Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 69 70 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §10. Hai bài toán về phân số sgk Toán 6 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 69 70 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


§10. HAI BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ

Câu hỏi khởi động trang 67 Toán 6 tập 2 CD

Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp – Tour de France, là giải đua xe đạp khó khăn nhất thế giới với nhiều chặng đua vượt núi cao. Giải đua lần thứ 106 diễn ra trong các ngày 06 – 28/7/2019. Các tay đua đã phải vượt qua 21 chặng đua có tổng chiều dài là 3 365,8 km, trong đó có 7 chặng leo núi. Tổng chiều dài của 7 chặng leo núi xấp xỉ bằng \(\frac{304}{1 001}\) tổng chiều dài của toàn bộ cuộc đua.

Tổng chiều dài của 7 chặng leo núi đó khoảng bao nhiêu ki-lô-mét ?

Trả lời:

Tổng chiều dài của 7 chặng leo núi đó khoảng:

\(3 365,8. \frac{304}{1001}= 1022,18\) (km)

Vậy tổng chiều dài của 7 chặng leo núi đó khoảng $1022,18$ km.


I. TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC

Hoạt động 1 trang 67 Toán 6 tập 2 CD

Trong một cuộc thi chạy đường trường, mỗi vận động viên phải chạy 30 km. Sau 60 phút, vận động viên Nguyễn Thị Lan đã chạy được \(\frac{7}{15}\) quãng đường. Hỏi sau 60 phút chị Lan đã chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời:

Số ki-lô-mét chị Lan chạy được sau 60 phút là \(\frac{7}{15}\) của 30 km, tức là:

\(30.\frac{7}{15}=\frac{30.7}{15}=14\) (km)

Vậy sau 60 phút chị Lan chạy được $14$ km.


Luyện tập vận dụng 1 trang 68 Toán 6 tập 2 CD

Tính:

a) \(\frac{3}{8}\) của \( – 20\);

b) \(17\% \) của 1200.

Trả lời:

a) Ta có \(\frac{3}{8}\) của \( – 20\) là:

\(\frac{3}{8}.( – 20) = – 7,5\).

b) Ta có \(17\% \) của 1200 là:

\(1200.\frac{{17}}{{100}} = 204\).


II. TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA SỐ ĐÓ

Hoạt động 2 trang 68 Toán 6 tập 2 CD

Trong đợt sơ kết học kì I, lớp 6A có 24 học sinh giỏi, tương ứng với \(\frac{4}{7}\) số học sinh của cả lớp. Lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

Trả lời:

Do \(\frac{4}{7}\) số học sinh của lớp 6A là 24 nên số học sinh lớp 6A nhân với \(\frac{4}{7}\) bằng 24.

Vậy số học sinh lớp 6A là:

\(24:\frac{4}{7}=24.\frac{7}{47}=42\) (học sinh)


Luyện tập vận dụng 2 trang 68 Toán 6 tập 2 CD

Tìm một số, biết:

a) \(\frac{7}{9}\) của nó bằng -21;

b) \(27\% \) của nó bằng 18.

Trả lời:

a) Số đó là:

\( – 21:\frac{7}{9} = – 21.\frac{9}{7} = – 27\).

b) Số đó là:

\(18:\frac{{27}}{{100}} = 18.\frac{{100}}{{27}} = \frac{{200}}{3}\).


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 69 70 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 69 Toán 6 tập 2 CD

Tính:

a) \(\frac{3}{{14}}\) của – 49;

b) \(\frac{3}{4}\) của \(\frac{{ – 18}}{{25}};\)

c) \(1\frac{2}{3}\) của \(3\frac{2}{9}\);

d) \(40\% \) của \(\frac{{20}}{9}\).

Bài giải:

a) Ta có:

\( – 49.\frac{3}{14} = \frac{{ – 49.3}}{{14}} = \frac{{ – 21}}{2}\)

b) Ta có:

\(\frac{{ – 18}}{{25}}.\frac{3}{4} = \frac{{ – 18.3}}{{25.4}} = \frac{{ – 27}}{{50}}\)

c) Ta có:

\(3\frac{2}{9}.1\frac{2}{3} = \frac{{29}}{9}.\frac{5}{3} = \frac{{145}}{{27}}\)

d) Ta có:

\(\frac{{20}}{9}.\frac{{40}}{{100}} = \frac{{20}}{9}.\frac{2}{5} = \frac{{40}}{{45}} = \frac{8}{9}\)


Giải bài 2 trang 69 Toán 6 tập 2 CD

Tìm một số, biết:

a) \(\frac{2}{{11}}\) của nó bằng 14;

b) \(\frac{5}{7}\) của nó bằng \(\frac{{25}}{{14}}\);

c) \(\frac{5}{9}\) của nó bằng \(\frac{{ – 10}}{{27}}\);

d) \(30\% \) của nó bằng 90.

Bài giải:

a) Số đó là:

\(14:\frac{2}{{11}} = 14.\frac{{11}}{2} = 77\)

b) Số đó là:

\(\frac{{25}}{{14}}:\frac{5}{7} = \frac{{25}}{{14}}.\frac{7}{5} = \frac{5}{2}\)

c) Số đó là:

\(\frac{{ – 10}}{{27}}:\frac{5}{9} = \frac{{ – 10}}{{27}}.\frac{9}{5} = \frac{{ – 90}}{{135}} = \frac{{ – 2}}{3}\)

d) Số đó là:

\(90:\frac{{30}}{{100}} = 90.\frac{{100}}{{30}} = 300\).


