Giải bài 10 11 12 13 trang 105 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 19. Biểu đồ đoạn thẳng sgk Toán 7 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 10 11 12 13 trang 105 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


BÀI 19. BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG

Bài toán mở đầu trang 100 Toán 7 tập 1 KNTT

Sự thay đổi dân số Việt Nam theo thời gian từ năm 1979 đến 2019, được biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng như Hình 5.21.

Qua biểu đồ đoạn thẳng, ta có thể thu nhận được những thông tin gì? Cách vẽ biểu đồ đó như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu loại biểu đồ này!

Trả lời:

– Qua biểu đồ đoạn thẳng ta có thể xác định được dân số của Việt Nam theo từng năm như sau:

+ Năm 1979: Dân số Việt Nam là 54,7 triệu người.

+ Năm 1989: Dân số Việt Nam là 64,4 triệu người.

+ Năm 1999: Dân số Việt Nam là 76,3 triệu người.

+ Năm 2009: Dân số Việt Nam là 85,8 triệu người.

+ Năm 2019: Dân số Việt Nam là 96,2 triệu người.

– Cách vẽ biểu đồ:

+ Bước 1: Vẽ trục ngang biểu diễn năm.

+ Bước 2: Vẽ trục đứng biểu diễn số dân.

+ Bước 3: Mỗi điểm biểu diễn số dân tại các năm 1979, 1989, 1999, 2009, 2019. Hai điểm liên tiếp được nối với nhau bằng một đoạn thẳng.


1. GIỚI THIỆU BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG

Luyện tập 1 trang 101 Toán 7 tập 1 KNTT

Biểu đồ Hình 5.23 cho biết thứ hạng của bóng đá nam Việt Nam trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trong các năm từ 2016 đến 2020.

a) Xác định tên biểu đồ, các trục, đơn vị trên các trục.

b) Em hãy cho biết mỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn thông tin gì.

Trả lời:

a) Tên biểu đồ: Thứ hạng của bóng đá nam Việt Nam.

Các trục: Trục ngang là biểu diễn thời gian (năm), trục đứng biểu diễn thứ hạng (số thứ tự).

b) Mỗi điểm trên biểu đồ thể hiện thứ hạng của bóng đá Việt Nam so với thế giới qua các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.


2. ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG

Hoạt động 1 trang 101 Toán 7 tập 1 KNTT

Quan sát biểu đồ (H.5.21)

Em hãy thống kê số dân của Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2019 bằng cách hoàn thành bảng sau:

Trả lời:


Hoạt động 2 trang 101 Toán 7 tập 1 KNTT

Số dân của Việt Nam tăng hay giảm qua các năm từ 1979 đến 2019?

Trả lời:

Dựa vào biểu đồ ta thấy số dân của Việt Nam tăng qua các năm từ 1979 đến 2019.


Luyện tập 2 trang 102 Toán 7 tập 1 KNTT

Biểu đồ Hình 5.25 cho biết số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong những năm gần đây.

a) Năm 2018 có bao nhiêu lượt khách quốc tế đến Việt Nam?

b) Từ năm 2015 đến năm 2019, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm?

c) Em có biết vì sao số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 lại giảm mạnh không?

Trả lời:

a) Năm 2018 có 15,5 triệu lượt lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

b) Từ năm 2015 đến năm 2019, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng.

c) Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 giảm mạnh cho dịch bệnh covid hạn chế di chuyển, du lịch.


Luyện tập 3 trang 103 Toán 7 tập 1 KNTT

Biểu đồ Hình 5.27 cho biết tỉ lệ học sinh biết bơi của hai tỉnh A, B trong các năm từ 2016 đến 2020.

Em có nhận xét gì về tỉ lệ học sinh biết bơi của hai tỉnh A và B từ năm 2016 đến 2020?

Trong giai đoạn này, tỉnh nào có tỉ lệ học sinh biết bơi tăng nhanh hơn?

Trả lời:

Quan sát biểu đồ, ta thấy:

– Từ năm 2016 đến năm 2020, tỉ lệ học sinh biết bơi ở cả 2 tỉnh A và B đều có xu thế tăng.

– Tỉ lệ học sinh biết bơi ở tỉnh A tăng nhanh hơn tỉ lệ học sinh biết bơi ở tỉnh B vì đường màu xanh biểu diễn tỉ lệ học sinh biết bơi ở tỉnh A đi lên nhanh hơn.


3. VẼ BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG

Thực hành trang 103 Toán 7 tập 1 KNTT

Để vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu về chiều cao cây đậu trong Bảng 5.1, ta thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn ngày, trục đứng biểu diễn chiều cao cây đậu.

Do chiều cao lớn nhất là 2,5 cm và thấp nhất là 0,5 cm nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 0,5 và giá trị lớn nhất là 3.

– Bước 2. Với mỗi ngày trên trục ngang, chiều cao của cây đậu tại ngày đó được biểu diễn bởi một điểm.

– Bước 3. Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng.

