Giải bài 18 19 20 21 22 23 24 trang 86 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 41. Biểu đồ cột kép sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 18 19 20 21 22 23 24 trang 86 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. VẼ BIỂU ĐỒ CỘT KÉP

Luyện tập 1 trang 83 Toán 6 tập 2 KNTT

Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái được sinh ra trong ba ngày đầu năm 2020 tại một bệnh viện địa phương.

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3
Bé trai 9 6 7
Bé gái 5 6 4

Từ Bảng 9.7, em hãy thay các dấu “?” trong Hình 9.18 bằng số liệu phù hợp.

Trả lời:

Từ bảng thống kê trên ta thấy:

– Số bé trai được sinh ra trong ba ngày 1; 2; 3 lần lượt là 9, 6, 7 bé (được thể hiện ở cột màu xanh).

– Số bé gái được sinh ra trong ba ngày 1; 2; 3 lần lượt là 5, 6, 4 bé (được thể hiện ở cột màu hồng).


2. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VỚI BIỂU ĐỒ CỘT KÉP

Luyện tập 2 trang 84 Toán 6 tập 2 KNTT

(1) Biểu đồ Hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang.

a) Quan sát biểu đồ và cho biết cột màu nào biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang;

b) Kể tên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở mỗi trạm. Từ đó dự đoán thời gian mùa mưa ở các địa phương này.

(2) Quan sát biểu đồ Hình 9.21 và trả lời câu hỏi:

a) Nước nào có chiều cao trung bình của nam cao nhất, thấp nhất?

b) Nước nào có chiều cao trung bình của nữ cao nhất, thấp nhất?

c) Sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ ở nước nào lớn nhất?

Trả lời:

(1). a) Cột màu xanh và màu cam lần lượt biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng năm 2018 ở Tuyên Quang và Nha Trang.

b) 3 cột biểu đồ cao nhất thể hiện lượng mưa ở Tuyên Quang là: tháng 5, tháng 7, tháng 8 nên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Tuyên Quang là: tháng 5, tháng 7, tháng 8. Mà 3 tháng này là mùa hè. Vậy mùa mưa ở đây là mùa hè.

3 cột biểu đồ cao nhất thể hiện lượng mưa ở Nha Trang là: tháng 10, tháng 11, tháng 12 nên ba ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Nha Trang là: tháng 10, tháng 11, tháng 12. Mà 3 tháng này là mùa đông nên mùa mưa ở đây là mùa đông.

(2). a) Nhìn vào cột màu xanh thể hiện chiều cao trung bình của nam ở một số quốc gia châu Á, vì 162, 5 < 170, 7 < 171 < 172 nước có chiều cao trung bình của nam cao nhất là: Nhật Bản.

Nước có chiều cao trung bình của nam thấp nhất là: Việt Nam.

b) Nhìn vào cột màu xanh thể hiện chiều cao trung bình của nữ ở một số quốc gia châu Á, vì 152,2 < 157,4 < 158 < 160 nên nước có chiều cao trung bình của nữ cao nhất là: Singapore.

Nước có chiều cao trung bình của nữ thấp nhất là: Việt Nam.

c) Việt Nam có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

$162,1 – 152,2 = 9,9$ (cm)

Singapore có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

$171 – 160 = 11$ (cm)

Nhật Bản có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

$172 – 158 = 14$ (cm)

Hàn Quốc có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là:

$170,7 – 157, 4 = 13, 3$ (cm)

Vì $9,9 < 11 < 13,3 < 14$ nên nước có sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ lớn nhất là Nhật Bản.


Tranh luận trang 85 Toán 6 tập 2 KNTT

Bảng 9.8 cho biết độ mặn lớn nhất (đơn vị gamít) tại một số trạm quan trắc trên sông Vàm Cỏ vào tháng 3 trong hai năm 2015 và 2016.

Để việc so sánh số liệu trong hai năm 2015 và 2016 trực quan hơn, Vuông đã vẽ biểu đồ cột kép như Hình 9.22a, Tròn lại vẽ biểu đồ như Hình 9.22b.

Trạm Cầu Nối Trạm Bến Lức
Năm 2015 15,6 3,1
Năm 2016 20,3 9,7

Bảng 9.8

(Theo Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia)

Theo em, cách vẽ nào giúp việc so sánh số liệu trong hai năm tại mỗi trạm thuận lợi, dễ dàng hơn?

