Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 81 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 40. Biểu đồ cột sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 81 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Bài toán mở đầu trang 77 Toán 6 tập 2 KNTT

Tết Nguyên đán năm nay, các bạn học sinh khối 6 của một trường trung học đã nghĩ ra ý tưởng tự thiết kế phong bao lì xì để gây quỹ từ thiện cho các bạn học sinh miền núi và hải đảo.

Bảng 9.2 cho biết số lượng phong bao lì xì các lớp đã bán được trong ngày đầu tiên.

Nếu sử dụng biểu đồ tranh để thể hiện bảng thống kê này, em có thể gặp những khó khăn gì?

Để biểu diễn bảng thống kê trên, người ta thường dùng biểu đồ cột (H.9.20. Việc vẽ biểu đồ cột và phân tích dữ liệu dựa vào biểu đồ cột như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu.

Trả lời:

ƯCLN(32,27,35,30) = 1.

Do đó 1 biểu tượng chỉ biểu diễn cho 1 phong bao lì xì.

Vì vậy nếu sử dụng biểu đồ tranh để biểu diễn bảng số liệu này sẽ rất dài và cồng kềnh.

Ta sẽ sử dụng  biểu đồ cột như H.9.2 để biểu diễn bảng số liệu trên.


1. VẼ BIỂU ĐỒ CỘT

Luyện tập 1 trang 78 Toán 6 tập 2 KNTT

(1) Để chuẩn bị cho việc xây dựng tủ sách lớp học, lớp trưởng làm một phiếu hỏi về thể loại văn học dân gian yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như Bảng 9.3 (mỗi gạch ứng với một bạn).

a) Lập bảng thống kê số học sinh yêu thích các thể loại văn học dân gian từ Bảng 9.3;

b) Vẽ biểu đồ Hình 9.7 vào vở rồi hoàn thiện biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê ở câu a.

(2) Mai đếm số cánh hoa của một số loài hoa và thống kê theo Bảng 9.4.

Em hãy vẽ biểu đồ cột cho bảng thống kê này. Bảng 9.4

Tên loài hoa Sen Tulip Mai Dã quỳ
Số cánh hoa 8 6 5 13

Trả lời:

(1). a) Cột số bạn yêu thích thể loại thần thoại có 10 gạch nên có 10 bạn yêu thích thể loại thần thoại.

Cột số bạn yêu thích thể loại truyền thuyết nên có 20 bạn yêu thích thể loại truyền thuyết

Cột số bạn yêu thích thể loại cổ tích nên có 15 bạn yêu thích thể loại cổ tích.

Ta có bảng thống kê sau:

Thể loại Thần thoại Truyền thuyết Cổ tích
Số bạn yêu thích 10 20 15

b) Với mỗi thể loại văn học trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số bạn yêu thích thể loại văn học (chiều rộng là đoạn thẳng màu đỏ) có sẵn trên hình vẽ.

Ta được biểu đồ cột như sau:

(2) Bước 1: Vẽ trục ngang biểu diễn tên các loài hoa. Vẽ trục đứng biểu diễn số cánh hoa.

Bước 2: Với mỗi loài hoa trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số cánh hoa của loài hoa (chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau).

Bước 3: Đặt tên cho biểu đồ, tô màu xanh cho các cột để hoàn thiện biểu đồ ta được:


2. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VỚI BIỂU ĐỒ CỘT

Luyện tập 2 trang 79 Toán 6 tập 2 KNTT

(1) Biểu đồ cột ở Hình 9.9 cho biết tốc độ tốc độ tối đa của một số loài động vật (đơn vị là dặm/giờ; dặm (mile) là một đơn vị đo độ dài; 1 dặm = 1,609 km).

a) Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào phù hợp với thông tin từ biểu đồ (H.9.9)? Vì sao?

b) Trong biểu đồ trên, em thấy những loài động vật nào có tốc độ tối đa từ 10 đến 19, từ 40 đến 49 (dặm/giờ)?

(2) Cho biểu đồ cột Hình 9.10.

a) Thay dấu “?” trong biểu đồ trên bằng số liệu thích hợp nếu biết GDP của Việt Nam năm 2014 là 186 tỉ đô la;

b) Từ năm 2014 đến năm 2017, GDP của Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm?

Trả lời:

(1). a) Quan sát biểu đồ ta có:

Cột biểu diễn tốc độ của Nai là cao nhất là 45 dặm/giờ nên Nai chạy nhanh nhất do đó bạn Vuông nói đúng và bạn Pi sai.

Tốc độ tối đa của sóc là $12$ (dặm/giờ)

Hai lần tốc độ tối đa của sóc bằng: $2. 12 = 24$ (dặm/giờ)

Tốc độ tối đa của thỏ là $35$ (dặm/ giờ)

Vì $24$ khác $35$ nên hai lần tốc độ tối đa của sóc không bằng tốc độ tối đa của thỏ.

Do đó tốc độ tối đa của thỏ gấp khoảng 2 lần tốc độ tối đa của sóc là sai nên bạn Tròn nói sai.

Vậy nhận xét của bạn Vuông là phù hợp, nhận xét của bạn Pi và bạn Tròn là không phù hợp.

b) Từ biểu đồ cột ở hình 9.9, ta có:

Loài có tốc độ tối đa từ 10 đến 19 dặm/giờ là: Sóc (12 dặm/giờ); Gà rừng (15 dặm/ giờ).