Giải bài 3 trang 69 Toán 6 tập 2 CD

Bạn An tham gia đội hoạt động tình nguyện thu gom và phân loại rác thải trong xóm.

Hết ngày, An thu được 9 kg rác khó phân huỷ và 12 kg rác dễ phân huỷ.

a) An đem \(\frac{3}{4}\) rác dễ phân huỷ đi đổi cây, biết cứ 3 kg rác dễ phân huỷ đổi được một cây sen đá. Vậy An nhận được bao nhiêu cây sen đá?

b) Số rác khó phân huỷ bạn An thu được bằng \(\frac{3}{{20}}\) số rác khó phân huỷ cả đội thu được. Đội của An thu được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam rác khó phân huỷ?

Bài giải:

a) Số kg rác dễ phân hủy của An để đi đổi sen đá là:

\(12.\frac{3}{4} = 9\) (kg)

Theo bài ra cứ 3 kg rác dễ phân huỷ đối được một cây sen đá.

Vậy An đổi được $9 : 3 = 3$ (cây)

b) Đội của An thu được số ki lô gam rác khó phân hủy là:

\(9:\frac{3}{{20}} = 9.\frac{{20}}{3} = 60\,(kg)\).


Giải bài 4 trang 70 Toán 6 tập 2 CD

Gấu túi là một loài thú có túi, ăn thực vật, sống ở một số bang của Ô-xtrây-li-a. Nó có chiều dài cơ thể từ 60 cm đến 85 cm và khối lượng từ 4 kg đến 15 kg. Màu lông từ xám bạc đến nâu sô-cô-la. Gấu túi hoạt động vào ban đêm, thức ăn chủ yếu là một vài loại lá cây bạch đàn, khuynh diệp.

Gấu túi dành \(\frac{3}{4}\) thời gian trong ngày để ngủ. Con người dùng \(\frac{1}{3}\) thời gian trong ngày để ngủ. Trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người là bao nhiêu giờ?

Bài giải:

Số giờ gấu túi ngủ là:

\(24 . \frac{3}{4} = 18\) (giờ)

Số giờ con người ngủ là:

\(24 . \frac{1}{3} = 8\) (giờ)

Trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người số giờ là $18 – 8 = 10$ (giờ)


Giải bài 5 trang 70 Toán 6 tập 2 CD

Bác Nhung gửi ngân hàng 10 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 6,8%/năm.

a) Hết kì hạn 1 năm, bác Nhung rút được cả gốc và lãi là bao nhiêu?

b) Giả sử hết kì hạn 1 năm, bác Nhung không rút gốc và lãi thì sau 2 năm, bác Nhung có cả gốc và lãi là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất không thay đổi qua hằng năm.

Bài giải:

a) Hết kì hạn 1 năm, bác Nhung rút được cả gốc và lãi là:

$10 + 10 . 6,8\% = 10,68$ (triệu đồng)

b) Nếu không rút, số tiền bác Nhung nhận lại sau năm thứ 2 là:

$10,68 + (10,68 . 6,8\%) = 11,41$ (triệu đồng).


Giải bài 6 trang 70 Toán 6 tập 2 CD

Năm nay thành phố A có 3 triệu người. Giả sử tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của thành phố đều là 2%. Số dân của thành phố A là bao nhiêu người:

a) Sau 1 năm?

b) Sau 2 năm?

Bài giải:

a) Sau 1 năm số dân của thành phố A là:

$3+ 3.2\% = 3,06$ (triệu người)

b) Sau 2 năm số dân của thành phố A là:

$3,06 + (3,06 . 2\%) = 3,1212$ (triệu người)


Giải bài 7 trang 70 Toán 6 tập 2 CD

Lượng nước trong cỏ tươi là 55%. Nếu muốn có 135 kg cỏ khô (không còn nước) thì ta phải sấy bao nhiêu ki-lô-gam cỏ tươi?

Bài giải:

Cỏ khô (không chứa nước) chiếm số phần trong cỏ tươi là: 100%- 55% = 45%

Nếu muốn có 135 kg cỏ khô (không còn nước) thì ta phải sấy số ki-lô-gam cỏ tươi là:

\(135 : \frac{{45}}{{100}} = 135 . \frac{{100}}{{45}} = 300\) (kg).


Giải bài 8 trang 70 Toán 6 tập 2 CD

Để làm món thịt kho dừa ngon, ta cần có cùi dừa, thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ bằng \(\frac{3}{2}\) lượng cùi dừa và lượng đường bằng 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,6 kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu ki-lô-gam cùi dừa và bao nhiêu ki-lô-gam đường để làm món thịt kho dừa?

Bài giải:

Theo bài ra 0,6 kg thịt ba chỉ bằng \(\frac{3}{2}\) lượng cùi dừa.

Vậy số kg cùi dừa tương ứng với 0,6 kg thịt ba chỉ là:

\(0,6 : \frac{3}{2} = 0,4\) (kg).

Số kg đường là:

$5\% . 0,4 = 0,02$ kg.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 65 66 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 71 72 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 69 70 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com