Trả lời:

Để quyết định vẽ biểu đồ loại nào ta cần biết mục tiêu là muốn nhấn mạnh vào so sánh cái gì. Người ta thường dễ so sánh các cột trong cùng một nhóm. Do đó, để so sánh số liệu trong hai năm tại mỗi trạm thì ta nên dùng biểu đồ Hình 9.22a.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 18 19 20 21 22 23 24 trang 86 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018.

Quan sát biểu đồ Hình 9.23 để trả lời các bài từ 9.18 đến 9.22.

Giải bài 9.18 trang 86 Toán 6 tập 2 KNTT

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất.

Bài giải:

Để tìm ra ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất ta chú ý đến các cột màu vàng.

⇒ Ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất là:  tháng 5 (35 cái), tháng 6 (41 cái), tháng 7 (37 cái).


Giải bài 9.19 trang 86 Toán 6 tập 2 KNTT

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất.

Bài giải:

Để tìm ra ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất ta chú ý đến các cột biểu đồ màu xanh.

⇒ Ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất là: tháng 4 (39 cái), tháng 5(51 cái), tháng 6 (49 cái).


Giải bài 9.20 trang 86 Toán 6 tập 2 KNTT

Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5, 6, 7 và ba tháng 10, 11, 12 rồi so sánh.

Bài giải:

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7 là:

$35 + 51 + 41+ 49 + 37 + 32 = 245$ (chiếc)

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 là:

$15 + 13 + 17 + 23 + 20 + 17 = 105$ (chiếc)

Vì $105 < 245$ nên tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 ít hơn tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5, 6, 7.


Giải bài 9.21 trang 86 Toán 6 tập 2 KNTT

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm?

Bài giải:

Từ biểu đồ cột trên ta nhận thấy, cột ở tháng 5, 6, 7 cao nhất nên các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào các tháng 5, 6, 7 trong năm.

⇒ Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa hè.


Giải bài 9.22 trang 86 Toán 6 tập 2 KNTT

Từ biểu đồ, không thực hiện tính toán, hãy cho biết loại quạt nào bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy.

Bài giải:

Từ biểu đồ cột trên ta nhận thấy ở hầu hết các tháng thì biểu đồ cột màu xanh cao hơn biểu đồ cột màu vàng nên loại quạt bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy là: quạt cây.


Giải bài 9.23 trang 86 Toán 6 tập 2 KNTT

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Ngữ văn và Toán của các lớp khối 6.

6A 6B 6C 6D
Ngữ Văn 9 11 16 12
Toán 8 7 12 15

Bài giải:

Để vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê ở trên, em thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ các trục biểu diễn số lượng học sinh và các lớp 6.

Bước 2: Với mỗi lớp 6, vẽ hai hình chữ nhật cạnh nhau với chiều rộng bằng nhau và chiều cao bằng số lượng học sinh giỏi mỗi môn Văn và Toán

Bước 3: Tô màu xanh lam cho cột học sinh giỏi Văn mỗi lớp, màu cam cho cột học sinh giỏi Toán mỗi lớp và ghi chú thích. Đặt tên cho biểu đồ là số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Văn và Toán của các lớp khối 6 để hoàn thiện biểu đồ dưới đây:


Giải bài 9.24 trang 86 Toán 6 tập 2 KNTT

Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam, nữ trong lớp yêu thích một số môn thể thao.

Bóng đá Cầu lông Cờ vua Bón bàn
Nam 20 15 10 17
Nữ 5 6 12 9

Từ bảng trên, em hãy thay dấu “?” bằng dữ liệu thích hợp để hoàn thiện biểu đồ ở Hình 9.24.

Bài giải:

Ở bảng thống kê và Hình 9.24 số lượng học sinh nam yêu thích môn bóng đá, cầu lông, cờ vua và bóng bàn lần lượt là 20; 15; 10; 17 (ở cột màu cam).

Số lượng học sinh nữ yêu thích môn bóng đá, cầu lông, cờ vua và bóng bàn lần lượt là 5; 6; 12; 9 (ở cột màu xanh).

Ta có biểu đồ hoàn chỉnh như sau:


Bài trước:

👉 Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 81 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải Luyện tập chung trang 87 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 18 19 20 21 22 23 24 trang 86 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com