Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 81 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn Bài 9. Trái Đất – ngôi nhà chung. Nội dung bài Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 81 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 6, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng.


Thực hành tiếng Việt

VĂN BẢN VÀ ĐOẠN VĂN

Câu 1 trang 81 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Nêu bằng chứng cụ thể để khẳng định Trái đất – cái nôi của sự sống là một văn bản?

Trả lời:

Những bằng chứng để khẳng định Trái đất – cái nôi của sự sống là một văn bản:

– Có bố cục văn bản mạch lạc, rõ ràng.

– Là văn bản cung cấp thông tin cho người đọc về trái đất.

– Nội dung của văn bản bao gồm: vị trí của Trái đất, sự sống trên trái đất, muôn loài trên trái đất, con người trên trái đất, tình trạng trái đất và đưa ra lời kêu gọi để bảo vệ trái đất.


Câu 2 trang 81 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Hãy liệt kê những bộ phận cấu tạo của văn bản Trái đất – cái nôi của sự sống.

Trả lời:

Liệt kê những bộ phận tạo thành văn bản Trái đất – cái nôi của sự sống là một văn bản:

– Nhan đề.

– Đề mục.

– Các đoạn văn.

– Tranh minh họa.


Câu 3 trang 81 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản Trái đất – cái nôi của sự sống.

Trả lời:

Những thông tin, thông điệp mà em nhận được từ văn bản Trái đất- cái nôi của sự sống:

– Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có sự sống.

– Nhờ có nguồn nước trên trái đất, sự sống trên trái đất mới bắt đầu.

– Sinh vật, con người chung sống phát triển trên trái đất.

– Trái đất hiện đang đối mặt với những vấn đề và thách thức khác nhau bắt nguồn từ con người.


Câu 4 trang 82 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Chọn một đoạn văn trong văn bản Trái đất – cái nôi của sự sống và điền thông tin cần thiết vào bảng theo mẫu sau (làm vào vở):

Thứ tự đoạn văn trong văn bản Điểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn Ý chính của đoạn văn Chức năng của đoạn văn trong văn bản

Trả lời:

Thứ tự đoạn văn trong văn bản Điểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn Ý chính của đoạn văn Chức năng của đoạn văn trong văn bản
Đoạn 3 (Trái Đất – nơi cư ngụ của muôn loài) – Điểm mở đầu: muôn loài tồn tại trên Trái đất

– Điểm kết thúc: tất cả sự sống trên Trái Đất đều tồn tại, phát triển theo những quy luật sinh học bí ẩn, lạ lùng

Sự sống trên Trái Đất thật phong phú, muôn màu Làm rõ nét thêm nội dung của văn bản: Trái đất là cái nôi của sự sống đối với muôn loài

Bài trước:

👉 Soạn bài Trái Đất – cái nôi của sự sống sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Các loài chung sống với nhau như thế nào? sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 81 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com