Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 108 109 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 108 sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 108 109 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Giải bài 5.11 trang 108 Toán 6 tập 1 KNTT

Trong các hình bên, em hãy chỉ ra:

a) Những hình có tâm đối xứng;

b) Những hình có trục đối xứng.

Bài giải:

a) Hình có tâm đối xứng: cánh quạt

b) Những hình có trục đối xứng: tam giác đều (3 trục đối xứng), cánh quạt (4 trục đối xứng), trái tim (1 trục đối xứng), cánh diều (1 trục đối xứng).


Giải bài 5.12 trang 109 Toán 6 tập 1 KNTT

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Bài giải:

– Không có hình nào có tâm đối xứng.

– Hình có trục đối xứng là: hình b); hình c).


Giải bài 5.13 trang 109 Toán 6 tập 1 KNTT

Vẽ các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Bài giải:

Dùng thước thẳng (hoặc nhìn lưới ô vuông) để xác định các điểm đối xứng với các đỉnh của phần hình đã cho qua đường thẳng d rồi nối chúng lại với nhau một cách thích hợp

Vẽ hình để được hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng là:


Giải bài 5.14 trang 109 Toán 6 tập 1 KNTT

Vẽ hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận điểm O làm tâm đối xứng.

Bài giải:

Hình vẽ nhận điểm O làm tâm đối xứng là:


Giải bài 5.15 trang 109 Toán 6 tập 1 KNTT

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Bài giải:

– Hình a) có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng (chữ S, chữ O có tâm đối xứng nhưng chữ S không có trục đối xứng). Vậy tâm đối xứng của hình a) là tâm của chữ O:

– Hình b) có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng (chữ V, chữ T có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng). Vậy trục đối xứng của hình b) là trục đối xứng của chữ T:


Giải bài 5.16 trang 109 Toán 6 tập 1 KNTT

Hình gấp khúc dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài bằng 1 cm. Em hãy vẽ thêm một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 cm để được một hình có cả trục đối xứng và tâm đối xứng.

Bài giải:

Có rất nhiều cách vẽ. Dưới đây là một số ví dụ


Bài trước:

👉 Giải bài 5 6 7 8 9 10 trang 107 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 17 18 19 20 trang 110 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 108 109 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com