Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 61 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 13. Tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 61 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM

Hoạt động 1 trang 58 Toán 6 tập 1 KNTT

Số – 3 đọc là “âm 3”. Tương tự, hãy đọc các số âm mà em thấy trên bản đồ thời tiết (H.3.1) và trên chiếc nhiệt kế (H.3.2)

Trả lời:

– Trên hình 3.1

+) Số -2 đọc là “âm 2”

+) Số -8 đọc là “âm 8”

+) Số -11 đọc là “âm 11”

– Trên hình 3.2

+) Số -20 đọc là “âm 20”

+) Số -20 đọc là “âm 20”

+) Số -30 đọc là “âm 30”


Hoạt động 2 trang 58 Toán 6 tập 1 KNTT

Bằng cách sử dụng dấu ” –”, hãy viết các số âm được nói đến trong Hình 3.3.

Trả lời:

Trong hình 3.3 có:

Âm 65 viết là – 65.

Âm 30 viết là – 30.


Luyện tập 1 trang 58 Toán 6 tập 1 KNTT

a) Viết ba số nguyên dương và ba số nguyên âm;

b) Đọc các số mà em đã viết.

Trả lời:

a) Ba số nguyên dương là: 5; 6; 9 và ba số nguyên âm là: -1; -10; -15

b) Đọc các số đã viết:

+) 5: Năm; 6: Sáu;   9: Chín

+) – 1: âm 1;   – 10: âm 10;   – 15: âm 15


Câu hỏi trang 59 Toán 6 tập 1 KNTT

Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm mười nghìn đồng”. Em hiểu câu nói đó của Nam có nghĩa là gì?

Trả lời:

Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm mười nghìn đồng”. Ta hiểu câu nói đó của Nam là Nam đang nợ ai đó 10 nghìn đồng.


Vận dụng 1 trang 59 Toán 6 tập 1 KNTT

Ông M nhận được hai tin nhắn từ một ngân hàng với nội dung như sau:

1. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: + 160 000. …”;

2. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: – 4 000 000. …”.

Em hãy giải thích ý nghĩa của số âm và số dương trong mỗi tin nhắn trên.

Trả lời:

1. Số dương trong tin nhắn trên tức là tài khoản của ông được cộng thêm tiền. Cụ thể là được cộng 160 000 đồng.

2. Số âm trong tin nhắn trên tức là tài khoản của ông bị trừ tiền. Cụ thể là bị trừ 4 000 000 đồng.


2. THỨ TỰ TRONG TẬP SỐ NGUYÊN

Câu hỏi trang 60 Toán 6 tập 1 KNTT

Trên trục số, mỗi điểm sau nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị?

a) Điểm 2;

b) Điểm – 4.

Trả lời:

Dựa vào trục số:

a) Điểm 2 cách gốc O một khoảng là 2 đơn vị

b) Điểm -4 cách gốc O một khoảng là 4 đơn vị.


Luyện tập 2 trang 60 Toán 6 tập 1 KNTT

Xuất phát từ gốc O, ta sẽ đi đến điểm nào nếu:

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương?

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm?

Trả lời:

Dựa vào trục số: Xuất phát từ điểm gốc O

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương ta sẽ đi đến điểm 5.

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm ta sẽ đi đến điểm -5.


Hoạt động 3 trang 60 Toán 6 tập 1 KNTT

Trên trục số các số nguyên âm nằm trước hay sau gốc O? Từ đó em hãy sắp xếp ba số 0, 1 và – 1 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Trả lời:

Trên trục số, các số nguyên âm nằm trước gốc O.

Vì -1 là số nguyên âm nên -1 < 0 mà 0 < 1 nên -1 < 0 < 1

Vậy sắp xếp thứ tự từ nhỏ đến lớn là: -1; 0; 1.


Hoạt động 4 trang 60 Toán 6 tập 1 KNTT

Quan sát trên trục số (H.3.6), ta thấy:

3 < 5 nhưng – 3 > – 5.

4 > 1 nhưng – 4 < – 1.

Theo em, trong hai số – 12 và – 15, số nào lớn hơn?

Trả lời:

Theo em vì 12 < 15 nên -12 > -15.


Luyện tập 3 trang 60 Toán 6 tập 1 KNTT

1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 2; – 4; 0; 5; – 11; – 3; 9.

2. Trong tập {x ∈ Z| – 5 < x ≤ 2}, những số nào lớn hơn – 1?

Trả lời:

1. +) Các số nguyên âm là: -4; -11; -3

Vì 11 > 4 > 3 nên -11 < -4 < -3 < 0 (1)

+) Các số nguyên dương là: 2; 5; 9

Ta có: 0 < 2 < 5 < 9 (2)

Từ (1) và (2) ta được: -11 < -4 < -3 < 0 < 2 < 5 < 9

Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là: -11; -4; -3; 0; 2; 5; 9

2. Vì x là số nguyên lớn hơn – 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 2 nên x là: -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2

Các số nguyên lớn hơn -1 trong tập trên là: 0; 1; 2

Vậy x ∈ {0;1;2}.


