Giải bài 1 2 3 4 5 trang 81 82 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 81 82 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


Bài 4 Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Hoạt động khởi động trang 79 Toán 6 tập 2 CTST

Trả lời:

Em dự đoán:

+ Độ dài đoạn AC = 7 cm.

+ Chiếc bút chì dài 4 cm.


1. Đoạn thẳng

Thực hành 1 trang 80 Toán 6 tập 2 CTST

Kể tên các đoạn thẳng có trong hình dưới đây:

Trả lời:

Các đoạn thẳng có trong hình trên là: AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE.


2. Độ dài đoạn thẳng

3. So sánh hai đoạn thẳng

Hoạt động khám phá trang 80 Toán 6 tập 2 CTST

Làm thế nào để biết cây bút chì dài hơn cây bút mực bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời:

– Dùng thước thẳng đo độ dài hai cây bút.

– Lấy độ dài cây bút chì trừ đi độ dài cây bút mực.


Thực hành 2 trang 81 Toán 6 tập 2 CTST

Cho hình vẽ bên:

Hãy đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EG, AG và sắp xếp các đoạn thẳng đó theo thứ tự độ dài từ bé đến lớn.

Trả lời:

Ta đo được:

AB = 3 cm, BC = 4 cm, CD = 2 cm, DE = 3 cm, GE = 1 cm, AG = 1 cm.

Vì 1 cm < 2 cm < 3 cm < 4 cm nên  AG = GE < CD < AB = DE < BC.

Các đoạn thẳng theo thứ tự độ dài từ bé đến lớn là: AG, GE, CD, AB, DE, BC.

Chú ý: Với các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau, chẳng hạn AB = DE thì ta xếp AB trước hay sau DE đều được.


4. Một số dụng cụ đo độ dài

Thực hành 3 trang 81 Toán 6 tập 2 CTST

Em cùng các bạn hãy tìm hiểu xem mỗi loại dụng cụ trên dùng trong những tình huống thực tiễn nào.

Trả lời:

– Hình thứ nhất là thước cuộn dùng để đo các khoảng cách, chiều dài, bề dày của vật dụng (cái bàn, cái ghế..), công trình kiến trúc (các kích thước của ngôi nhà),…

– Hình thứ hai là thước gấp (còn gọi là thước xếp) thường được dùng để đo đạc các vật dụng trong gia đình và một số ngành nghề khác nhau.

– Hình thứ ba là thước dây thường dùng trong may mặc (đo các số đo của cơ thể người) hoặc đo các vật dụng hình tròn, hình ovan…


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 trang 81 82 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 81 Toán 6 tập 2 CTST

a) Cách đặt thước đo nào trong hình dưới đây sẽ cho biết chính xác độ dài chiếc bút chì?

b) Cho hai đoạn thẳng AB và CD như hình bên.

– Đo độ dài hai đoạn thẳng trên.

– Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng trên.

Bài giải:

a) Cách c) sẽ cho biết chính xác độ dài chiếc bút chì vì

Đặt chiếc bút chì song song với thước sao cho một đầu bút trùng với vạch 0 của thước, đầu kia trùng với vạch bao nhiêu thì đó chính là độ dài của chiếc bút chì.

b) Dùng thước thẳng đo được:

AB = 3 cm, CD = 5,3 cm

Đặt thước kẻ đoạn thẳng:

MN = 3 cm + 5,3 cm = 8,3 cm


Giải bài 2 trang 81 Toán 6 tập 2 CTST

Em hãy vẽ bảng theo mẫu rồi cùng các bạn đo độ dài của bàn học để hoàn thiện bảng, sau đó đối chiếu với kích thước tiêu chuẩn.

Bàn học
(Kích thước tiêu chuẩn)
Bàn học trong lớp
(Kích thước đo được sắp xếp theo các cỡ)
Cỡ III:
Chiều dài bàn học: 120 cm
Chiều rộng bàn học: 45 cm
Cỡ IV, V:
Chiều dài bàn học: 120 cm
Chiều rộng bàn học: 50 cm

Bài giải:

– Dùng thước đo chiều dài, chiều rộng của của bàn học.

Chẳng hạn: 

+ Chiều dài bàn học: 120 cm.

+ Chiều rộng bàn học: 52 cm.

– Điền vào bảng: Với kích thước (chiều dài, chiều rộng) của cái bàn như trên thì chiếc bàn này thuộc cỡ III.

Bàn học
(Kích thước tiêu chuẩn)
Bàn học trong lớp
(Kích thước đo được sắp xếp theo các cỡ)
Cỡ III:
– Chiều dài bàn học: 120 cm
– Chiều rộng bàn học: 45 cm
Cỡ III:
– Chiều dài bàn học: 120 cm
– Chiều rộng bàn học: 52 cm
Cỡ IV, V:
– Chiều dài bàn học: 120 cm
– Chiều rộng bàn học: 50 cm

– Đối chiếu với kích thước tiêu chuẩn.

+ Chiều dài đo được của chiếc bàn học trong lớp bằng chiều dài tiêu chuẩn.

+ Chiều rộng đo được của chiếc bàn học trong lớp kém chiều dài tiêu chuẩn là 2 cm.


Giải bài 3 trang 82 Toán 6 tập 2 CTST

Em cũng các bạn hãy ước lượng chiều dài, chiều rộng và bề dày của cuốn sách giáo khoa Toán 6, tập hai với đơn vị đo xăng-ti-mét và mi-li-mét, sau đó dùng thước kẻ để kiểm tra lại kết quả đó.

Bài giải:

♦ Ước lượng cuốn sách giáo khoa Toán 6, tập hai có:

– Chiều dài cuốn sách: 28 cm (hay 280 mm);

– Chiều rộng cuốn sách: 20 cm (hay 200 mm);

– Bề dày cuốn sách: 0,8 cm. (hay 8 mm).

♦ Kiểm tra lại kết quả ước lượng: Dùng thước đo các kích thước của cuốn sách giáo khoa Toán 6, tập hai.

– Chiều dài cuốn sách: 26,5 cm (hay 265 mm);

– Chiều rộng cuốn sách: 19 cm (hay 190 mm);

– Bề dày cuốn sách: 0,4 cm. (hay 4 mm).


Giải bài 4 trang 82 Toán 6 tập 2 CTST

Tìm độ dài của tất cả các đoạn thẳng có trong hình bên, nếu như đơn vị đo là độ dài của đoạn thẳng:

a) IJ;

b) AB.

Bài giải:

Từ hình vẽ ta thấy:

a) Độ dài $GH = 2 IJ$.

Độ dài $EF = 3 IJ$.

Độ dài $CD = 5IJ$.

Độ dài $AB = 6IJ$.

b) Độ dài $IJ = \frac{1}{6} AB$.

Độ dài $GH = \frac{1}{3} AB$.

Độ dài $EF = \frac{1}{2} AB$.

Độ dài $CD = \frac{5}{6} AB$.


Giải bài 5 trang 82 Toán 6 tập 2 CTST

Cho biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời khoảng 150 000 000 km và khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng khoảng 384 000 km. Hỏi khi xảy ra hiện tượng nhật thực thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là khoảng bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải:

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng; Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất.

Khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng = khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời − khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Khi xảy ra hiện tượng nhật thực thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là:

150 000 000 − 384 000 = 149 616 000 (km)

Vậy khi xảy ra hiện tượng nhật thực thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là $149 ,616 ,000$ km.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 78 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 84 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 81 82 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com