Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 53 54 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 53 54 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 49 Toán 6 tập 1 CTST

Trả lời:

Âm 3 độ C để chỉ nhiệt độ xuống thấp dưới mức 0 độ C, chúng ta sẽ học trong bài học ngày hôm nay.


1. Làm quen với số nguyên âm

Hoạt động khám phá 1 trang 49 Toán 6 tập 1 CTST

a) Quan sát nhiệt kế trong hình a.

– Hãy đọc các chỉ số nhiệt độ (độ C) ở trên mực số 0.

– Hãy cho biết các số chỉ nhiệt độ ở dưới mực số 0 mang dấu gì.

b) Quan sát hình b, em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay dưới mực nước biển?

c) Hãy cho biết những phép tính nào dưới đây không thực hiện được trên tập số tự nhiên.

4 + 3;    4 – 3;

2 + 5;    2 – 5;

Trả lời:

a) Quan sát nhiệt kế ở hình a, ta nhận thấy các chỉ số nhiệt độ ở trên mức số 0 là: 10 độ C, 20 độ C, 30 độ C, 40 độ C, 50 độ C.

Các chỉ số nhiệt độ ở dưới mức số 0 mang dấu trừ.

b) Quan sát thang đo ở hình b, ta thấy các bậc thang ở độ cao mang dấu trừ thì nằm bên dưới mực nước biển.

c) Trên tập số tự nhiên, ta thực hiện được các phép tính:

4 + 3 = 7;

4 – 3 = 1;

2 + 5 = 7;

Riêng phép tính 2 – 5 là không thực hiện được trên tập số tự nhiên vì 2 < 5 nên 2 không trừ được cho 5.


Thực hành 1 trang 50 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0oC sau đây: -4oC, -10oC, -23oC.

Trả lời:

-4oC đọc là: âm bốn độ C (hoặc trừ bốn độ C).

-10oC đọc là: âm mười độ C (hoặc trừ mười độ C).

-23oC đọc là: âm hai mươi ba độ C (hoặc trừ hai mươi ba độ C).


2. Tập hợp số nguyên

Hoạt động khám phá 2 trang 51 Toán 6 tập 1 CTST

Ta đã biết N = {0; 1; 2; 3; 4; …} là tập hợp số tự nhiên.

Còn Z = {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …} là tập hợp bao gồm các loại số nào?

Trả lời:

Tập hợp Z gồm các số nguyên âm và các số tự nhiên.


Thực hành 2 trang 51 Toán 6 tập 1 CTST

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng.

a) -4 ∈ Z;  b) 5 ∈ Z;  c) 0 ∈ Z;

d) -8 ∈ N; e) 6 ∈ N;  f) 0 ∈ N;

Trả lời:

a) – 4 là số nguyên âm nên – 4 thuộc Z. Do đó -4 ∈ Z là đúng.

b) 5 là số nguyên dương nên 5 thuộc Z. Do đó  5 ∈ Z là đúng.

c) 0 là một phần tử của tập hợp Z nên 0 ∈ Z là đúng.

d) – 8 là số nguyên âm nên – 8 không thuộc N nên -8 ∈ N là sai, viết lại -8 ∈ Z.

e) 6 là một số tự nhiên N nên 6 ∈ N là đúng.

f) 0 là một số tự nhiên N nên 0 ∈ N là đúng.


Thực hành 3 trang 51 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa danh sau:

Trả lời:

– Độ cao của đỉnh Phan-xi-păng là 3 143 m.

– Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là – 32 m hay độ sâu của đáy vịnh Cam Ranh là 32 m.

– Độ cao của đỉnh Everest là 8 848 m.

– Độ cao của đáy khe Mariana là – 10 994 m hay độ sâu đáy khe Mariana là 10 994 m.

– Độ cao của đáy sông Sài Gòn là – 20 m hay độ sâu của đáy sông Sài Gòn là 20m.


Vận dụng trang 51 Toán 6 tập 1 CTST

a) Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số tiền lãi, lỗ hằng ngày trong một tuần như sau:

Hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần.

b) Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

Hãy nêu các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn.

