Soạn bài Tục ngữ sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn soạn Bài 6. Truyện ngụ ngôn và tục ngữ. Nội dung bài Soạn bài Tục ngữ sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


TỰ ĐÁNH GIÁ

TỤC NGỮ

Câu 1 trang 19 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Câu tục ngữ Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt nghĩa là gì?

A. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là lúc gieo trồng phù hợp

B. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là sắp có mưa to gây lụt lội

C. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là dự báo trời sắp có nắng to

D. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều báo hiệu sắp hết mưa gió, lũ lụt

Trả lời:

Câu tục ngữ nói rằng Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều báo hiệu sắp có mưa gió, lũ lụt.

⇒ Đáp án: B.


Câu 2 trang 19 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Ý nghĩa câu tục ngữ Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền là gì?

A. Khẳng định làm ao là có hiệu quả nhất, sau đó là làm vườn và làm ruộng

B. Khẳng định tầm quan trọng của các cách sản xuất ở nông thôn xưa

C. Khẳng định việc sản xuất ở nông thôn xưa có ba cách chính

D. Khẳng định làm ruộng là có hiệu quả nhất, sau mới đến làm ao và làm vườn

Trả lời:

Khi sắp xếp thứ tự vai trò các nghề thì nghề nuôi tôm cá mang lại nguồn lợi nhanh và nhiều nhất. Thứ đến là nghề làm vườn, nghề trồng cây ăn quả, trồng rau màu, trồng hoa cảnh cũng là 1 nghề đem lại nguồn lợi nhuận khá cao. Sau cùng là nghề làm ruộng, nghề ổn định, lâu bền và có ý nghĩa lâu dài.

⇒ Đáp án: A.


Câu 3 trang 19 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Biện pháp tu từ nói quá được sử dụng trong câu tục ngữ nào?

A. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.

B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

C. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.

D. Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt

Trả lời:

Biện pháp nói quá được sử dụng trong câu tục ngữ:

Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.

⇒ Đáp án: A.


Câu 4 trang 19 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu tục ngữ Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo?

A. Nhân hoá

B. Ẩn dụ

C. So sánh

D. Điệp ngữ

Trả lời:

Câu tục ngữ sử dụng biện pháp ẩn dụ.

⇒ Đáp án: B.


Bài trước:

👉 Soạn bài Thầy bói xem voi sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 19 sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Tục ngữ sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com