64 Ngữ Văn 7 tập 1 KNTT

Tìm số từ trong các câu sau:

a. Buổi chiều ra đồng về, bố thường dẫn tôi ra vườn, hai bố con thi nhau tưới.

b. Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay.

c. – Cách đây khoảng ba chục mét, hướng này!

Trả lời:

Số từ trong các câu là:

a. hai

b. một

c. ba chục


Câu 2 trang 64 Ngữ Văn 7 tập 1 KNTT

Tìm số từ chỉ số lượng ước chừng trong các câu dưới đây:

a. Bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút.

b. Tôi còn về vài ngày nữa là khác.

c. Tôi nghe nói bà về đây một hai hôm rồi đi.

Tìm thêm ba số từ chỉ số lượng ước chừng khác và đặt câu với mỗi từ.

Trả lời:

– Số từ chỉ số lượng ước chừng trong các câu là:

a. mấy

b. vài

c. một hai

– Tìm và đặt câu với ba số từ chỉ số lượng ước chừng:

+ mỗi: Mỗi ngày tôi đều tưới cây ngoài vườn.

+ nhiều: Nhiều bạn đạp xe trên đường dàn hàng, lạng lách, đánh võng rất nguy hiểm.

+ nắm: Mẹ em hay cho gà nắm thóc để ăn.

Hoặc:

– Ba số từ chỉ số lượng ước chừng là: mớ, dăm bảy, ba bốn

+ Chị ấy mua hộ tôi mớ rau to.

+ Hôm rồi, chú ấy có đưa cho tôi dăm bảy đồng bạc.

+ Đầu xóm, ba bốn cô hàng nước xôn xao về vụ trộm tối qua.


Câu 3 trang 65 Ngữ Văn 7 tập 1 KNTT

Trong câu: “Nó là thằng Tí, con bà Sáu.”, từ Sáu có phải là số từ không? Vì sao từ này được viết hoa?

Trả lời:

– Sáu trong câu: “Nó là thằng Tí, con bà Sáu” không phải là số từ mà là danh từ.

– Từ Sáu được viết hoa là bởi đây là danh từ riêng chỉ người.


Câu 4 trang 65 Ngữ Văn 7 tập 1 KNTT

Trong câu: “Bụng nó đầy nước, bố phải nắm ngược hai chân dốc xuống như làm xiếc.”, có số từ hai kết hợp với chân (hai chân). Trong tiếng Việt, bên cạnh hai chân có đôi chân. Hãy tìm thêm những trường hợp tương tự và cho biết sự khác nhau về nghĩa giữa cụm từ có số từ hai và cụm từ có danh từ đơn vị đôi có ý nghĩa số lượng trong mỗi trường hợp.

Trả lời:

– Những trường hợp tương tự: hai mắt – đôi mắt, hai tay – đôi tay, hai tai – đôi tai, hai cái sừng – đôi sừng, hai chiếc đũa – đôi đũa.

– Sự khác nhau giữa nghĩa của cụm từ có số từ hai và cụm từ có danh từ đơn vị đôi:

hai là số từ chỉ số lượng, dùng để đếm các sự vật.

đôi là danh từ chỉ một tập hợp sự vật có hai yếu tố cùng loại, tương ứng với nhau và làm thành một đơn vị thống nhất về mặt chức năng, công dụng. Có thể tính đếm tập hợp đó bằng số từ và đặt số từ đứng trước danh từ đôi: một đôi, hai đôi, ba đôi,…


Câu 5 trang 65 Ngữ Văn 7 tập 1 KNTT

Có những từ vốn chỉ số lượng xác định nhưng trong một số trường hợp lại mang nghĩa không xác định. Ví dụ: Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Từ chín thứ hai là số từ chỉ số lượng xác định nhưng ở đây lại mang nghĩa biểu trưng là nhiều (nhiều nghề). Hãy tìm một thành ngữ có số từ được dùng theo cách như vậy và giải thích nghĩa của thành ngữ đó.

Trả lời:

Thành ngữ có số từ chỉ số lượng xác định nhưng đây lại biểu trưng cho ý nghĩa rất nhiều:

– Ba mặt một lời: đối chứng với nhau để tìm ra sự thật

– Mồm năm miệng mười: chỉ những người nói nhiều, nói những lời không cần thiết, vô ích khiến người khác phiền lòng.

– Ba chìm bảy nổi: chỉ những số phận, tình cảnh long đong, lận đận.

Trăm người bán vạn người mua: ám chỉ số lượng cân đối – cân bằng giữa người mua và người bán trong giao thương – mua bán ở những nơi chợ búa. Cũng giống như việc so sánh giữa kẻ tám lạng người nửa cân.


Bài trước:

👉 Soạn bài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Người thầy đầu tiên sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 64 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com