Trả lời:

a) Các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần là:

– Ngày 3/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 200 (nghìn đồng);

– Ngày 4/9: Số tiền lỗ   được biểu diễn là -50 (nghìn đồng);

– Ngày 5/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 180 (nghìn đồng);

– Ngày 6/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 90 (nghìn đồng);

– Ngày 7/9: Số tiền lỗ được biểu diễn là – 80 (nghìn đồng);

– Ngày 8/9: Số tiền hòa vốn được biểu diễn là 0 (nghìn đồng)

– Ngày 9/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 140 (nghìn đồng).

Ngày 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9
Số nguyên 200 – 50 180 90 -80 0 140

b) Vì nhà giàn có 3 tầng trên mặt nước và 3 phần chân đỡ ở dưới mặt nước nên:

– Độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn là:

– Độ cao phần 3 chân đỡ: -15 m;

– Độ cao phần 2 chân đỡ: – 9 m;

– Độ cao phần 1 chân đỡ: – 4 m;

– Độ cao tầng 1: 8 m;

– Độ cao tầng 2: 18 m;

– Độ cao tầng 3: 25 m.

Bộ phận nhà giàn Phần 3 chân đỡ Phần 2 chân đỡ Phần 1 chân đỡ Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3
Độ cao -15 -9 -4 8 18 25

3. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Hoạt động khám phá 3 trang 52 Toán 6 tập 1 CTST

Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau:

– Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như trong hình.

– Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn các số nguyên dương và được ghi là 1; 2; 3; … Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn các số nguyên âm và được ghi là -1; -2; -3; …

Chẳng hạn để ghi số 3, ta di chuyển ba vạch về bên phải số 0; để ghi số – 4, ta di chuyển bốn vạch về bên trái số 0.

Trả lời:

– Bước 1. Vẽ đường thẳng nằm ngang có mũi tên như sau:

– Bước 2. Trên đường thẳng đánh dấu các điểm cách đều nhau

– Bước 3. Chọn một điểm ở giữa biểu diễn cho số 0.

– Bước 4. Về bên phải số 0 biểu diễn các số tăng dần từ trái sang phải lần lượt là 1; 2; 3; …

• Biểu diễn số 1: Ta di chuyển 1 vạch về bên phải số 0.

• Biểu diễn số 2: Ta di chuyển 2 vạch về bên phải số 0.

• Biểu diễn tương tự với các số nguyên dương còn lại.

Về bên trái số 0 biểu diễn các số -1; -2; -3; …

• Biểu diễn số – 1: Ta di chuyển 1 vạch về bên trái số 0.

• Biểu diễn số – 2: Ta di chuyển 2 vạch về bên phải số 0.

• Biểu diễn tương tự với các số nguyên âm còn lại.


Thực hành 4 trang 52 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy vẽ và biểu diễn các số -1; -5; 1; 5; -4 trên trục số đó.

Trả lời:

Ta biểu diễn các số trên trục số như sau:

– Biểu diễn số -1: Ta di chuyển 1 vạch về bên trái số 0.

– Biểu diễn số – 5: Ta di chuyển 5 vạch về bên trái số 0.

– Biểu diễn số 1: Ta di chuyển 1 vạch về bên phải số 0.

– Biểu diễn số 5: Ta di chuyển 5 vạch về bên phải số 0.

– Biểu diễn số – 4: Ta di chuyển 4 vạch về bên trái số 0.

Khi đó, ta được trục số như sau:

Ngoài ra ta cũng có thể vẽ trục số thẳng đừng như trong hình bên dưới. Khi đó, chiều dưới lên trên từ điểm 0 là chiều dương, chiều từ trên xuống dưới từ điểm 0 là chiều âm của trục số.


4. Số đối của một số nguyên

Hoạt động khám phá 4 trang 52 Toán 6 tập 1 CTST

Trên trục số, mỗi điểm 6; -6 cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị?

Trả lời:

Quan sát trục số, ta thấy số 6 cách số 0 sáu khoảng về bên phải nên điểm 6 cách 0 sáu đơn vị.

