Giải bài 1 2 3 4 trang 91 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 91 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 89 Toán 6 tập 2 CTST

Trả lời:

Theo em bạn nam nói đúng.


1. Thước đo góc

2. Cách đo góc. Số đo góc

Hoạt động khám phá 1 trang 89 Toán 6 tập 2 CTST

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy cho trước.

– Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

– Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc như Hình 2.

– Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Trả lời:

Từ hình vẽ ta nhận thấy tia Ox đi qua vạch chỉ số 130 của thước đo góc.

Vậy số đo góc xOy là 130o.


Thực hành 1 trang 89 Toán 6 tập 2 CTST

Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy.

Trả lời:

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy như sau:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 60 của thước đo góc.

Vậy xOy= 60o.


Thực hành 2 trang 90 Toán 6 tập 2 CTST

– Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?

– Dùng thước đo góc để xác định số đo các góc trong Hình 4.

Trả lời:

– Dùng thước đo góc, ta xác định số đo mỗi góc trong Hình 3 là:

+ Hình 3a): góc xOy= 40o;

+ Hình 3b): góc xOy= 135o;

+ Hình 3c): góc xOy= 90o;

+ Hình 3d): góc xOy= 180o.

– Dùng thước đo góc, ta xác định số đo mỗi góc trong Hình 4 là:

+ Hình 4a): góc xOy = 32o;

+ Hình 4b): góc BAC = 58o; góc ABC = 58o; góc ACB = 27o.


3. So sánh hai góc

4. Các góc đặc biệt

Hoạt động khám phá 2 trang 91 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy đo các góc dưới đây và so sánh số đo của chúng với 90°.

Trả lời:

Dùng thước đo góc, ta xác định được số đo các góc trong hình trên là:

a) \(\widehat {nBm} = {90^0}\).

b) \(\widehat {pCq} < {90^0}\).

c) \(\widehat {xAy} > {90^0}\).


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 91 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 91 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. Theo em, góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng bao nhiêu độ? Hãy đo để kiểm tra.

Bây giờ hãy vẽ một hình vuông với cạnh lớn hoặc nhỏ hơn hình vuông đã vẽ. Hãy đo góc tạo bởi đường chéo và một cạnh hình vuông. Kết quả có thay đổi không?

Bài giải:

– Hình vuông ABCD và hai đường chéo AC, BD như trên hình vẽ:

Góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng 45 độ.

– Em có thể vẽ một hình vuông có cạnh lớn hơn hay nhỏ hơn hình vuông đã vẽ.

Số đo góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh của mỗi hình vuông đều cho kết quả không đổi, đều bằng 45o.


Giải bài 2 trang 91 Toán 6 tập 2 CTST

Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là bao nhiêu độ?

Bài giải:

Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là:

9 giờ: 900.

10 giờ: 600.

6 giờ: 1800.

5 giờ: 1500.


Giải bài 3 trang 91 Toán 6 tập 2 CTST

Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc. Sau đó dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả đó.

Bài giải:

Dự đoán: \(\widehat {xOy} = {30^0}\), \(\widehat {mAn} = {120^0}\).

Dùng thước đo góc để kiểm tra hai góc trên rồi kết luận dự đoán đúng hay sai.


Giải bài 4 trang 91 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông góc tù.

Bài giải:

– Hình ảnh góc nhọn: Hai kim của đồng hồ lúc 2h,..

– Hình ảnh góc vuông: Góc bàn hình chữ nhật, góc tường nhà,..

– Hình ảnh góc tù: Hai kim của đồng hồ lúc 4h,..


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 88 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 HĐTH&TN: Bài 8 trang 92 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 91 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com