Soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn soạn BÀI 1: TIẾNG NÓI CỦA VẠN VẬT. Nội dung bài Soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


NÓI VÀ NGHE

TÓM TẮT Ý CHÍNH DO NGƯỜI KHÁC TRÌNH BÀY

Khi tham dự các buổi thảo luận, các cuộc họp,… việc tóm tắt được ý chính về nội dung trình bày của người khác giúp em nắm bắt được nội dung cốt lõi của bài nói, chủ động ghi chép ý chính cũng như trao đổi, đặc câu hỏi hoặc phản biện ý kiến của người nói.

Để nghe và tóm tắt ý chính do người khác trình bày, em hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Nghe ý chính và ghi tóm tắt

– Tập trung lăng nghe nội dung và chú ý vào ý chính của bài nói (vấn đề trọng tâm mà người nói sẽ trình bày).

+ Chú ý phần mở đầu và phần kết thúc. Thông thường, người trình bày sẽ giới thiệu ý chính của bài nói trong phần mở đầu bằng một số mẫu câu như “Hôm nay, tôi sẽ trình bày về…”, “Trong bài này, tôi muốn nhấn mạnh về vấn đề…”. Những ý chính của bài cũng sẽ được nhấn mạnh ở phần kết thúc.

+ Chú ý tốc độ nói. Thường người nói sẽ nói chậm, nhấn mạnh ở những chỗ trình bày ý chính và nói với tốc độ nhanh hơn ở những ý bổ trợ.

+ Chú ý từ khóa của bài nói. Từ khóa là từ ngữ quan trong, thể hiện nội dung chính của bài nói. Thường khi trình bày ý chính, người nói sẽ nhắc đến từ khóa của bài nói.

+ Chú ý các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ như: sơ đồ, bảng, hình ảnh,… Các phương tiện này thường được sử dụng để làm rõ ý chính của bài nói.

– Kết hợp lắng nghe và ghi chép bằng cách:

+ Ghi ngắn gọn bằng ngôn từ của mình, ghi dưới dạng cụm từ, từ khóa.

+ Sử dụng các kí hiệu, gạch đầu dòng để làm nổi bật các ý.

+ Thể hiện các ý chính dưới dạng sơ đồ.

Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa

– Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có).

– Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi với người nói ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác.

– Trao đổi phần tóm tắt với những người nghe khác để chỉnh sửa cho chính xác.


BÀI NÓI THAM KHẢO

Tóm tắt ý chính của giáo viên trình bày khi hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (trong một tiết sinh hoạt lớp)

– Đề xuất ý tưởng thiết kết làm báo tường khổ A0:

+ Vẽ tranh thầy cô, lớp học, mái trường .

+ Sưu tầm những bài thơ, bài hát, mẩu truyện ngắn hay và ý nghĩa liên quan tới thầy cô.

+ Ghi những tâm sự, chia sẻ với thầy cô.

– Đề xuất lớp có thể chuẩn bị tiết mục văn nghệ.

+ Lựa tiết mục có liên quan tới thầy cô, mái trường.

+ Chọn học sinh tham gia đội văn nghệ.

+ Sắp xếp thời gian tập và phân công nhiệm vụ.


Bài trước:

👉 Soạn bài Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài ÔN TẬP Bài 1 trang 30 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com