HĐTH&TN: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 7 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài HĐTH&TN: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


Bài 4 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA LỚP

MỤC TIÊU

– Vận dụng kiến thức thống kê vào việc thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu trong các tình huống thực tiễn.

– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biều đồ hình quạt tròn, biểu đồ đoạn thẳng.

CHUẨN BỊ

– Giấy, bút, sách giáo khoa Toán 7 (tập một).

– Máy tính cầm tay.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

– Làm việc theo tổ:

+ Mỗi tổ thống kê theo số lượng điểm số môn Toán từ 6,5 trở lên của các bạn trong tổ theo từng tháng: 9; 10; 11; 12.

+ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

– Lớp trưởng thu thập số liệu của các tổ và vẽ biểu đồ hình quạt biểu diễn tỉ lệ phần tram số học sinh đạt điểm tốt và khá của từng tổ so với cả lớp.

– Trình bày các báo cáo trước lớp:

+ Các tổ trưởng phân tích biểu đồ báo cáo của tổ.

+ Lớp trưởng phân tích biểu đồ báo cáo của lớp.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 106 107 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 109 110 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com