Giải bài 17 18 19 20 trang 110 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương V sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 17 18 19 20 trang 110 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V

Giải bài 5.17 trang 110 Toán 6 tập 1 KNTT

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi chỉ ra tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có)

Bài giải:

– Hình a) có 1 trục đối xứng:

– Hình b) có 4 trục đối xứng:

– Hình c) có 8 trục đối xứng:


Giải bài 5.18 trang 110 Toán 6 tập 1 KNTT

Hình nào dưới đây là hình có tâm đối xứng?

Bài giải:

Hình b) có tâm đối xứng:


Giải bài 5.19 trang 110 Toán 6 tập 1 KNTT

VẼ MẶT CƯỜI

Vẽ các hình sau vào vở và vẽ thêm họa tiết để được hình mặt cười nhận đường thẳng d cho trước là trục đối xứng

Bài giải:

Vẽ thêm họa tiết để được hình mặt cười nhận đường thẳng d cho trước là trục đối xứng là:


Giải bài 5.20 trang 110 Toán 6 tập 1 KNTT

VẼ CHIẾC LÁ

Vẽ hình bên vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm và trang trí để được hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Bài giải:

Vẽ thêm và trang trí để được hình chiếc lá nhận đường thẳng d là trục đối xứng.


Bài trước:

👉 Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 108 109 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 HĐTH&TN: Tấm thiệp và phòng học của em sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 17 18 19 20 trang 110 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com