Giải bài 1 2 3 4 trang 78 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 78 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 77 Toán 6 tập 2 CTST


1. Hai đường thẳng cắt nhau, song song

Hoạt động khám phá trang 77 Toán 6 tập 2 CTST

Cho hình chữ nhật ABCD ở Hình 1. Xác định số điểm chung của hai cặp đường thẳng AB và AD; AB và DC.

Trả lời:

AB và AD có một điểm chung là A.

AB và DC không có điểm chung.


Thực hành trang 77 Toán 6 tập 2 CTST

Cho đường thẳng MN như hình bên.

Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN;

b) Đường thẳng EF song song với đường thẳng MN.

Trả lời:

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN nên hai đường thẳng này có một điểm chung.

Chẳng hạn: vẽ hai đường thẳng CD và MN cắt nhau tại điểm A.

b) Đường thẳng EF song song với đường thẳng MN:


2. Tia

Vận dụng trang 78 Toán 6 tập 2 CTST

– Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn.

– Hãy tìm hình ảnh tia trong thực tiễn.

Trả lời:

– Hình ảnh của hai đường thẳng song song: Hai đường dây điện, hai mép bàn hình chữ nhật,..

Hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau: Chiều dài và chiều rộng của căn phòng,…

– Hình ảnh tia trong thực tiễn: Con chim đậu trên sợi dây điện chia sợi dây thành hai tia,..


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 78 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 78 Toán 6 tập 2 CTST

Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt có

(A) vô số đường thẳng.

(B) chỉ có 1 đường thẳng.

(C) không có đường thẳng nào.

Trả lời:

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

Do đó, qua hai điểm A và B phân biệt chỉ có 1 đường thẳng đi qua hai điểm đó.

⇒ Đáp án: (B).


Giải bài 2 trang 78 Toán 6 tập 2 CTST

Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M.

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp: m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau.

Bài giải:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M:

b) Vì đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y nên ta sẽ không xét trường hợp ba đường thẳng giao nhau tại một điểm.

– TH 1:

– TH 2:


Giải bài 3 trang 78 Toán 6 tập 2 CTST

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:

Bài giải:

a) Không có giao điểm nào.

b) Có hai giao điểm.

c) Có 1 giao điểm.

d) Có 3 giao điểm.


Giải bài 4 trang 78 Toán 6 tập 2 CTST

Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:

Bài giải:

Trên hình vẽ, điểm M nằm trên đường thẳng HF chia đường thẳng đó thành hai phần, mỗi phần gọi là một tia gốc M.

Vậy các tia có gốc là M là: tia MH và tia MF.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 76 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 81 82 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 78 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com