Giải bài 1 2 3 trang 7 8 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu sgk Toán 7 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 trang 7 8 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


§1. THU THẬP, PHÂN LOẠI VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Câu hỏi khởi động trang 3 Toán 7 tập 2 CD

Làm thế nào để biểu diễn dữ liệu đã thu thập và phân loại?

Trả lời:

Để biểu diễn dữ liệu đã thu thập và phân loại, ta cần:

– Thu thập và phân loại dữ liệu.

– Xác định tính đúng đắn (phân tích và xử lí) của dữ liệu

– Biểu diễn dữ liệu ở dạng thích hợp bằng bảng số liệu hoặc biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột).


I. THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

Hoạt động 1 trang 3 Toán 7 tập 2 CD

Đọc kĩ các nội dung sau:

Lớp trưởng lớp 7D thu thập thông tin về Tổ I được những dữ liệu thống kê sau:

– Tổ I gồm mười bạn, đó là: An, Bích, Châu, Chung, Dung, Dương, Quỳnh, Sơn, Thuỳ, Việt.

– Số đo chiều cao (theo đơn vị xăng-ti-mét) của mười bạn đó lần lượt là: 153, 150, 154, 151, 152, 152, 154, 156, 155, 154.

Trả lời:

Ta thấy:

– Dữ liệu tên của các bạn học sinh tổ I lớp 7D là dữ liệu thống kê không phải là số.

– Dữ liệu chiều cao của các bạn học sinh tổ I lớp 7A là dữ liệu thống kê là số.


II. TÍNH HỢP LÍ CỦA DỮ LIỆU

Hoạt động 2 trang 4 Toán 7 tập 2 CD

Đọc kĩ các nội dung sau:

Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại dữ liệu, ta cần xem xét tính hợp lí của những dữ liệu thống kê đó, đặc biệt chỉ ra được những dữ liệu không hợp lí. Ta có thể dựa trên những tiêu chí toán học đơn giản để thực hiện điều đó.


III. MÔ TẢ VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ

Hoạt động 3 trang 5 Toán 7 tập 2 CD

Biểu đồ cột ở Hình 1 biểu diễn tổng doanh thu du lịch (ước đạt) của tỉnh Khánh Hoà trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

a) Nêu cách xác định tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong mỗi năm từ 2016 đến 2020.

b) Tìm hiểu nguyên nhân và nêu một vài lí do giải thích vì sao tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong năm 2020 giảm so với năm 2019.

Trả lời:

a) Nhìn vào biểu đồ ta thấy cột màu cam biểu thị doanh thu du lịch (ước đạt) của tỉnh Khánh Hòa. Trên đỉnh từng cột ghi số biểu thị doanh thu theo đơn vị tỉ đồng. Do đó ta xác định được doanh thu mỗi năm của tỉnh Khánh Hòa như sau:

– Năm 2016, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa là 12 929,7 tỉ đồng.

– Năm 2017, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa là 17 300 tỉ đồng.

– Năm 2018, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa là 21 819,6 tỉ đồng.

– Năm 2019, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa là 27 100 tỉ đồng.

– Năm 2020, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa là 6 946,2 tỉ đồng.

b) Một số nguyên nhân về việc tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa năm 2020 giảm so với năm 2019:

– Năm 2020 là năm bùng nổ của đại dịch Covid-19 nên để khống chế dịch cần hạn chế di chuyển và tập trung đông người.

– Việt Nam có một thời gian đóng cửa đối với du lịch quốc tế.

– Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến kinh tế của người lao động.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 trang 7 8 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 7 Toán 7 tập 2 CD

Sau khi tìm hiểu thông tin về Hệ Mặt Trời từ trang web https://solarsystem.nasa.gov, bạn Ngân thu thập được những dữ liệu thống kê sau:

– Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương

– Bán kính (theo đơn vị ki-lô-mét) của tám hành tinh đó lần lượt là:

2 440, 6 052, 6 371, 3 390, 69 911, 58 232, 25 362, 24 622

Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên, dữ liệu thống kê nào là số liệu? Dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu?

Bài giải:

– Dãy dữ liệu thứ nhất là tên các hành tinh trong Hệ Mặt Trời nên không phải là dãy số liệu.

– Dãy dữ liệu thứ hai là độ dài bán kính (theo đơn vị ki-lô-mét) của tám hành tinh trong Hệ Mặt Trời nên là dãy số liệu.


Giải bài 2 trang 7 Toán 7 tập 2 CD

Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D, mỗi lớp có 40 học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp 7 đăng kí tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn Thảo lập biểu đồ cột kép ở Hình 3 biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp.

Bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của một lớp trong biểu đồ cột ghép ở Hình 3. Theo em, bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào?

Bài giải:

– Lớp 7A:

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là 25

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 15

Tổng số học sinh của lớp 7A là: \(25 + 15 = 40\)

– Lớp 7B:

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là 30

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 10

Tổng số học sinh của lớp 7B là: \(30 + 10 = 40\)

– Lớp 7C:

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là 25

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 20

Tổng số học sinh của lớp 7C là: \(25 + 20 = 45> 40\)

– Lớp 7D:

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là 25

+ Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 15

Tổng số học sinh của lớp 7D là: \(25 + 15 = 40\)

Vậy bạn Thảo đã nhập nhầm số liệu của lớp 7C.


Giải bài 3 trang 8 Toán 7 tập 2 CD

Biểu đồ cột kép ở Hình 4 biểu diễn dân số (ước tính) của Việt Nam và Thái Lan ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019.

a) Hoàn thành số liệu ở bảng sau:

b) Trong các năm trên, tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất ở năm nào?

Bài giải:

a) Năm 1979:

+ Dân số Việt Nam là 53 triệu người.

+ Dân số Thái Lan là 46 triệu người.

⇒ Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan năm 1979 là: \(\dfrac{{53000000}}{{46000000}} = \dfrac{{53}}{{46}}\)

Tương tự ta có bảng số liệu sau:

Năm 1979 1989 1999 2009 2019
Dân số Việt Nam (triệu người) 53 67 79 87 96
Dân số Thái Lan (triệu người) 46 56 62 67 70
Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan \(\dfrac{{53}}{{46}}\) \(\dfrac{{67}}{{56}}\) \(\dfrac{{79}}{{62}}\) \(\dfrac{{87}}{{67}}\) \(\dfrac{{96}}{{70}}\)

b) Trong các năm trên, tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất ở năm 2019 (\(\dfrac{{96}}{{70}} = \dfrac{{48}}{{35}}\)).


Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 12 13 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 7 8 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com