– Bước 4. Ghi chú thích cho các trục, điền giá trị tại các điểm (nếu cần) và đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện biểu đồ.


Luyện tập 4 trang 104 Toán 7 tập 1 KNTT

Bảng thống kê sau đây cho biết thành tích của một vận động viên chạy cự li 1500m trong thời gian luyện tập từ tuần 1 đến tuần 7.

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng số liệu trên.

Trả lời:

– Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn tuần, trục đứng biểu diễn thành tích.

Do thành tích lớn nhất là 8, thấp nhất là 6 và có thành tích 6,5 nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 0,5 và giá trị lớn nhất là 9.

– Bước 2. Với mỗi tuần trên trục ngang, thành tích của vận động viên tại tuần đó được biểu diễn bởi một điểm.

– Bước 3. Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng.

– Bước 4. Ghi chú thích cho các trục, điền giá trị tại các điểm (nếu cần) và đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện biểu đồ.


Thử thách nhỏ trang 104 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho hai biểu đồ biểu diễn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua các năm (H.5.31).

Theo em, để thấy rõ hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, ta nên dùng biểu đồ nào?

Trả lời:

Để thấy rõ hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, ta nên dùng biểu đồ D vì nó thấy rõ độ dốc của biểu đồ hơn.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 10 11 12 13 trang 105 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 5.10 trang 105 Toán 7 tập 1 KNTT

Biểu đồ Hình 5.32 cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy cự li 100 m trong các năm từ 1912 đến 2009.

a) Kỷ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được ở năm 1991 là bao nhiêu giây?

b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được bao nhiêu giây?

Bài giải:

a) Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được ở năm 1991 là 9,86 giây.

b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được:

$10,6 – 9,58 = 1,02$ (giây).


Giải bài 5.11 trang 105 Toán 7 tập 1 KNTT

Biểu đồ Hình 5.33 cho biết số dân của ba châu lục gồm châu Phi, châu Mĩ và châu Âu trong một số năm.

a) Cho biết xu hướng tăng, giảm về số dân của mỗi châu lục theo thời gian.

b) Trong ba châu lục trên, châu lục nào có số dân cao nhất, thấp nhất trong các năm từ 1950 đến 1980?

c) Từ năm 1950 đến 1980, số dân của châu lục nào tăng chậm nhất?

Bài giải:

a) Dân số của của cả 3 châu lục đều tăng theo thời gian.

b) Trong 3 châu lục trên, Châu Âu có dân số cao nhất, Châu Phi có có dân số thấp nhất trong các năm từ 1950 đến 1980.

c) Từ năm 1950 đến 1980, số dân của Châu Âu tăng chậm nhất.


Giải bài 5.12 trang 105 Toán 7 tập 1 KNTT

Bảng sau cho biết nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội vào một ngày mùa thu.

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên

Bài giải:

– Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn thời điểm (giờ), trục đứng biểu diễn nhiệt độ.

Do nhiệt độ cao nhất là 34oC, nhiệt độ thấp nhất là 18oC nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 2oC và giá trị lớn nhất là 35oC.

– Bước 2. Với mỗi thời điểm trên trục ngang, nhiệt độ tại từng thời điểm trong ngày được biểu diễn bởi một điểm.

– Bước 3. Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng.

– Bước 4. Ghi chú thích cho các trục, điền giá trị tại các điểm (nếu cần) và đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện.

Ta có biểu đồ như sau:


Giải bài 5.13 trang 105 Toán 7 tập 1 KNTT

Số trận thắng của một đội bóng trong 8 năm từ năm 2013 đến năm 2020 được cho như sau:

36  42  15  23  25  35  32  20.

a) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dãy số liệu trên.

b) Cho biết số trận thắng của đội bóng này trong các năm có xu hướng tăng hay giảm?

Bài giải:

a) – Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn năm, trục đứng biểu diễn số trận thắng.

Do số trận thắng cao nhất là 42, thấp nhất là 15 nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 2 trận thắng và giá trị lớn nhất là 44.

– Bước 2. Với mỗi thời điểm trên trục ngang, số trận thắng tại mỗi năm được biểu diễn bởi một điểm.

– Bước 3. Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng.

– Bước 4. Ghi chú thích cho các trục, điền giá trị tại các điểm (nếu cần) và đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện.

Ta có biểu đồ như sau:

b) Số trận thắng của đội bóng này từ năm 2013 đến năm 2014 có xu hướng tăng.

Số trận thắng của đội bóng này từ năm 2014 đến năm 2015 có xu hướng giảm.

Số trận thắng của đội bóng này từ năm 2015 đến năm 2018 có xu hướng tăng.

Số trận thắng của đội bóng này từ năm 2018 đến năm 2020 có xu hướng giảm.

Nói chung, số trận thắng của đội bóng này trong 8 năm gần đây không có xu hướng tăng hay giảm rõ rệt.


Bài trước:

👉 Giải bài 6 7 8 9 trang 99 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 14 15 16 17 trang 107 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 10 11 12 13 trang 105 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com