Soạn bài Tốt-tô-chan bên cửa sổ: Khi trẻ con lớn lên trong tình thương sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn soạn Bài 8: CÁNH CỬA MỞ RA THẾ GIỚI (VĂN BẢN THÔNG TIN). Nội dung bài Soạn bài Tốt-tô-chan bên cửa sổ: Khi trẻ con lớn lên trong tình thương sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 8, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

TỐT-TÔ-CHAN (TOTTO-CHAN) BÊN CỬA SỔ: KHI TRẺ CON LỚN LÊN TRONG TÌNH THƯƠNG

Nội dung chính:

Văn bản giới thiệu về cuốn sách Tốt-tô-chan (totto-chan) bên cửa sổ.


Hướng dẫn đọc

Câu 1 trang 57 Ngữ Văn 8 tập 2 CTST

Văn bản này gồm mấy phần? Nội dung của từng phần là gì?

Trả lời:

– Văn bản gồm 4 phần.

– Nội dung từng phần:

+ Sa-pô: Nêu sự phổ biến của tác phẩm qua số lượng phát hành và sự yêu thích của người đọc.

+ Phần 1 (đoạn 1, 2): Giới thiệu tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.

+ Phần 2 (đoạn 3, 8): Tóm tắt nội dung cuốn sách, nêu ấn tượng của người viết về cuốn sách.

+ Phần 3 (hai đoạn cuối): Sự phổ biến của cuốn sách và ý kiến của người viết về giá trị của cuốn sách.


Câu 2 trang 57 Ngữ Văn 8 tập 2 CTST

Xác định cách triển khai thông tin của đoạn văn sau: “Từ đây, hành trình đến trưởng … Ước mơ của các em còn lớn hơn nhiều kế hoạch của cô giáo”. Nêu tác dụng của cách triển khai này.

Trả lời:

– Cách triển khai thông tin trong đoạn văn: cách diễn dịch.

– Tác dụng: giúp điều tác giả muốn nhấn mạnh được truyền tải rõ nét hơn nay từ đâu, các câu sau làm bổ sung, làm rõ cho câu chủ đề.


Câu 3 trang 57 Ngữ Văn 8 tập 2 CTST

Xác định thông tin cơ bản của văn bản, thông tin ấy được thể hiện qua những chi tiết nào? Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa thông tin cơ bản và các chi tiết của văn bản.

Trả lời:

– Thông tin cơ bản của văn bản: giới thiệu câu chuyện về cô bé Totto-chan và ý nghĩa nhân văn trong cách giáo dục ở ngôi trường Tô-mô: giáo dục dựa trên tình yêu thương và tôn trọng trẻ.

– Những chi tiết thể hiện: ngôi trưởng có các toa tàu, chi tiết giải thích thành ngữ “bên cửa sổ”, chi tiết thầy hiệu trưởng lắng nghe câu chuyện của Totto-chan, HS được tham gia nhiều hoạt động, HS không bị chê trách, la rầy, lời khen tặng của thầy hiệu trưởng cho Tốt-to-chan, ảnh minh hoạ bìa sách,…


Câu 4 trang 58 Ngữ Văn 8 tập 2 CTST

Việc đưa hình ảnh bìa sách vào văn bản tạo nên hiệu quả gì?

Trả lời:

Hiệu quả của việc đưa hình ảnh bìa sách vào văn bản là: giúp học sinh cảm nhận được hình ảnh cô bé Totto-chan, tăng sức thu hút với người đọc.


Câu 5 trang 58 Ngữ Văn 8 tập 2 CTST

Tác giả viết văn bản này nhằm mục đích gì? Những đặc điểm nào của văn bản góp phần đạt được mục đích ấy?

Trả lời:

– Tác giả viết văn bản này nhằm mục đích: giới thiệu cuốn sách và lan tỏa ý nghĩa của phương pháp giáo dục trẻ em rất tiến bộ của thầy hiệu trưởng trường Tô-mô.

– Những đặc điểm của văn bản góp phần đạt được mục đích ấy:

+ Cấu trúc văn bản.

+ Sự kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

+ Sự kết hợp giữa phương thức thuyết minh và tự sự.


Bài trước:

👉 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 53 sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Viết bài văn giới thiệu một cuốn sách yêu thích sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Tốt-tô-chan bên cửa sổ: Khi trẻ con lớn lên trong tình thương sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com