Bài 34. Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 34. Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen Hóa Học 11 để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


I – NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen

– Tiến hành thí nghiệm:

Cho 2ml ancol etylic khan vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt, sau đó cho thêm từng giọt dung dịch H2SO4 đặc (4ml), đồng thời lắc đều. Lắp dụng cụ thí nghiệm như hình:

Đun nóng hỗn hợp sau phản ứng sao cho hỗn hợp không trào lên ống dẫn khí. Đốt khí sinh ra ở đầu vuốt nhọn ống dẫn khí.

Dẫn khí qua dung dịch KMnO4. Quan sát sự thay đổi màu của dung dịch.

– Hiện tượng và giải thích:

Dung dịch có sủi bọt khí bay lên.

\({C_2}{H_5}OH\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}C{H_2} = C{H_2} + {H_2}O\)

+ Đốt khí thấy khí này cháy và tỏa nhiều nhiệt.

+ Khí bay lên tác dụng dung dịch \(KMnO_4\) thì ta thấy màu dung dịch bị nhạt dần và có kết tủa nâu đen của \(MnO_2\).

\(3CH_2=CH_2 + 2KMnO_4 + 4H_2O → 3HO-CH_2-CH_2-OH + 2MnO_2↓ + 2KOH\)

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử tính chất của axetilen

– Tiến hành thí nghiệm:

Cho vài mẩu nhỏ canxi cacbua vào ống nghiệm đã đựng 1ml nước và đậy nhanh bằng nút có ống dẫn khí đầu vuốt nhọn.

Đốt khí sinh ra ở đầu ống vuốt nhọn.

Dẫn khí qua dung dịch KMnO4 và dung dịch AgNO3 trong NH3. Quan sát hiện tượng.

– Hiện tượng và giải thích:

+ Có khí sinh ra.

\(CaC_2 + 2H_2O → CH≡CH + Ca(OH)_2\)

+ Khi qua dd \(KMnO_4\) và dd \(AgNO_3\) trong \(NH_3\) thì kết tủa màu vàng nhạt là bạc axetilua.

\(CH ≡ CH + 2AgNO_3 + 2NH_3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH_4NO_3\)


II – VIẾT TƯỜNG TRÌNH

Các em học sinh viết bản thu hoạch dựa vào nội dung thí nghiệm trên theo mẫu các thầy cô đã cho.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Bài 34. Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen Hóa Học 11 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn hóa học 11 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com