Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 79 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều sgk Toán 6 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 79 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 75 Toán 6 tập 1 CTST

Dưới đây là hình nền nhà được lát bởi một số loại viên gạch men. Em có biết các viên gạch men có dạng hình gì?

Trả lời:

Các viên gạch từ trái sang phải có dạng: hình vuông, hình tam giác đều và lục giác đều.


1. Hình vuông

Hoạt động khám phá 1 trang 75 Toán 6 tập 1 CTST

a) Quan sát các hình dưới (Hình 1) và dự đoán hình nào là hình vuông.

b) Với hình vừa tìm được, hãy dùng thước và eke để kiểm tra xem các cạnh có bằng nhau không? Các góc có bằng nhau không?

Trả lời:

a) Dự đoán: Hình vuông là hình c (câu trả lời có thể tùy học sinh).

b) Khi dùng thước và eke kiểm tra các hình, ta được kết quả như sau: Hình c): Các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


Thực hành 1 trang 75 Toán 6 tập 1 CTST

Dùng dụng cụ học tập để kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD có bằng nhau không (hình 2).

Trả lời:

Kết quả sau khi đo độ dài AC, BD ta có: AC = BD.


Vận dụng 1 trang 75 Toán 6 tập 1 CTST

Bạn trang lấy 4 que tính dài bằng nhau xếp thành 4 cạnh như Hình 3. Bạn ấy nói rằng đó là hình vuông. Em hãy dùng thước và eke để kiểm tra xem bạn Trang nói như vậy đúng hay sai.

Trả lời:

Bạn Trang nói sai:

Hình 3 thỏa mãn các cạnh bằng nhau nhưng các góc không bằng nhau nên không thể là hình vuông.


Thực hành 2 trang 76 Toán 6 tập 1 CTST

Vẽ hình vuông

Vẽ hình vuông cạnh 4 cm bằng thước và eke theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng CD dài 4 cm.

– Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tại C và D như hình vẽ.

– Trên đường thẳng qua C lấy đoạn CB = 4 cm; trên đường thẳng qua D lấy đoạn DA = 4 cm.

– Nối hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ.

– Dùng thước và eke kiểm tra xem hình ABCD có các cạnh bằng nhau không, có các góc bằng nhau không.

Trả lời:

– Bước 1. Vẽ đoạn thẳng CD dài 4cm.

– Bước 2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tại C và D như hình vẽ.

– Bước 3.Trên đường thẳng qua C lấy đoạn CB = 4 cm; trên đường thẳng qua D lấy đoạn DA = 4 cm.

– Bước 4. Nối hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ.


Thực hành 3 trang 76 Toán 6 tập 1 CTST

Vẽ hình bên vào vở rồi vẽ thêm để được hình vuông.

Trả lời:

– Bước 1. Gọi tên các đỉnh như sau

Dùng thước thẳng và êke đo, ta thấy AB = AD, góc BAD là góc vuông. Do đó đây chính là 2 cạnh và 1 góc của hình vuông.

– Bước 2. Dùng êke và thước thẳng, kẻ đường thẳng d đi qua D và vuông góc với AD, kẻ đường thẳng d’ đi qua B và vuông góc với AB.

– Bước 3. Hai đường thẳng d và d’ cắt nhau tại C. Khi đó ta được hình vuông ABCD.

Kiểm tra lại: ta đo thấy hình ABCD có 4 cạnh bằng nhau, 4 góc bằng nhau và bằng góc vuông.


2. Tam giác đều

Hoạt động khám phá 2 trang 76 Toán 6 tập 1 CTST

a) Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 cạnh bằng nhau.

b) Với hình tìm được, dùng thước đo góc của tam giác đó có bằng nhau không.

Trả lời:

a) Dùng compa kiểm tra ta thấy tam giác ABC có 3 cạnh bằng nhau.

Ta sử dụng compa để đo độ dài bằng nhau bằng cách đặt 1 đầu của compa lên đỉnh A, di chuyển đầu còn lại sao cho trùng với đỉnh B, giữ nguyên compa 1 đầu vẫn ở đỉnh A, quay sang hướng đỉnh C thấy đầu còn lại trùng với đỉnh C. Khi đó ta có AB = AC. Tiếp tục giữ nguyên compa đặt 1 đầu tại đỉnh B, đầu còn lại ta thấy trùng với đỉnh C, khi đó: AB = AC = BC.

b) Trong tam giác ABC, dùng thước đo góc đo được: 600.


Thực hành 4 trang 77 Toán 6 tập 1 CTST

Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước sau:

– Lấy ba que tính bằng nhau xếp thành một hình tam giác đều trên tấm bìa.

– Chấm các điểm ở đầu các que tính.

– Nối các điểm và cắt theo đường nối.

Cắt các góc của tam giác trên và làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra xem các góc của chúng có bằng nhau không.

Trả lời:

Các bạn học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong sách giáo khoa.

Nhận xét: Các góc sau khi cắt ra xếp chồng khít lên nhau nên chúng bằng nhau.


Thực hành 5 trang 77 Toán 6 tập 1 CTST

Vẽ tam giác đều

Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3 cm bằng thước và compa theo hướng dẫn:

– Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

– Lấy A, B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm.

Gọi C là một trong hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và C với B ta được tam giác đều ABC.

– Hãy kiểm tra xem ba cạnh và ba góc của tam giác ABC có bằng nhau không.

Trả lời:

Các bạn học sinh thực hiện vẽ hình theo hướng dẫn.

Nhận xét: tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau bằng 3 cm và các góc bằng nhau bằng 600.


