Giải bài 1 2 3 trang 109 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §5. Hình có trục đối xứng sgk Toán 6 tập 1 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 trang 109 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

I. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

Hoạt động trang 108 Toán 6 tập 1 CD

a) Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42.

b) Lấy bốn miếng bìa giống nhau để xếp thành hình như Hình 43.

Ở Hình 42 (hay Hình 43), đường thẳng d (màu đỏ) chia hình thành hai nửa, nếu ta gấp theo đường thẳng d thì hai nửa này sẽ trùng khít vào nhau. Những hình như vậy gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình.


II. TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA MỘT SỐ HÌNH

Luyện tập vận dụng trang 109 Toán 6 tập 1 CD

Hãy tìm một hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.

Trả lời:

Trong thực tế, có nhiều hình có trục đối xứng, mỗi học sinh có thể tự chọn một hình và chỉ ra trục đối xứng của hình đó. Chẳng hạn

– Hình tam giác đều có trục đối xứng.

Hình tam giác ABC đều có các trục đối xứng là d1; d2; d3 như hình vẽ trên.

– Hình mặt cười có trục đối xứng (là đường thẳng nét đứt trong hình).


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 trang 109 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 109 Toán 6 tập 1 CD

Trong các hình 48, 49, 50, hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc và họa tiết).

Bài giải:

– Hình 48: Hình chữ H (in hoa) là hình có trục đối xứng và có hai trục đối xứng nhau sau:

– Hình 49: Hình ngôi sao có trục đối xứng và có 5 trục đối xứng a, b, c, d, e như sau:

– Hình 50: Hình hoa văn này có trục đối xứng và nó có 4 trục đối xứng a, b, c, d như sau:


Giải bài 2 trang 109 Toán 6 tập 1 CD

Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc).

Bài giải:

Các Hình 51 a), c) đều có trục đối xứng và Hình 51 b) không có trục đối xứng.

– Hình 51 a) có 1 trục đối xứng:

– Hình 51 c) có 2 trục đối xứng:


Giải bài 3 trang 109 Toán 6 tập 1 CD

Hãy tìm một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn.

Bài giải:

Một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn:

– Hình con bướm:

– Hình chiếc lá:

– Hình con chuồn chuồn:

Trên thực tế, có nhiều hình khác có trục đối xứng, các em có thể tự tìm thêm.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 106 107 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 112 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 109 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com