Giải bài 1 2 3 4 trang 58 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 2. Hình có tâm đối xứng sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 58 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 56 Toán 6 tập 2 CTST

Chiếc ghế nào thẳng hàng với chiếc ghế A và trục quay O. So sánh khoảng cách của hai chiếc ghế này tới trục quay O?

Trả lời:

Chiếc ghế B thẳng hàng với chiếc ghế A và trục quay O.

Khoảng cách của hai chiếc ghế này tới trục quay O bằng nhau.


1. Hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng

Hoạt động khám phá trang 56 Toán 6 tập 2 CTST

a) Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B trên đường tròn sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB (Hình 1a).

b) Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Đường thẳng qua I cắt AB tại M và cắt CD tại M. Đo rồi so sánh độ dài IM và IM (Hình 1b).

Trả lời:

a) O là trung điểm của AB, Khi đó AB là đường kính của đường tròn.

b) Sử dụng thước đo độ dài ta thấy:

Độ dài IM = IM’.


Thực hành 1 trang 57 Toán 6 tập 2 CTST

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có).

Trả lời:

♦ Hình a)b):

♦ Hình c):

– Nếu xét tính đối xứng cả màu sắc thì hình c) không có tâm đối xứng.

– Nếu xét tính đối xứng không kể màu sắc thì hình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ).


Vận dụng trang 57 Toán 6 tập 2 CTST

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

Trả lời:

♦ Các hình có tâm đối xứng là: hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

– Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

– Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của hai trong ba đường chéo.

– Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

– Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo.

– Tâm đối xứng của hình thoi là giao điểm của hai đường chéo.

♦ Các hình không có tâm đối xứng: tam giác đều, hình thang cân.


2. Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có tâm đối xứng

Thực hành 2 trang 57 Toán 6 tập 2 CTST

Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó.

Trả lời:

Hình a) bông hoa có tâm đối xứng. Tâm đối xứng được biểu diễn như hình vẽ:

Hình b) bông hoa không có tâm đối xứng.

Hình c) chiếc lá không có tâm đối xứng.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 58 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 58 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có).

Bài giải:

Tâm đối xứng của các hình được biểu diễn như sau:

Hình a) có tâm đối xứng:

Hình b) không có tâm đối xứng.

Hình c):

– Nếu xét tính đối xứng cả màu sắc thì hình c) không có tâm đối xứng.

– Nếu xét tính đối xứng không kể màu sắc thì hình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ).


Giải bài 2 trang 58 Toán 6 tập 2 CTST

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).

Bài giải:

Hình a)b) có tâm đối xứng (như hình vẽ):

Hình c) không có tâm đối xứng.


Giải bài 3 trang 58 Toán 6 tập 2 CTST

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng?

Bài giải:

Những chữ cái có tâm đối xứng là: S, I, O, N.

Những chữ cái vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng là: và O.


Giải bài 4 trang 58 Toán 6 tập 2 CTST

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Bài giải:

– Hình thứ nhất có tâm đối xứng (như hình vẽ).

– Hình thứ hai không có tâm đối xứng.

– Hình thứ ba không có tâm đối xứng.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 54 55 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 61 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 58 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com