Giải bài 1 2 3 4 trang 88 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 6. Góc sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 88 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 85 Toán 6 tập 2 CTST

Trả lời:

Các hình vẽ trên đây đều gợi cho ta đến hình ảnh của 2 tia chung gốc.


1. Góc

Hoạt động khám phá 1 trang 85 Toán 6 tập 2 CTST

Các hình trong Hình 1 có đặc điểm chung gì?

Trả lời:

Hình a) được tạo bởi hai tia AB và AC có chung điểm gốc là A.

Hình b) được tạo bởi hai tia DE và DF có chung điểm gốc là D.

Hình c) được tạo bởi hai tia GH và GI có chung điểm gốc là G.

Vậy các hình trong Hình 1 có đặc điểm chung là đều được tạo thành từ hai tia khác nhau, có chung một điểm làm gốc.


Thực hành 1 trang 86 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy đọc và viết các góc đỉnh A, B, C trong tam giác ABC ở hình bên.

Trả lời:

Các góc đỉnh A, B, C trong tam giác ABC là:

– Góc đỉnh A:

+ Đọc là: góc BAC (hoặc góc CAB).

+ Viết là: \(\widehat {BAC}\) (hoặc \(\widehat {CAB}\)).

– Góc đỉnh B:

+ Đọc là: góc ABC (hoặc góc CBA).

+ Viết là: \(\widehat {ABC}\) (hoặc \(\widehat {CBA}\)).

– Góc đỉnh B:

+ Đọc là: góc ACB (hoặc góc BCA).

+ Viết là: \(\widehat {ACB}\) (hoặc \(\widehat {BCA}\)).


Thực hành 2 trang 86 Toán 6 tập 2 CTST

– Em hãy chỉ ra đỉnh và các cạnh của góc được kí hiệu là \(\widehat {MON}\).

– Góc có hai cạnh là AP và AQ là góc nào?

Trả lời:

– Cạnh của \(\widehat {MON}\) là: ON, OM, đỉnh là O.

– Góc có hai cạnh AP, AQ là \(\widehat {PAQ}\).


2. Cách vẽ góc

Thực hành 3 trang 86 Toán 6 tập 2 CTST

Em hãy vẽ góc mOn vào vở.

Trả lời:

Cách vẽ góc mOn:

– Lấy điểm O bất kỳ trên mặt giấy.

– Từ điểm O, vẽ tia Om bất kỳ.

– Vẽ tia On không trùng với tia Om.

Ta được góc mOn như hình vẽ:


3. Góc bẹt

Thực hành 4 trang 87 Toán 6 tập 2 CTST

Quan sát hai hình dưới đây. Em có nhận xét gì về \(\widehat {COD}\) và \(\widehat {zOt}\)?

Trả lời:

Hai góc \(\widehat {COD}\) và \(\widehat {zOt}\) bằng nhau và đều tạo thành đường thẳng với số đo góc là 180 độ.


4. Điểm trong góc

Hoạt động khám phá 2 trang 87 Toán 6 tập 2 CTST

Em gấp đôi mảnh giấy hình vuông theo đường chéo (như Hình 6) để tạo thành các góc và lấy bút khoanh một cung vào góc, vẽ một điểm M trong phần giấy vừa gấp.

Điểm M cho ta hình ảnh điểm trong của góc nói trên.

Trả lời:

Các em học sinh tự thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


Thực hành 5 trang 87 Toán 6 tập 2 CTST

Điểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?

Trả lời:

Điểm M trong hình là điểm trong của các góc: \(\widehat {zOy},\;\,\,\widehat {zOx},\,\,\;\widehat {zOt}\).


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 88 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 88 Toán 6 tập 2 CTST

Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây (theo mẫu).

Hình Tên góc Đỉnh Cạnh Ký hiệu góc
a) góc BPC P PB, PC \(\widehat {P},\;\,\widehat {BPC}\)
b)
c)

Bài giải:

Từ hình vẽ ta điền vào bảng như sau:

Hình Tên góc Đỉnh Cạnh Ký hiệu góc
a) Góc BPC P PB, PC \(\widehat {P},\;\,\widehat {BPC}\)
b) Góc EOF
Góc FOG
Góc GOE
O
O
O
OE, OF
OF, OG
OG, OE
\(\widehat {O},\;\,\widehat {EOF}\)
\(\widehat {O},\;\,\widehat {FOG}\)
\(\widehat {O},\;\,\widehat {GOE}\)
c) Góc CAD
Góc ACD
Góc ADC
Góc CAB
Góc ACB
Góc ABC
Góc BAD
Góc BCD
A
C
D
A
C
B
A
C
AC, AD
CA, CD
DA, DC
AC, AB
CA, CB
BA, BC
AB, AD
CB, CD
\(\widehat {A},\;\,\widehat {CAD}\)
\(\widehat {C},\;\,\widehat {ACD}\)
\(\widehat {D},\;\,\widehat {ADC}\)
\(\widehat {A},\;\,\widehat {CAB}\)
\(\widehat {C},\;\,\widehat {ACB}\)
\(\widehat {B},\;\,\widehat {ABC}\)
\(\widehat {A},\;\,\widehat {BAD}\)
\(\widehat {C},\;\,\widehat {BCD}\)

Giải bài 2 trang 88 Toán 6 tập 2 CTST

An nói với Hằng, My và Yến:

“Hãy đánh dấu góc A trong hình bên”.

Hằng, My, Yến đưa ra kết quả tương ứng như sau:

An rất ngạc nhiên vì các bạn có câu trả lời không giống nhau. Em hãy giải thích tại sao như vậy.

Bài giải:

Các bạn có câu trả lời không giống nhau vì các góc đó đều là góc đỉnh A nên chúng ta đều có thể gọi là góc A, nhưng được tạo bởi các cặp cạnh khác nhau.


Giải bài 3 trang 88 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có đặc điểm sau:

a) Có 1 góc;

b) Có 2 góc;

c) Có 3 góc;

d) Có 4 góc.

Bài giải:

Em có thể tìm các hình đã học hoặc các hình ảnh quan sát được trong thực tiễn.

Chẳng hạn: Vẽ các hình em đã học như sau:

a) Hình có 1 góc hay hình tạo bởi hai tia chung gốc. Ví dụ:

Hình có 1 góc quan sát được trong thực tế: cái kéo đang mở.

b) Hình có 2 góc hay hình tạo bởi ba tia chung gốc. Ví dụ:

Hình ảnh 2 góc quan sat được trong thực tế: thanh được dùng để lắp viền cửa.

c) Hình có 3 góc hay hình tạo bởi ba tia chung gốc. Ví dụ:

Hình ảnh 3 góc quan sat được trong thực tế: những góc trần nhà.

d) Hình có 4 góc hay hình tạo bởi bốn tia chung gốc. Ví dụ:

Hình ảnh 4 góc quan sat được trong thực tế: bốn góc của cái bàn.


Giải bài 4 trang 88 Toán 6 tập 2 CTST

Em hãy chia sẻ với các bạn trong lớp các góc mà em nhìn thấy ở hình bên.

Bài giải:

Hai tia đỏ tạo thành 1 góc; tia chỉ vạch 0 độ và tia chỉ vạch 90 độ tạo thành 1 góc;…


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 84 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 91 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 88 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com