Giải Bài tập cuối chương 7 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Giải Bài tập cuối chương 7 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 7

TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu hỏi trang 67 Toán 6 tập 2 CTST

Quan sát các chữ cái H A N O I và xác định đúng, sai cho các phát biểu sau:

a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.

b) Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

c) Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng.

d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

e) Chữ I là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

Trả lời:

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai vì chữ N không có trục đối xứng, không có tâm đối xứng.

d) Đúng.

e) Sai vì chữ I là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.


GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN

Giải bài 1 trang 68 Toán 6 tập 2 CTST

Các đường nét đứt ở mỗi hình bên dưới có phải là trục đối xứng không?

Bài giải:

– Hình a) có đường nét đứt là trục đối xứng. Vì khi gấp hình theo đường nét đứt thì được hai nửa hình chồng khít lên nhau.

– Hình b) có đường nét đứt không phải là trục đối xứng. Vì khi gấp hình theo đường nét đứt thì được hai nửa hình không chồng khít lên nhau.

– Hình c) có đường nét đứt không phải là trục đối xứng. Vì khi gấp hình theo đường nét đứt thì được hai nửa hình không chồng khít lên nhau.

– Hình d) có đường nét đứt là trục đối xứng. Vì khi gấp hình theo đường nét đứt thì được hai nửa hình chồng khít lên nhau.


Giải bài 2 trang 68 Toán 6 tập 2 CTST

Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu được nhận đường nét đứt là trục đối xứng.

Bài giải:

Ta tô màu như sau:

Hình a):

Hình b):

Hình c):

Hình d):


Giải bài 3 trang 68 Toán 6 tập 2 CTST

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hình nào vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng?

Bài giải:

Hình a) vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Hình b) có trục đối xứng và không có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Hình c) không có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.


Giải bài 4 trang 68 Toán 6 tập 2 CTST

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Bài giải:

Hình a) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình b) không có trục đối xứng.

Hình c) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình d) có trục đối xứng (như hình vẽ).


Giải bài 5 trang 68 Toán 6 tập 2 CTST

Hai bạn Na và Toàn đứng đối diện nhau trên nền đất, ở giữa họ có một dãy các số và dấu cộng như hình dưới đây. Do vị trí khác nhau nên hai bạn thấy hai dãy phép tính khác nhau.

Hãy tìm cách điền hai chữ số vào hai ô trống để kết quả tính của hai bạn Na và Toàn bằng nhau.

Em nhận xét gì về hình ảnh mà hai bạn quan sát được.

Bài giải:

Từ hình vẽ ta thấy phép tính với các chữ số có tính chất đối xứng. ⇒ chỉ có thể là số 0, 1, 6, 8, 9.

Để kết quả của 2 bạn bằng nhau thì tổng các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của hai phép tính bằng nhau. ⇒ chỉ có thể là số 1, 6, 9.

Do đó:

Phép tính bạn Toàn quan sát được là:

\({\bf{89}} + {\bf{16}} + {\bf{69}} + {\bf{61}} + {\bf{98}} + {\bf{11}}{\rm{ }} = {\bf{264}}\)

Phép tính bạn Na quan sát được là:

\({\bf{11}} + {\bf{86}} + {\bf{19}} + {\bf{69}}+ {\bf{91}} + {\bf{68}}{\rm{ }} = {\bf{264}}\)

Nhận xét: Hình ảnh mà 2 bạn quan sát được là với mỗi số hạng thì:

– Bạn Na nhìn thấy chữ số ở hàng chục thì bạn Toàn nhìn thấy chữ số quay ngược lại ở hàng đơn vị.

– Bạn Na nhìn thấy chữ số ở hàng đơn vị thì bạn Toàn nhìn thấy chữ số quay ngược lại ở hàng chục.


Giải bài 6 trang 68 Toán 6 tập 2 CTST

Tìm dụng cụ học tập có tính đối xứng.

Bài giải:

– Thước đo góc và thước thẳng là các dụng cụ học tập có tính đối xứng.

– Quyển vở có trục đối xứng.

– Bút máy, bút chì có trục đối xứng.


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Bài 4 trang 62 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Bài tập cuối chương 7 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com