Giải bài 15 16 17 18 trang 108 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung sgk Toán 8 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 15 16 17 18 trang 108 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 8.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Sau đây là phần Giải bài 15 16 17 18 trang 108 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 5.15 trang 108 Toán 8 tập 1 KNTT

Mỗi dữ liệu sau đây thuộc loại nào? Nên dùng biểu đồ nào để biểu diễn dữ liệu đó.

a) Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong 30 năm từ năm 1989 đến năm 2019.

b) Số bàn thắng mà mỗi đội bóng châu Á ghi được tại World Cup 2022.

Bài giải:

a) Dữ liệu thuộc loại số liệu liên tục, nên dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diễn.

b) Dữ liệu thuộc loại số liệu rời rạc, nên dùng biểu đồ cột để biều diễn.


Giải bài 5.16 trang 108 Toán 8 tập 1 KNTT

Bảng thống kê sau cho biết tỉ lệ đóng góp vào GDP toàn cầu của Việt Nam trong một số năm.

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tỉ lệ (%) 0.16 0.18 0.19 0.20 0.23 0.24 0.24 0.25

a) Chọn biểu đồ phù hợp để biểu diễn bảng thống kê này.

b) Cho biết xu thế về tỉ lệ đóng góp của Việt Nam vào GDP toàn cầu.

Bài giải:

a) Biều đồ đoạn thẳng

b) Tỉ lệ đóng góp của Việt Nam vào GDP toàn cầu có xu thế tăng, từ trái qua phải đường biểu diễn dãy số liệu đi lên.


Giải bài 5.17 trang 108 Toán 8 tập 1 KNTT

Số học sinh của ba trường Trung học cơ sở trên địa bàn đăng kí tham dự giải chạy việt dã do quận tổ chức được cho trong bảng sau:

Trường Đoàn kết Bình Minh Hòa Bình
Số lượng học sinh đăng kí 13 47 183

Theo em nên sử dụng biểu đồ tranh hay biểu đồ cột để biểu diễn dữ liệu này? Tại sao

Bài giải:

Nên sử dụng biểu đồ cột.

Vì ƯCLN(13,46,183) = 1 nên nếu dùng biểu đồ tranh sẽ phải vẽ rất nhiều biểu tượng (13 + 47 + 183 = 243 (biểu tượng))


Giải bài 5.18 trang 108 Toán 8 tập 1 KNTT

Doanh thu (đơn vị: tỉ đồng) của hai chi nhánh một công ty trong năm 2021 và 2022 được cho trong bảng sau:

Chi nhánh Năm
2021 2022
Hà Nội 6 8
Thành phố Hồ Chí Minh 10 12

Lựa chọn và vẽ biểu đồ để so sánh doanh thu của hai chi nhánh này trong hai năm 2021 và 2022

Bài giải:

Ta dùng biểu đồ cột kép:


Bài trước:

👉 Giải bài 10 11 12 13 14 trang 104 105 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải Bài tập cuối chương V trang 109 110 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 15 16 17 18 trang 108 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com