Vận dụng 2 trang 78 Toán 6 tập 1 CTST

Vẽ tam giác đều rồi tô màu như hình bên.

Trả lời:

– Bước 1. Vẽ tam giác đều to bên ngoài (bằng cách sử dụng compa để vẽ như thực hành 5).

– Bước 2. Lấy trung điểm các cạnh của tam giác to, nối các trung điểm đó lại ta được hình vẽ sau.


3. Lục giác đều

Hoạt động khám phá 3 trang 78 Toán 6 tập 1 CTST

a) Cho 6 tam giác đều có dùng độ dài cạnh. Hãy ghép 6 tam giác đều thành một hình (Hình 6).

b) Dùng compa và thước đo góc đo các cạnh và góc của hình vừa nhận được. Cho ý kiến nhận xét.

Trả lời:

a) Các bạn học sinh thực hiện ghép hình như hướng dẫn trong sách giáo khoa.

b) Sau khi đã ghép xong hình và tiến hành đo, ta có nhận xét sau:

Hình mới tạo thành có 6 cạnh, độ dài các cạnh đó bằng nhau và các góc của hình đó bằng nhau.


Thực hành 6 trang 78 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy đo rồi so sánh các đường chéo chính AD, BE, CF.

Trả lời:

Sau khi tiến hành đo, ta được: AD = CF = BE = 4,1 cm.


Vận dụng 3 trang 78 Toán 6 tập 1 CTST

Bạn An nói: “Hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều.”

Bạn Bình lại nói: “Có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phải là lục giác đều.”

Bạn nào đúng?

Trả lời:

Như hình vẽ bên dưới là hình lục giác có 6 cạnh bằng nhau nhưng các góc của hình này không bằng nhau nên ABCDEF không phải là lục giác đều.

Do đó bạn Bình đúng.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 79 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 79 Toán 6 tập 1 CTST

Quan sát các hình dưới đây và cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình lục giác đều?

Bài giải:

Quan sát hình vẽ và tiến hành đo ta thấy:

– Hình vuông: b);

– Hình tam giác đều: c);

– Hình lục giác đều: g).


Giải bài 2 trang 79 Toán 6 tập 1 CTST

Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. Kẻ thêm hai đường chéo rồi dùng compa đo và so sánh độ dài của chúng.

Bài giải:

♦ Vẽ hình vuông cạnh 7cm:

– Vẽ cạnh CD = 7cm.

– Vẽ đường thẳng qua C vuông góc với CD. Trên đường thẳng này lấy điểm B sao cho BC = 7cm.

– Vẽ đường thẳng qua D vuông góc với CD. Trên đường thẳng này lấy điểm A sao cho AD = 7cm.

– Nối A với B ta được hình vuông ABCD.

♦ Hai đường chéo của hình vuông ABCD là AC và BD.

Mở compa một đoạn bằng AC, giữ nguyên compa thực hiện đo đoạn compa vừa rồi vào cạnh BD ta thấy trùng khít.

Vậy AC = BD.

Hoặc:

Vẽ hình vuông cạnh 7 cm bằng thước và êke theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng CD dài 7 cm.

– Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tai C và D như hình vẽ.

– Trên đường thẳng qua C lấy đoạn thẳng CB= 7cm; trên đường thẳng qua D lấy đoạn thẳng DA= 7 cm.

– Nỗi hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ.

– Kẻ hai đường chéo của hình vuông.

– Sử dụng compa đo độ dài của hai đường chéo thấy hai đường chéo bằng nhau.


Giải bài 3 trang 79 Toán 6 tập 1 CTST

Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là hình vuông không.

Bài giải:

Dùng thước đo độ dài của các cạnh MN, MQ, PQ, NP ta thấy chúng bằng nhau.

Sử dụng eke đo các góc M, N, P, Q đều bằng 90o.

Từ những dữ liệu trên ta kết luận được MNPQ là hình vuông.


Giải bài 4 trang 79 Toán 6 tập 1 CTST

Dùng thước và compa để vẽ hình tam giác đều cạnh 4 cm.

Bài giải:

– Vẽ đoạn thẳng BC = 4 cm.

– Vẽ đường tròn tâm C bán kính 4 cm và đường tròn tâm B bán kính 4 cm.

– Gọi A là một trong hai giao điểm của đường tròn.

Khi đó ta có: AB = AC = BC = 4 cm, các góc của tam giác ABC bằng nhau

Ta được tam giác đều ABC cạnh 4 cm.


Giải bài 5 trang 79 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy đo rồi cho biết tam giác ABC trong hình bên có phải là tam giác đều không?

Bài giải:

Tiến hành đo các cạnh của tam giác ABC, ta thấy các cạnh AB, BC, AC bằng nhau và các góc của tam giác bằng nhau (bằng 60o) nên tam giác ABC đều.


Giải bài 6 trang 79 Toán 6 tập 1 CTST

Cắt 6 hình tam giác đều cạnh 3 cm rồi xếp thành hình một hình lục giác đều.

Bài giải:

Học sinh thực hiện cắt, ghép theo yêu cầu của đầu bài.


Giải bài 7 trang 79 Toán 6 tập 1 CTST

Các biển báo giao thông dưới đây có dạng hình gì? Em có biết ý nghĩa của các biển báo này không?

Bài giải:

Biển báo đầu tiên: hình tam giác đều, biển báo dành cho người đi bộ.

Biển báo thứ 2: biển báo hình chữ nhật, biển báo đường cao tốc.

Biển bào thứ 3: hình vuông, biển báo bắt đầu đường ưu tiên.


Bài trước:

👉 Giải Bài tập cuối chương 2 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 85 86 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 79 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com