Vận dụng 2 trang 60 Toán 6 tập 1 KNTT

Nhiệt độ trung bình vào tháng Giêng của ba thành phố lớn của nước Nga được ghi lại trong bảng bên (theo Wikipedia).

Hãy sắp xếp ba thành phố trên theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ. Theo em thời tiết ở nơi nào lạnh hơn cả?

Trả lời:

Vì 12 > 9 > 8 nên -12 < -9 < -8

Sắp xếp ba thành phố theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ: Saint Peterburg, Moscow, Vladivostok.

Do đó thời tiết ở Vladivostok lạnh hơn cả.


Tranh luận trang 61 Toán 6 tập 1 KNTT

Giả sử một con kiến bò trên sợi dây (giống như một trục số). Nếu nó đi được 4 đơn vị theo chiều dương, ta nói kiến bò được 4 đơn vị; nếu nó đi được 4 đơn vị nhưng theo chiều âm, ta nói kiến bò được – 4 đơn vị.

a) Em hiểu thế nào nào nếu nói: “Kiến A bò được 12 đơn vị” và “Kiến B bò được – 15 đơn vị”?

b) Từ nhận xét rằng 12 > – 15, An kết luận: kiến A bò được quãng đường dài hơn kiến B. Em có đồng ý với An không?

Trả lời:

a) Kiến A bò được 12 đơn vị tức là kiến bò được 12 đơn vị theo chiều dương

Kiến B bò được -15 đơn vị tức là kiến B bò được 15 đơn vị nhưng theo chiều âm.

b) Em không đồng ý vơi An vì theo câu a) hai con kiến bò khác chiều nhau nên ta xét xem quãng đường hai con kiến bò được bao nhiêu rồi kết luận.

Do 15 > 12 nên kiến B bò được quãng đường dài hơn kiến B.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 61 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 3.1 trang 61 Toán 6 tập 1 KNTT

Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?

Bài giải:

Nhiệt độ mỗi nhiệt kế chỉ lần lượt là: -8oC; 31oC ; 0oC; -22oC


Giải bài 3.2 trang 61 Toán 6 tập 1 KNTT

Hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây:

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng 45 m và độ sâu lớn nhất là 80 m dưới mực nước biển.

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình tháng 1 là 25oC dưới 0oC.

c) Năm 2012, núi lửa Havre (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu 700 m dưới mực nước biển.

Bài giải:

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng – 45m và độ sâu lớn nhất là – 80m ;

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là – 25oC

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu – 700m.


Giải bài 3.3 trang 61 Toán 6 tập 1 KNTT

Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số âm).

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000 m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến -50oC ;

b) Cá voi xanh có thể lặn được – 2 500 m.

Bài giải:

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000 m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến   dưới 0oC

b) Cá voi xanh có thể lặn được độ sâu 2 500 m dưới mực nước biển.


Giải bài 3.4 trang 61 Toán 6 tập 1 KNTT

Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; – 3; – 5; 6; – 4; 4.

Bài giải:

Biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; – 3; – 5; 6; – 4; 4.

– Các số nguyên dương nằm bên phải số 0 là: 3; 4; 6

– Các số nguyên âm nằm bên trái số 0 là: -3; -4; -5


Giải bài 3.5 trang 61 Toán 6 tập 1 KNTT

Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn những số nào?

Bài giải:

Dựa vào hình vẽ ta thấy: Điểm D biểu diễn số 0; điểm E biểu diễn số -1.

Xuất phát từ điểm E, di chuyển điểm E sang trái 4 đơn vị ta được điểm B nên điểm B biểu diễn số -5.

Xuất phát từ điểm D, di chuyển điểm D sang phải 5 đơn vị ta được điểm C nên điểm C biểu diễn số 5.

Xuất phát từ điểm C, di chuyển điểm C sang phải 4 đơn vị ta được điểm A nên điểm A biểu diễn số 9.

Vậy các điểm A, B, C, D, E lần lượt biểu diễn các số: 9; -5; 5; 0; -1.


Giải bài 3.6 trang 61 Toán 6 tập 1 KNTT

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần.

-3; + 4; 7; – 7; 0; – 1; + 15; – 8; 25.

Bài giải:

Các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: -8; -7; -3; -1; 0; +4; 7; +15; 25.


Giải bài 3.7 trang 61 Toán 6 tập 1 KNTT

So sánh hai số.

a) – 39 và – 54;

b) – 3 179 và – 3 279.

Bài giải:

a) Vì 39 < 54 nên -39 > -54;

b) Vì 3 179 < 3 279 nên – 3 179 > – 3 279.


Giải bài 3.8 trang 61 Toán 6 tập 1 KNTT

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) {x ∈ Z|-2 ≤ X < 4};

b) {x ∈ Z|-2 < X ≤ 4}.

Bài giải:

a) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn hoặc bằng -2 và nhỏ hơn 4 là: -2; -1; 0; 1; 2; 3.

Do đó: A = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}.

b) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -2 và nhỏ hơn hoặc bằng 4 là: -1; 0; 1; 2; 3; 4.

Do đó: B = { -1; 0; 1; 2; 3; 4}.


Bài trước:

👉 Giải bài 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 trang 56 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 66 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 61 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com