Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 109 110 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương 5 sgk Toán 7 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 109 110 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 109 110 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 109 Toán 7 tập 1 CTST

Bảng thống kê dưới đây biểu diễn dữ liệu về chi tiêu của gia đình bạn Lan. Em hãy phân loại dữ liệu dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

Bài giải:

– Dữ liệu định tính:

+ Mục chi tiêu: Chi tiêu thiết yếu; chi tiêu tài chính; chi tiêu cá nhân.

+ Liệt kê chi tiết: Ăn, ở, đi lại, hóa đơn tiện ích; Trả nợ, tiết kiệm, dự phòng; Du lịch, giải trí, mua sắm.

– Dữ liệu định lượng: Tỉ lệ phần trăm: 50%, 20%, 30%.

Vậy dữ liệu định tính là mục chỉ tiêu và liệt kê chi tiết, dữ liệu định lượng là tỉ lệ phần trăm.


Giải bài 2 trang 109 Toán 7 tập 1 CTST

Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của 10 học sinh giỏi Toán của lớp 7B, ta được dãy số liệu sau: 8; 8; 8; 8,5; 9; 9; 9; 9,5; 10; 10.

Dữ liệu trên có đại diện cho kết quả kiểm tra Toán của lớp 7B hay không?

Bài giải:

Dữ liệu trên không đại diện cho kết quả kiểm tra Toán của lớp 7B vì còn thiếu dữ liệu của các học sinh không phải học sinh giỏi Toán.


Giải bài 3 trang 110 Toán 7 tập 1 CTST

Tỉ lệ loại gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 được cho trong bảng dữ liệu sau đây. Em hãy biểu diễn thông tin từ bảng dữ liệu đã cho vào biểu đồ bên dưới.

Bài giải:

Từ bảng dữ liệu, ta thấy:

– Gạo Japonica thơm, đặc sản chiếm tỉ lệ phần trăm lớn nhất (30%) tương ứng với phần màu xanh dương trên biểu đồ.

– Gạo trắng cấp cao chiếm tỉ lệ phần trăm lớn thứ hai (25%) tương ứng với phần màu xanh lam trên biểu đồ.

– Gạo có giá trị gia tăng khác chiếm tỉ lệ phần trăm nhỏ nhất (5%) tương ứng với phần màu xanh lá cây trên biểu đồ.

– Gạo trắng cấp thấp, trung bình và gạo nếp đều chiếm tỉ lệ phần trăm bằng nhau (đều bằng 5%) lần lượt tương ứng với phần màu đỏ và màu tím trên biểu đồ.

Từ đó ta biểu diễn thông tin vào biểu đồ như sau:


Giải bài 4 trang 110 Toán 7 tập 1 CTST

Tập đoàn X có 6 công ty A, B, C, D, E, F. Trong năm 2020, tỉ lệ doanh thu của mỗi công ty so với tổng doanh thu của tập đoàn được biểu thị như biểu đồ sau:

Dựa vào thông tin thu thập từ biểu đồ trên để trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỉ đồng thì doanh thu của công ty B là bao nhiêu tỉ đồng?

b) Tỉ lệ đóng góp của công ty F nhiều hơn công ty D là bao nhiêu phần trăm?

Bài giải:

Công ty A, B, C, D, E, F lần lượt đóng góp vào tập đoàn: 22%; 26%; 12%; 10%; 14%; 16% tổng doanh thu của tập đoàn.

a) Tỉ lệ phần trăm công ty D trong tập đoàn là 10% tương ứng với doanh thu là 650 tỉ đồng nên 1% tương ứng với doanh thu là:

$650 : 10 = 65$ (tỉ đồng).

Tỉ lệ phần trăm công ty B trong tập đoàn là 26% nên doanh thu của công ty B là:

$65 . 26 = 1 690$ (tỉ đồng).

Vậy nếu doanh thu của công ty D là 650 tỉ đồng thì doanh thu của công ty B là $1690$ tỉ đồng.

b) Tỉ lệ đóng góp của công ty F là 16% và công ty D là 10%.

Tỉ lệ đóng góp của công ty F nhiều hơn công ty D là:

16% − 10% = 6%.

Vậy tỉ lệ đóng góp của công ty F nhiều hơn công ty D là 6%.


Giải bài 5 trang 110 Toán 7 tập 1 CTST

Bảng dữ liệu sau cho biết số ổ bánh mì bán được ở căng tin trường Kim Đồng vào các ngày trong tuần vừa qua. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này.

Bài giải:

Ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau.

– Trục ngang: Biểu diễn các ngày trong tuần.

– Trục dọc: Biểu diễn số ổ bánh mì bán được tại căng tin với khoảng cách mỗi vạch chia là 10.

Bước 2:

– Tại mỗi ngày trong tuần trên trục ngang, đánh dấu một điểm cách mốc tời gian theo chiều thẳng đứng một khoảng bằng số liệu tại mốc thời gian đó, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc (dựa vào bảng số liệu).

– Vẽ các đoạn thẳng nối từng cặp điểm tương ứng với cặp mốc thời gian liên tiếp, ta được một đường gấp khúc biểu diễn sự thay đổi của số liệu theo thời gian.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ.

– Ghi tên biểu đồ: Số ổ bánh mì bán được tại căng tin trường Kim Đồng vào các ngày trong tuần.

– Ghi chú các số liệu tại các đầu đoạn thẳng.

– Ghi tên hai trục:

+ Trục ngang: Ngày.

+ Trục dọc: Số ổ bánh mì.

Vậy ta có biểu đồ đoạn thẳng như sau:


Giải bài 6 trang 110 Toán 7 tập 1 CTST

Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau để trả lời các câu hỏi.

a) Đơn vị thời gian là gì?

b) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất?

c) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất?

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng thời gian nào?

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm trong khoảng thời gian nào?

Bài giải:

a) Đơn vị thời gian là năm.

b) Năm 2012 có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất (7,72 triệu tấn).

c) Năm 2007 có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất (4,53 triệu tấn).

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng giữa các năm: 2007 – 2012; 2014 – 2015.

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm giữa các năm: 2006 – 2007; 2012 – 2014; 2015 – 2016.


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 10 sgk Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 109 110 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com