Số – 6 cũng cách số 0 sáu khoảng về bên trái nên điểm – 6 cách 0 sáu đơn vị.


Thực hành 5 trang 53 Toán 6 tập 1 CTST

Tìm số đối của mỗi số sau: 5; – 4; – 10; 2020.

Trả lời:

• Số đối của số 5 là – 5;

• Số đối của số – 4 là 4;

• Số đối của – 10 là 10;

• Số đối của 2020 là – 2020.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 53 54 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 53 Toán 6 tập 1 CTST

Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu.

b) Bớt 2 điểm vi phạm luật.

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiểu quả.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

Bài giải:

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu là: +5.

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật là: – 2.

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả là: +1.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém là: – 2.


Giải bài 2 trang 53 Toán 6 tập 1 CTST

Các phát biểu sau đúng hay sai?

a) 9 ∈ N;   b) -6 ∈ N;   c) -3 ∈ Z;

d) 0 ∈ Z;   e) 5 ∈ Z;     f) 20 ∈ N;

Bài giải:

a) 9 là số tự nhiên nên 9 thuộc N. Do đó 9 ∈ N là đúng.

b) – 6 là số nguyên âm nên – 6 không thuộc N. Do đó -6 ∈ N là phát biểu sai.

c) – 3 là số nguyên âm nên – 3 thuộc Z. Do đó -3 ∈ Z là phát biểu đúng.

d) 0 là số nguyên nên 0 thuộc Z. Do đó 0 ∈ Z là phát biểu đúng.

e) 5 là số nguyên dương nên 5 thuộc Z. Do đó 5 ∈ Z là phát biểu đúng.

f) 20 là số tự nhiên nên 20 thuộc N. Do đó 20 ∈ N là phát biểu đúng.


Giải bài 3 trang 53 Toán 6 tập 1 CTST

Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau:

Bài giải:

a) Ô trống nằm bên phải số 0 và cách số 0 một đơn vị nên ô trống là 1.

b) Ô trống nằm bên trái số 0 và cách số 0 ba đơn vị nên ô trống là -3.

c) Ô trống cách đều số 1 và -1 nên ô trống là số 0.

d) Ô trống nằm bên trái số 0 và cách số 0 tám đơn vị nên ô trống là -8.


Giải bài 4 trang 53 Toán 6 tập 1 CTST

Vẽ một đoạn trục số từ – 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:

+ 5; -4; 0; – 7; – 8; 2; 3;  9; – 9.

Bài giải:

Ta vẽ được trục số biểu diễn các số nguyên đã cho như sau:

Các điểm A, B, C, D, E, F, G, H, I lần lượt biểu diễn cho các số nguyên +5; -4; 0; -7; -8; 2; 3; 9; -9.

Hoặc:

Số 0 được biểu diễn bởi điểm 0.

Các số -4, -7, -8, -9 là các số nguyên âm nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 lần lượt là 4, 7, 8, 9 đơn vị.

Các số 2, 3, 5, 9 là các số nguyên dương nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 lần lượt là 2, 3, 5, 9 đơn vị.


Giải bài 5 trang 54 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Bài giải:

Trục số biểu diễn hai điểm A, B đều cách điểm 0 hai đơn vị.

A biểu diễn cho số 2; điểm B biểu diễn cho số -2.

Hoặc:

Điểm bên phải số 0 và cách 0 hai đơn vị biểu diễn số 2.

Điểm bên trái số 0 và cách 0 hai đơn vị biểu diễn số -2.


Giải bài 6 trang 54 Toán 6 tập 1 CTST

Tìm số đối của các số nguyên sau: – 5; – 10; 4; – 4; 0; – 100; 2 021.

Bài giải:

Số đối của – 5 là 5.

Số đối của – 10 là 10.

Số đối của 4 là – 4.

Số đối của -4 là 4.

Số đối của 0 là 0.

Số đối của – 100 là 100.

Số đối của 2 021 là – 2 021.


Bài trước:

👉 Giải Bài tập cuối chương 1 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 53 54 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com