Soạn bài Tự đánh giá: Về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn soạn Bài 4. Nghị luận văn học. Nội dung bài Soạn bài Tự đánh giá: Về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


TỰ ĐÁNH GIÁ

VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊN

Câu 1 trang 99 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Đoạn trích viết về vấn đề gì?

A. Kể chuyện của ông đồ

B. Miêu tả hình ảnh ông đồ

C. Phân tích bài thơ Ông đồ

D. Giới thiệu nhà thơ Vũ Đình Liên

Trả lời:

Phân tích bài thơ Ông đồ

⇒ Đáp án: C.


Câu 2 trang 99 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Vì sao văn bản Về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên nêu trên là văn bản nghị luận văn học.

A. Vì văn bản tập trung miêu tả hình ảnh ông đồ

B. Vì tác giả đã phân tích cái hay của bài thơ Ông đồ

C. Vì tác giả đã kể lại câu chuyện về ông đồ viết chữ Nho

D. Vì văn bản đã giúp người đọc hiểu ông đồ là ai

Trả lời:

Vì tác giả đã phân tích cái hay của bài thơ Ông đồ

⇒ Đáp án: B.


Câu 3 trang 99 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Theo em, mục đích chính của người viết đoạn trích trên là gì?

A. Ca ngợi những người viết chữ Nho

B. Ca ngợi hình ảnh ông đồ viết chữ Nho

C. Nêu lên tình cảnh buồn thảm của ông đồ

D. Chỉ ra cái hay của bài thơ Ông đồ

Trả lời:

Chỉ ra cái hay của bài thơ Ông đồ

⇒ Đáp án: D.


Câu 4 trang 100 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Câu nào có bằng chứng được người viết dẫn ra từ bài thơ

A. Dòng thơ không phải là nỗi đau nức nở, nó chỉ như một tiếng thở dài cảm thương, nuối tiếc khôn nguôi.

B. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

C. Văn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như vẽ, không chỉ bóng dáng ông đồ mà cả cái tiêu điều của xã hội qua mắt ông đồ.

D. Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn.

Trả lời:

Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn

⇒ Đáp án: D.


Câu 5 trang 100 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Tác giả phân tích nghệ thuật dùng từ của nhà thơ ở câu nào?

A. Chữ “muôn năm cũ” ở dòng trên đội xuống chữ “bây giờ” của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ.

B. Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn.

C. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

D. Dòng thơ không phải là nỗi đau nức nở, nó chỉ như một tiếng thở dài cảm thương, nuối tiếc khôn nguôi.

Trả lời:

Chữ “muôn năm cũ” ở dòng trên đội xuống chữ “bây giờ” của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ.

⇒ Đáp án: A.


Câu 6 trang 100 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Câu nào nêu nhận xét về tài năng nghệ thuật của nhà thơ Vũ Đình Liên

A. Bóng dáng ông đâu phải bóng dáng của một người mà là bóng dáng của cả một thời đại.

B. Ông đồ đã kiên nhẫn “vẫn ngồi đấy”, nhưng năm nay không còn kiên nhẫn được nữa.

C. Tác giả đã có những chi tiết thật đắt: nơi ông đồ là bút mực, nơi trời đất là gió mưa, nơi xã hội là sự thờ ơ không ai hay.

D. Đến bây giờ chúng ta mới thấy luyến tiếc, nhưng quá muộn rồi.

Trả lời:

Tác giả đã có những chi tiết thật đắt: nơi ông đồ là bút mực, nơi trời đất là gió mưa, nơi xã hội là sự thờ ơ không ai hay.

⇒ Đáp án: C.


Câu 7 trang 100 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Người viết thể hiện rõ cảm xúc của mình về hình ảnh ông đồ ở câu nào?

A. Hãy trở lại với dòng thơ đầu bài “Mỗi năm hoa đào nở”để thấy quy luật cũ không còn đúng nữa.

B. Đến bây giờ chúng ta mới thấy luyến tiếc, nhưng quá muộn rồi.

C. Tác giả đã có những chi tiết thật đắt: nơi ông đồ là bút mực, nơi trời đất là gió mưa, nơi xã hội là sự thờ ơ không ai hay.

D. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

Trả lời:

Đến bây giờ chúng ta mới thấy luyến tiếc, nhưng quá muộn rồi.

⇒ Đáp án: B.


Câu 8 trang 101 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Ý kiến khái quát của người viết về nội dung và nghệ thuật bài thơ Ông đồ được nêu ở câu nào

A. Bóng dáng ông đâu phải bóng dáng của một người mà là bóng dáng của cả một thời đại, bóng dáng kí ức của chính tâm hồn chúng ta.

B. Ông đồ đã kiên nhẫn “vẫn ngồi đấy”, nhưng năm nay không còn kiên nhẫn được nữa.

C. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

D. Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn.

Trả lời:

Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn.

⇒ Đáp án: D.


Câu 9 trang 101 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng bằng cụm chủ – vị.

A. Đến bây giờ chúng ta mới thấy luyến tiếc, nhưng quá muộn rồi.

B. Bóng dáng ông đâu phải bóng dáng của một người mà là bóng dáng của cả một thời đại, bóng dáng kí ức của chính tâm hồn chúng ta.

C. Ông đồ đã cố bám lấy xã hội hiện đại, những người hiện đại chúng ta đã thấy sự cố sức của ông, đã thấy ông chới với…

D. Chữ “muôn năm cũ” ở dòng trên đội xuống chữ “bây giờ” của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ.

Trả lời:

Ông đồ đã cố bám lấy xã hội hiện đại, những người hiện đại chúng ta đã thấy sự cố sức của ông, đã thấy ông chới với…

⇒ Đáp án: C.


Câu 10 trang 101 Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Em thích nhất đoạn nào trong văn bản Về bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên (Vũ Quần Phương)? Vì sao?

Trả lời:

Em thích nhất đoạn đầu của văn bản Về bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên (Vũ Quần Phương). Bởi trong đoạn đầu của văn bản, tác giả đã khái quát về sự đặc sắc từ việc tả cảnh, tả tình của Vũ Đình Liên trong bài thơ Ông đồ. Dù nhan đề là như vậy, nhưng trong bài thơ, bên cạnh hình ảnh ông đồ đó là hình ảnh của cảnh vật và đồ vật hiện lên một cách sinh động như nhuốm màu tâm trạng của con người. Đó là sự ảm đạm, buồn và vắng vẻ. Qua đó, ta thấy được một hiện thực thời nay, sự thờ ơ của con người trước những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời.

Hoặc:

Em thích nhất đoạn cuối cùng vì đoạn văn thể hiện rõ nhất tình cảm của tác giả Vũ Quần Phương với ông đồ và tâm trạng xót xa tiếc nuối trước một thời tàn. Phân tích vẻ đẹp của bài thơ Ông đồ với những dẫn chứng rõ ràng, chi tiết, Vũ Quần Phương đồng thời đã bộc lộ suy nghĩ, tình cảm luyến lưu buồn sầu của ông với một dáng hình truyền thống, một phong tục đẹp đẽ của dân tộc. Những cảm xúc luyến lưu ấy đã thực sự chạm vào tim em, khơi lên những liên tưởng phảng phất u buồn về một thời quá vãng.


Bài trước:

👉 Soạn bài Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 101 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Tự đánh giá: Về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com