Giải bài 12 13 14 15 trang 58 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương VIII sgk Toán 7 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 12 13 14 15 trang 58 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VIII

Sau đây là phần Giải bài 12 13 14 15 trang 58 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 8.12 trang 58 Toán 7 tập 2 KNTT

Một túi đựng các quả cầu có cùng kích thước, được ghi số 5; 10; 15; 20; 30; 35; 40. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi. Chọn từ thích hợp (chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên) thay vào dấu “?” trong các câu sau:

• Biến cố A: “Lấy được quả cầu ghi số là số chính phương” là biến cố ..?..

• Biến cố B: “Lấy được quả cầu ghi số là số chia hết cho 3” là biến cố ..?..

• Biến cố C: “Lấy được quả cầu ghi số là số chia hết cho 5” là biến cố ..?..

Bài giải:

• Biến cố A: “Lấy được quả cầu ghi số là số chính phương” là biến cố không thể (vì trong số các số được ghi không có số nào là số chính phương).

• Biến cố B: “Lấy được quả cầu ghi số là số chia hết cho 3” là biến cố ngẫu nhiên (vì trong số các số được ghi, có số 15, 30 chia hết cho 3).

• Biến cố C: “Lấy được quả cầu ghi số là số chia hết cho 5” là biến cố chắc chắn (vì tất cả các số được ghi đều chia hết cho 5).


Giải bài 8.13 trang 58 Toán 7 tập 2 KNTT

Một thùng kín đựng 5 quả bóng màu đỏ, 10 quả bóng màu xanh, 20 quả bóng màu vàng, có cùng kích thước. Ngọc lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong thùng. Hỏi khả năng Ngọc lấy quả bóng màu gì lớn nhất?

Bài giải:

Vì số bóng màu vàng nhiều nhất nên khả năng Ngọc lấy quả bóng màu vàng lớn nhất.


Giải bài 8.14 trang 58 Toán 7 tập 2 KNTT

Một chiếc hộp đựng 7 tấm thẻ như nhau được ghi số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Tìm xác suất để rút được tấm thẻ:

a) Ghi số nhỏ hơn 10.

b) Ghi số 1.

c) Ghi số 8.

Bài giải:

a) Vì biến cố: “Rút được tấm thẻ ghi số nhỏ hơn 10” là biến cố chắc chắn nên xác suất rút được tấm thẻ ghi số nhỏ hơn 10 là 1.

b) Vì biến cố: “Rút được tấm thẻ ghi số 1” là biến cố không thể nên xác suất rút được tấm thẻ ghi số 1 là 0.

c) Biến cố: “Rút được tấm thẻ ghi số 8” là biến cố ngẫu nhiên.

Có 7 biến cố đồng khả năng: “Rút được thẻ ghi số 2”; “Rút được thẻ ghi số 3”; “Rút được thẻ ghi số 4”; “Rút được thẻ ghi số 5”; “Rút được thẻ ghi số 6”; “Rút được thẻ ghi số 7”; “Rút được thẻ ghi số 8” và luôn xảy ra 1 trong 7 biến cố đó.

Xác suất của mỗi biến cố là: \(\dfrac{1}{7}\).

Vậy xác suất rút được thẻ ghi số 8 là \(\dfrac{1}{7}\).


Giải bài 8.15 trang 58 Toán 7 tập 2 KNTT

Một tấm bìa cứng hình tròn được chia làm 8 phần có diện tích bằng nhau và ghi số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 như Hình 8.4, được gắn vào trục quay có mũi tên ở tâm.

Bạn Việt quay tấm bìa.

a) Tìm xác suất để mũi tên chỉ vào hình quạt:

• Ghi số lẻ.

• Ghi số 6.

b) Biết rằng nếu mũi tên dừng ở hình quạt ghi số 1 hoặc 2 thì Việt nhận được 100 điểm; dừng ở hình quạt ghi số 3 hoặc 4 thì Việt nhận được 200 điểm; dừng ở hình quạt ghi số 5 hoặc 6 thì Việt nhận được 300 điểm; dừng ở hình quạt ghi số 7 hoặc 8 thì Việt nhận được 400 điểm.

Xét các biến cố sau:

A: “Việt nhận được 100 điểm”.

B: “Việt nhận được 200 điểm”.

C: “ Việt nhận được 300 điểm”.

D: “Việt nhận được 400 điểm”.

• Các biến cố A, B, C, D có đồng khả năng hay không?

• Tìm xác suất các biến cố A, B, C và D.

Bài giải:

a) ♦Xét 2 biến cố: “Mũi tên chỉ vào số lẻ”; “Mũi tên chỉ vào số chẵn”.

Đây là 2 biến cố đồng khả năng (đều có 4 khả năng) và luôn xảy ra 1 trong 2 biến cố đó.

Xác suất của mỗi biến cố đó là \(\dfrac{1}{2}\).

♦ Xét 8 biến cố: “Mũi tên chỉ vào số 1”; “Mũi tên chỉ vào số 2”; “Mũi tên chỉ vào số 3”; “Mũi tên chỉ vào số 4”; “Mũi tên chỉ vào số 5”; “Mũi tên chỉ vào số 6”; “Mũi tên chỉ vào số 7”; “Mũi tên chỉ vào số 8”.

Chúng là 8 biến cố đồng khả năng và luôn xảy ra 1 trong 8 biến cố đó.

Xác suất của mỗi biến cố đó là \(\dfrac{1}{8}\).

b) Xét 4 biến cố: A, B, C, D.

4 biến cố này là 4 biến cố đồng khả năng (đều có 2 khả năng) và luôn xảy ra 1 trong 4 biến cố đó.

Xác suất của mỗi biến cố đó là \(\dfrac{1}{4}\).


Bài trước:

👉 Giải bài 8 9 10 11 trang 57 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 62 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 12 13 14 15 trang 58 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com