Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 86 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn Bài 9. Trái Đất – ngôi nhà chung. Nội dung bài Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 86 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 6, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng.


Thực hành tiếng Việt

TỪ MƯỢN

Câu 1 trang 86 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:

Do kế hoạch phát triển công nghiệp thiếu bền vững, Trái Đất đang nóng dần lên, băng Bắc Cực và Nam Cực đang tan chảy, khiển nước biển dâng cao, nhấn chìm nhiều thành phố, làng mạc, nhiều cánh đồng màu mỡ. Tầng ô-dôn bị thủng nhiều chỗ, đất đai, nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề, đe doạ sự sống của muôn loài.

a. Trong đoạn văn trên có nhiều từ là từ mượn, chẳng hạn: kế hoạch, phát triển, công nghiệp, băng, ô-dôn, không khí, ô nhiễm, … Theo em, từ nào được vay mượn từ tiếng Hán, từ nào được vay mượn từ tiếng Anh? Vì sao em xác định như vậy?

b. Trong các từ mượn như: công nghiệp, băng, ô-dôn, ô nhiễm, từ nào gây cho em cảm giác về từ mượn rõ nhất? Vì sao?

c. Các yếu tố như không, nhiễm không chỉ xuất hiện trong không khí, ô nhiễm mà còn được dùng để tạo nên nhiều từ khác mà chúng ta vẫn sử dụng hằng ngày. Hãy kể thêm một số từ có những yếu tố ấy và giải thích ý nghĩa của chúng.

Trả lời:

a. – Các từ vay mượn tiếng Hán: động vật, thực vật, tồn tại.

→ Các từ này có cách đọc và hình thức chính tả giống từ thuần Việt, có tính chất khái quát về nghĩa.

– Các từ vay mượn tiếng Anh: ô-dôn.

→ Từ có gạch nối giữa các âm tiết.

b. – Từ ô-dôn cho em cảm giác từ mượn rõ nhất.

– Vì từ ngữ này có phần gạch nối rất dễ nhận biết.

c. Một số từ có yếu tố không, nhiễm:

chân không: khoảng không gian không chứa một dạng vật chất nào cả.

không gian: hình thức tồn tại cơ bản của vật chất (cùng với thời gian), trong đó các vật thể có độ dài và độ lớn khác nhau, cái nọ ở cách cái kia.

nhiễm trùng: bị vi trùng xâm nhập vào cơ thể.

miễn nhiễm: cơ thể có đề kháng, không bị yếu tố gây bệnh xâm nhập.

– không trung là từ chỉ khoảng không gian ở trên cao.

– không quân là từ chỉ một quần chủng (trong quân đội) hoạt động trên không nhằm bảo vệ vùng trời của một quốc gia.

– lây nhiễm chỉ sự truyền lan của bệnh hoặc của một thói xấu nào đó từ người này sang người khác.


Câu 2 trang 86 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Qua việc thực hiện các yêu cầu ở bài tập 1, em rút ra nhận xét gì về đặc điểm của vốn từ tiếng Việt?

Trả lời:

Nhận xét: Tiếng Việt có vốn từ đa dạng và phong phú. Trong đó có từ mượn và từ thuần Việt. Chính sự vay mượn ngôn ngữ này, làm giàu thêm vốn từ tiếng Việt.


Câu 3 trang 87 Ngữ Văn 6 tập 2 KNTT

Hãy diễn đạt lại câu văn sau đây theo hướng thay thế từ mượn bằng từ quen thuộc hoặc dễ hiểu hơn vốn đã có từ lâu trong vốn từ tiếng Việt:

Các fan cuồng thực sự phấn khích, hân hoan khi thấy idol của mình xuất hiện trên cửa chiếc chuyên cơ vừa đáp xuống phi trường.

Trả lời:

Thay đổi: Những người hâm mộ thực sự phấn khích, hân hoan khi thấy thần tượng của mình xuất hiện trên cửa chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay.

Các fan cuồng được thay bằng những người hâm mộ.

idol được thay bằng thần tượng.

chuyên cơ được thay bằng máy bay.

phi trường được thay bằng sân bay.


Bài trước:

👉 Soạn bài Các loài chung sống với nhau như thế nào? sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Trái Đất sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 86 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com