Giải bài 1 2 3 4 5 trang 54 55 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 1. Hình có trục đối xứng sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 54 55 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


Bài 1 Hình có trục đối xứng

Hoạt động khởi động trang 52 Toán 6 tập 2 CTST

Quan sát hai hình dưới đây, chúng có đặc điểm gì giống nhau?

Trả lời:

Sau bài học này chúng ta biết được hai hình trên đây có trục đối xứng.


1. Hình có trục đối xứng. Trục đối xứng

Hoạt động khám phá trang 52 Toán 6 tập 2 CTST

Trong Hình a và Hình b ở dưới, hình bên trái được gấp theo đường nét đứt để được hình bên phải.

Em có nhận xét gì về hai nửa của mỗi hình bên trái.

Hình a

Hình b

Trả lời:

Nhận xét: Hai nửa của mỗi hình bên trái bằng nhau và đều bằng hình bên phải.


Thực hành 1 trang 53 Toán 6 tập 2 CTST

Tìm một trục đối xứng của các hình sau (nếu có).

Trả lời:

Hình có một trục đối xứng được biểu diễn như sau:


Vận dụng trang 53 Toán 6 tập 2 CTST

Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?

.

Trả lời:

– Hình a) có hai trục đối xứng.

– Hình b) có 2 trục đối xứng.

– Hình c) có ba trục đối xứng.

– Hình d) có bốn trục đối xứng.


2. Nhận biết những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng

Thực hành 2 trang 54 Toán 6 tập 2 CTST

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Hãy chỉ ra trục đối xứng (nếu có).

Trả lời:

Hình thứ nhất có trục đối xứng (như hình vẽ).


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 trang 54 55 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 54 Toán 6 tập 2 CTST

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Bài giải:

Hình a) không có trục đối xứng

Hình có trục đối xứng: Hình b), c), d).


Giải bài 2 trang 55 Toán 6 tập 2 CTST

Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?

Bài giải:

Ở hình a), b): Các đường nét đứt là trục đối xứng của các hình trên vì nếu gấp hình theo đường nét đứt, ta được 2 phần hình chồng khít lên nhau.

Ở hình c): Đường nét đứt không là trục đối xứng của hình vì nếu gấp hình theo đường nét đứt, ta không được 2 phần hình chồng khít lên nhau.


Giải bài 3 trang 55 Toán 6 tập 2 CTST

Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau.

a) Hình vuông;

b) Hình chữ nhật;

c) Hình tam giác đều;

d) Hình bình hành;

e) Hình thoi;

g) Hình thang cân.

Bài giải:

Trục đối xứng của các hình là:

a) Hai đường chéo của hình vuông và đường thẳng đi qua trung điểm của các cặp cạnh đối diện của hình vuông.

b) Đường thẳng đi qua trung điểm của các cặp cạnh đối diện của hình chữ nhật.

c) Hình tam giác đều có ba trục đối xứng là ba đường cao của tam giác.

d) Hình bình hành không có trục đối xứng.

e) Hình thoi có hai trục đối xứng là hai đường chéo.

g) Đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đáy của hình thang cân.


Giải bài 4 trang 55 Toán 6 tập 2 CTST

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó.

Bài giải:

Hình a), b) không có trục đối xứng.

Hình c) có trục đối xứng, được biểu diễn như trên hình vẽ.


Giải bài 5 trang 55 Toán 6 tập 2 CTST

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Bài giải:

Hình con cua có trục đối xứng, được biểu diễn như hình vẽ.

Hình củ khoai lang không có trục đối xứng.


Bài trước:

👉 Giải Bài tập cuối chương 6 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 58 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 54 55 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com