Giải bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 1. Điểm. Đường thẳng sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 70 Toán 6 tập 2 CTST


1. Điểm

Hoạt động khám phá 1 trang 70 Toán 6 tập 2 CTST

Quan sát bản đồ ở hình sau, chúng ta thấy:

Mỗi dấu chấm đỏ trên bản đồ du lịch biểu diễn một địa điểm tham quan.

Chỉ ra các chấm biểu diễn các địa điểm du lịch Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm.

Trả lời:

Quan sát bản đồ em chỉ ra các chấm biểu diễn các địa điểm du lịch Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm như trên.


Thực hành 1 trang 71 Toán 6 tập 2 CTST

– Em hãy đọc tên các điểm có trên hình bên.

– Em hãy vẽ ba điểm vào vở và đặt tên cho ba điểm đó.

Trả lời:

– Các điểm có trong hình là: điểm G, điểm K, điểm H.

– Vẽ ba điểm và đặt tên cho ba điểm đó:

+ Chấm vào vở ba điểm bất kỳ (ba điểm này không trùng nhau).

+ Đặt tên cho ba điểm đó, tên các điểm được đặt bằng chữ cái in hoa.

Chẳng hạn: đặt tên ba điểm đó là C, D, E.

Ta có hình vẽ:


2. Đường thẳng

Thực hành 2 trang 71 Toán 6 tập 2 CTST

a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a.

b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đó.

c) Từ một tờ giấy A4, em hãy nêu một số cách gấp để tạo ra hình ảnh của điểm và đường thẳng.

Trả lời:

a) Các đường thẳng có trong Hình 4a) là: đường thẳng a, đường thẳng b và đường thẳng c.

b) Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm M, N, P cho cho trước:

c) ♦ Cách gấp để tạo hình ảnh đường thẳng:

– Gấp tờ giấy A4 làm hai phần, khi mở tờ giấy ra thì xuất hiện nếp gấp.

– Nếp gấp đó cho ta hình ảnh của đường thẳng.

♦ Cách gấp để tạo hình ảnh điểm:

– Gấp đôi tờ giấy A4 lần thứ nhất rồi tiếp tục đôi tờ giấy đó lần thứ hai vuông góc với đường thẳng ban đầu.

– Sau khi mở tờ giấy A4 ra thì sẽ có nếp gấp tạo thành hai đường thẳng vuông góc. Giao của hai đường thẳng này cho ta hình ảnh của điểm.

(Ta có thể gấp đôi tờ giấy lần thứ hai không vuông góc với đường thẳng ban đầu. Đường thứ hai này là đường gấp khúc cũng cắt đường thẳng ban đầu cho ta hình ảnh của điểm).


3. Vẽ đường thẳng

Hoạt động khám phá 2 trang 72 Toán 6 tập 2 CTST

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên?

Trả lời:

Có một đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên.


Thực hành 3 trang 72 Toán 6 tập 2 CTST

Từ các điểm M, N, P, Q phân biệt như Hình 6, có thể tạo thành bao nhiêu đường thẳng? Em hãy vẽ các điểm M, N, P, Q vào vở rồi dùng thước và bút để vẽ các đường thẳng đó.

Trả lời:

Chọn hai trong 4 điểm M, N, P, Q cho trước, ta có 6 lựa chọn gồm các điểm: M và N; M và P; M và Q; N và P; N và Q; P và Q.

Từ các cặp điểm vừa chọn, vẽ các đường thẳng đi qua các điểm đó. Ta có 6 đường thẳng: MN, MP, MQ, NP, NQ, PQ (như hình vẽ).


4. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng

Hoạt động khám phá 3 trang 72 Toán 6 tập 2 CTST

Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng:

Trả lời:

Ta xem quả bóng là một điểm, vạch sơn là đường thẳng.

Hình a) quả bóng chạm vạch sơn, cho ta hình ảnh điểm nằm trên đường thẳng hay điểm thuộc đường thẳng.

Hình b) quả bóng không chạm vạch sơn, cho ta hình ảnh điểm không nằm trên đường thẳng hay điểm không thuộc đường thẳng.


Thực hành 4 trang 73 Toán 6 tập 2 CTST

Điểm A thuộc và không thuộc đường thẳng nào trong hình bên? Dùng các kí hiệu ∈ và ∉ để mô tả điều đó.

Trả lời:

Điểm A thuộc đường thẳng a, không thuộc đường thẳng b.

Hay: A ∈ a và A ∉ b.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 73 Toán 6 tập 2 CTST

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây.

b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới đây.

Bài giải:

a) Đường thẳng được đặt tên bởi chữ in thường như: a, b, c, x, y…

Điểm được đặt tên bởi chữ in hoa: A, B, C, D,…

Chẳng hạn: ta đặt tên các điểm là A, B và các đường thẳng là a, b, c.

b) Ta có thể gọi tên đường thẳng bằng cách:

– Gọi theo tên đường thẳng, thường được đặt bằng chữ cái thường a, b, c..

– Gọi tên bằng hai điểm thuộc đường thẳng.

Ba cách gọi tên đường thẳng trong hình trên là: đường thẳng AB, đường thẳng BD và đường thẳng CD (có thể chọn các điểm khác sẽ có các cách gọi khác).


Giải bài 2 trang 73 Toán 6 tập 2 CTST

Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng.

a) Các điểm A, B thuộc đường thẳng p.

b) Các điểm C, D không thuộc đường thẳng p.

Bài giải:

a) A, B  ∈ p.

b) C, D ∉ p.

Vẽ hình:


Giải bài 3 trang 73 Toán 6 tập 2 CTST

Trong hình vẽ bên:

a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

b) Điểm A không thuộc những đường thẳng nào?

Sử dụng kí hiệu để mô tả các quan hệ trên.

Bài giải:

a) Điểm B thuộc đường thẳng j, n, i hay: B ∈ j, B ∈ n, B∈ i.

b) Điểm A không thuộc đường thẳng j và n hay: A ∉ j, A∉  n.

c) Đường thẳng i và n không chứa điểm C hay C ∉ i, C ∉ n.


Giải bài 4 trang 73 Toán 6 tập 2 CTST

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a.

b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c.

c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b và c.

Bài giải:

a) Cách vẽ điểm M thuộc đường thẳng a:

b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c:

c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b và c:


Giải bài 5 trang 73 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng trong thực tế.

Bài giải:

Điểm thuộc đường thẳng: Con muỗi đậu trên sợi dây phơi quần áo, giọt nước trên cạnh bàn, hạt cơm dính trên đũa, …

Điểm không thuộc đường thẳng: Giọt nước ở dưới sàn so với dây phơi quần áo, viên sỏi trên đường so với cột điện,…


Bài trước:

👉 Giải Bài tập cuối chương 7 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 76 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com