Giải bài 14 15 16 17 18 19 trang 71 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 71 sgk Toán 7 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 14 15 16 17 18 19 trang 71 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Sau đây là phần Giải bài 14 15 16 17 18 19 trang 71 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 9.14 trang 71 Toán 7 tập 2 KNTT

Hãy giải thích: Nếu M là một điểm tùy ý nằm trên cạnh BC hoặc cạnh CD của hình vuông ABCD thì độ dài đoạn thẳng AM luôn lớn hơn hoặc bằng độ dài cạnh của hình vuông đó (H.9.21).

Bài giải:

Vì $ABCD$ là hình vuông nên $BC = CD$ (tính chất)

Ta coi $M$ nằm trên cạnh $BC$

• $M$ khác $B$:

$AB$ là đường vuông góc kẻ từ $A$ đến $BC$; $AM$ là đường xiên kẻ từ $A$ đến $BC$ nên $AB < AM$ (đường vuông góc luôn nhỏ hơn đường xiên). Do đó, $AM$ lớn hơn độ dài cạnh của hình vuông.

• $M$ trùng $B$:

$AM = AB. Do đó, AM bằng độ dài cạnh của hình vuông.

Trường hợp $M$ nằm trên cạnh $CD$ tương tự.

Vậy độ dài đoạn thẳng $AM$ luôn lớn hơn hoặc bằng độ dài cạnh của hình vuông đó.


Giải bài 9.15 trang 71 Toán 7 tập 2 KNTT

Hỏi có tam giác nào với độ dài ba cạnh là $2,5 cm; 3,4 cm$ và $6 cm$ không? Vì sao?

Bài giải:

Ta có:

$2,5 + 3,4 = 5,9 cm < 6 cm$ nên không có tam giác nào với độ dài ba cạnh là $2,5 cm; 3,4 cm$ và $6 cm$.


Giải bài 9.16 trang 71 Toán 7 tập 2 KNTT

Tính chu vi của tam giác cân biết hai cạnh của nó có độ dài là $2 cm$ và $5 cm$.

Bài giải:

Vì tam giác đã cho cân nên cạnh còn lại có độ dài là $2 cm$ hoặc $5 cm$.

• Nếu độ dài cạnh còn lại là $2 cm$:

Ta có: $2 + 2 < 5$ (không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác) (Loại).

• Nếu độ dài cạnh còn lại là 5 cm:

Ta có: $2 + 5 > 5$ (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)

Do đó, độ dài cạnh còn lại của tam giác là $5 cm$.

Chu vi tam giác đó là:

$2 + 5 + 5 = 12 (cm)$


Giải bài 9.17 trang 71 Toán 7 tập 2 KNTT

Độ dài hai cạnh của một tam giác bằng 7 cm và 2 cm. Tính độ dài cạnh còn lại biết rằng số đo của nó theo xentimet là một số tự nhiên lẻ.

Bài giải:

Gọi độ dài cạnh cần tìm là $x (cm)$ ($x$ là số tự nhiên lẻ)

Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác đã cho, ta có:

$7 – 2 < x < 7 + 2$

$5 < x < 9$

Mà $x$ là số tự nhiên lẻ

$⇒ x = 7$

Vậy độ dài cạnh còn lại của tam giác đó là $7 cm$.


Giải bài 9.18 trang 71 Toán 7 tập 2 KNTT

Biết rằng hai cạnh của tam giác có độ dài $a$ và $b$. Dựa vào bất đẳng thức tam giác, hãy giải thích tại sao chu vi của tam giác đó lớn hơn $2a$ và nhỏ hơn $2(a+b)$.

Bài giải:

Gọi độ dài cạnh còn lại của tam giác là $c$.

Áp dụng bất đẳng thức tam giác, ta có:

$a – b < c < a + b$

$⇔ a – b + a + b < c + a + b < a + b + a + b$

$⇔ 2a$ < chu vi tam giác $< 2 (a+b)$

Vậy chu vi của tam giác đó lớn hơn $2a$ và nhỏ hơn $2(a+b)$.


Giải bài 9.19 trang 71 Toán 7 tập 2 KNTT

Hai khu vườn $A$ và $B$ nằm về một phía của con kênh $d$. Hãy xác định bên bờ kênh cùng phía với $A$ và $B$, một điểm $C$ để đặt máy bơm nước từ kênh tưới cho hai khu vườn sao cho tổng độ dài đường ống dẫn nước từ máy bơm đế hai khu vườn là ngắn nhất. (HD: Gọi $B’$ là điểm sao cho d là đường trung trực của $BB’$ (H.9.22). Khi đó $CB = CB’$. Xem Vận dụng, Bài 33).

Bài giải:

Gọi $B’$ là điểm sao cho $d$ là đường trung trực của $BB’$

Khi đó, $CB = CB’$ (tính chất đường trung trực của đoạn thẳng)

• Nếu $A, C, B’$ không thẳng hàng thì ta lập được tam giác $AB’C$. Khi đó, theo bất đẳng thức tam giác, ta có:

$AC + CB’ > AB’$ hay $AC + CB > AB’$, tức là độ dài đường ống dẫn nước lớn hơn độ dài $AB’$.

• Nếu $A, C, B’$ thẳng hàng thì $C$ nằm giữa $A$ và $B’$ nên $AC + CB’ = AB’$, tức là độ dài đường ống dẫn nước bằng độ dài $AB’$.

Vậy khi đặt điểm $C$ nằm trên bờ kênh $d$, sao cho $A, C, B’$ thẳng hàng thì tổng độ dài đường ống dẫn nước từ máy bơm đế hai khu vườn là ngắn nhất.


Bài trước:

👉 Giải bài 10 11 12 13 trang 69 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 20 21 22 23 24 25 trang 76 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 14 15 16 17 18 19 trang 71 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com