Giải bài 1 2 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên sgk Toán 6 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


Bài 2 Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Hoạt động khởi động trang 54 Toán 6 tập 1 CTST

Làm thế nào để so sánh hai số nguyên âm?

Trả lời:

Sau bài này chúng ta sẽ biết:

Để so sánh hai số nguyên âm a và b, ta có hai cách sau:

– Trên trục số, nếu số a nằm bên trái số b thì a < b hoặc ngược lại.

– Trong hai số nguyên âm a, b số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.


1. So sánh hai số nguyên

Hoạt động khám phá 1 trang 54 Toán 6 tập 1 CTST

Nhiệt độ trung bình trong tháng 1 tại hai điểm: Vostok (Vô-xtốc) và Ottawa (Ốt-ta-oa) lần lượt là -31oC và -7oC. Theo em, trong tháng một, nơi nào lạnh hơn?

Trả lời:

Vì khi ta biểu diễn 2 số – 31 và – 7 lên trục số, ta thấy điểm biểu diễn số – 31 nằm bên trái điểm biểu diễn số – 7 nên -31oC  nhỏ hơn -7oC nên nhiệt độ của Vostok sẽ thấp hơn nhiệt độ Ottawa.

Vậy trong tháng 1 tại Vostok sẽ lạnh hơn Ottawa.


Thực hành trang 55 Toán 6 tập 1 CTST

So sánh các cặp số nguyên sau:

a) – 10 và – 9;

b) 2 và – 15;

c) 0 và – 3.

Trả lời:

a) Trên trục số, ta thấy số – 10 nằm ở bên trái số – 9 nên  – 10 < – 9.

b) Trên trục số, ta thấy số – 15 nằm ở bên trái số 2 nên – 15 < 2 hay 2 > – 15.

c) Trên trục số, ta thấy số – 3 nằm bên trái số 0 nên – 3 < 0 hay  0 > – 3.


Vận dụng 1 trang 55 Toán 6 tập 1 CTST

Cho các số nguyên a, b, c sao cho:

a > 2;  b < -7; – 1 < c < 1.

Hỏi trong các số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là nguyên âm và số nào bằng 0?

Trả lời:

– Vì a > 2, mà 2 > 0 nên a > 0 hay a là số nguyên dương.

– Vì b < -7, mà – 7 < 0 nên b < 0 hay b là số nguyên âm.

– Vì – 1 < c < 1, mà c là số nguyên nên c = 0.


2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Hoạt động khám phá 2 trang 55 Toán 6 tập 1 CTST

Sắp xếp các số – 5; 4; -2; 0; 2 theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

Ta xếp các số thành các nhóm rồi so sánh:

Nhóm 1: Các số nguyên âm: – 5 và – 2, ta có – 5 < – 2 < 0

Nhóm 2: Các số nguyên dương: 4 và 2, ta có 0 < 2 < 4

Do đó: – 5 < – 2 < 0 < 2 < 4

Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần ta được: – 5; – 2; 0; 2; 4.


Vận dụng 2 trang 55 Toán 6 tập 1 CTST

Một số sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống rất sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống.

Trả lời:

Bởi vì: – 180 (m) > – 1 000 (m) > – 4 000 (m) > – 6 000 (m)

Nên ta sắp xếp các sinh vật biển theo thứ tự giảm dần của độ cao của môi trường sống như sau: Cá cờ xanh (Blue marlin); Cá hố (Ribbon fish); Cá đèn (Lantern fish); Sao biển (Brittle fish).


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 56 Toán 6 tập 1 CTST

So sánh các cặp số sau:

a) 6 và 5;      b) – 5 và 0;

c) – 6 và 5;   d) – 8 và – 6;

e) 3 và – 10; g) – 2 và – 5.

Bài giải:

a) 6 > 5 (Hai số tự nhiên).

b) – 5 < 0 (Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0).

c) – 6 < 5 (Số nguyên âm nhỏ hơn số nguyên dương).

d) – 8 < – 6 (Vì số đối của – 8 là 8 lớn hơn số đối của – 6 là 6).

e) 3 > – 10 (Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm).

g) – 2 > – 5 (Vì số đối của – 2 là 2 nhỏ hơn số đối của – 5 là 5).


Giải bài 2 trang 56 Toán 6 tập 1 CTST

Tìm số đối của các số nguyên: 5; – 4; – 1; 0; 10; – 2 021.

Bài giải:

– Số đối của 5 là – 5.

– Số đối của – 4 là 4.

– Số đối của – 1 là 1.

– Số đối của 0 là 0.

– Số đối của 10 là – 10.

– Số đối của – 2 021 là 2021.


Giải bài 3 trang 56 Toán 6 tập 1 CTST

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số:

2; -4; 6; 4; 8; 0; -2; -8; -6.

Bài giải:

– Ta chia các số đã cho thành các nhóm rồi so sánh:

+ Nhóm 1: Các số nguyên dương: 2; 6; 4; 8, ta có 0 < 2 < 4 < 6 < 8

+ Nhóm 2: Các số nguyên âm: – 4; – 2; – 6 ; – 8, ta có – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0

Khi đó ta có: – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0 < 2 < 4 < 6 < 8

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: – 8; – 6; – 4; – 2; 0; 2; 4; 6; 8.

– Biểu diễn các số nguyên đã cho trên trục số như sau:


Giải bài 4 trang 56 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = {a ∈Z | – 4 < a < – 1};

b) B = {b ∈Z | – 2 < b < 3};

c) C ={c ∈Z | – 3 < c < 0};

d) D ={d ∈Z | – 1 < d < 6}.

Bài giải:

a) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -4 và nhỏ hơn -1 là: -3; -2.

Vậy A = {- 3; – 2}.

b) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -2 và nhỏ hơn 3 là: -1; 0; 1; 2.

Vậy B = {- 1; 0; 1; 2}.

c) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn – 3 và nhỏ hơn 0 là: -2; -1.

Vậy C = {- 2; -1}.

d) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -1 và nhỏ hơn 6 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5.

Vậy D = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.


Giải bài 5 trang 56 Toán 6 tập 1 CTST

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ (oC) mùa đông tại các điểm sau đây của nước Mỹ: Hawaii (Ha-oai) 12oC, Montana (Môn-ta-na) -2oC, Alaska (A-la-xca) -51oC, New York (Niu Oóc) -15oC, Florida (Phlo-ra-đa) 8oC.

Bài giải:

Ta có:

Ta so sánh và sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ như sau:

-51oC  < -15oC  <  -2oC <  8oC < 12oC

Vậy các địa điểm có nhiệt độ theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt là: Alaska (A-la-xca); New York (Niu Oóc); Montana (Mon-ta-na); Florida (Phlo-ra-đa); Hawaii (Ha-oai).


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 53 54 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 63 64 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 56 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com