Loài có tốc độ tối đa từ 40 đến 49 dặm/giờ là: Ngựa vằn (40 dặm/ giờ); Nai (45 dặm/ giờ).

(2). a) Vì GDP của Việt Nam năm 2014 là 186 tỉ đô la nên thay dấu “?” bằng số 186.

b) Vì 186 < 193 < 205 < 224 nên GDP của Việt Nam có xu hướng tăng từ năm 2014 đến năm 2017.


Thử thách nhỏ trang 80 Toán 6 tập 2 KNTT

Bảng 9.5 cho biết lợi nhuận của một cửa hàng trong quý I năm 2020.

Minh vẽ biểu đồ cột để biểu diễn bảng thống kê này như Hình 9.11. Theo em, biểu đồ Minh vẽ có hợp lí không? Các cột nằm dưới trục ngang thể hiện điều gì?

Trả lời:

Theo em, biểu đồ mà Minh vẽ hợp lí vì có đầy đủ các thông tin số liệu lợi nhuận (triệu đồng) trên bản đồ. Các cột nằm dưới trục ngang biểu diễn số âm thể hiện số tiền bị lỗ trong tháng của cửa hàng.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 81 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Sử dụng biểu đồ Hình 9.12 để trả lời các bài từ 9.11 đến 9.15.

Giải bài 9.11 trang 81 Toán 6 tập 2 KNTT

Ngày nào trong tuần An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất?

Bài giải:

Từ biểu đồ Hình 9.12, ta thấy cột thứ sáu cao nhất nên thứ sáu An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất là 120 phút.


Giải bài 9.12 trang 81 Toán 6 tập 2 KNTT

Ngày nào trong tuần An không tự học ở nhà?

Bài giải:

Từ biểu đồ hình 9.12 ta thấy chủ nhật cột biểu đồ thấp nhất là 0 nên chủ nhật An không tự học ở nhà.


Giải bài 9.13 trang 81 Toán 6 tập 2 KNTT

Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là bao nhiêu phút?

Bài giải:

Từ biểu đồ hình 9.12 ta thấy:

Thời gian An tự học ở nhà từ thứ hai đến chủ nhật lần lượt là: 80 phút, 100 phút, 60 phút, 80 phút, 120 phút, 90 phút, 0 phút.

Tổng số thời gian trong tuần An tự học ở nhà là:

$80 + 100 + 60 + 80 + 120 + 90 + 0 = 530$ (phút)

Vậy tổng thời gian trong tuần An tự học $530$ phút.


Giải bài 9.14 trang 81 Toán 6 tập 2 KNTT

Hoàn thiện biểu đồ nếu ngày Chủ nhật An dành 50 phút tự học ở nhà.

Bài giải:

Nếu ngày chủ nhật An dành 50 phút tự học ở nhà nên ta có biểu đồ là:


Giải bài 9.15 trang 81 Toán 6 tập 2 KNTT

Lập bảng thống kê thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Bài giải:

Thời gian An tự học thứ 2 là 80 phút thì ta ghi 80 vào ô ở bên dưới ô ghi “Thứ 2”

Làm tương tự với thời gian An tự học thứ 3,4,5,6,7 và chủ nhật.

Ta có bảng thống kê sau:

Ngày trong tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Thời gian (phút) 80 100 60 80 120 90 0

Giải bài 9.16 trang 81 Toán 6 tập 2 KNTT

Bảng sau cho biết số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh (mỗi gạch ứng với một bạn).

Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê đó.

Bài giải:

Ở cột Manchester City có 12 gạch nên có 12 bạn hâm mộ.

Ở cột Manchester United có 13 gạch nên có 13 bạn hâm mộ.

Ở cột Liverpool có 15 gạch nên có 15 bạn hâm mộ.

Ta có bảng thống kê sau:

Câu lạc bộ bóng đá Manchester City Manchester United Liverpool
Số lượng các bạn hâm mộ 12 13 15

Các bước vẽ biểu đồ cột là:

Bước 1: Vẽ trục ngang biểu diễn tên các câu lạc bộ. Vẽ trục đứng biểu diễn số học sinh hâm mộ

Bước 2: Với mỗi câu lạc bộ trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số học sinh hâm mộ của mỗi câu lạc bộ (chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau)

Bước 3: Đặt tên cho biểu đồ là số lượng các bạn hâm mộ câu lạc bộ bóng đá lớp Khoa, tô màu xanh cho các cột để hoàn thiện biểu đồ ta được:


Giải bài 9.17 trang 81 Toán 6 tập 2 KNTT

Cho bảng thống kê sau:

Thể loại phim Hành động Khoa học viễn tưởng Hoạt hình Hài
Số lượng bạn yêu thích 6 5 12 8

Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

Bài giải:

Các bước vẽ biểu đồ cột là:

Bước 1: Vẽ trục ngang biểu diễn thể loại phim yêu thích. Vẽ trục đứng biểu diễn số lượng học sinh yêu thích

Bước 2: Với mỗi thể loại trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số học sinh yêu thích của mỗi thể loại phim (chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau)

Bước 3: Đặt tên cho biểu đồ là thể loại phim yêu thích, tô màu xanh cho các cột để hoàn thiện biểu đồ ta được:


Bài trước:

👉 Giải bài 7 8 9 10 trang 76 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 18 19 20 21 22 23 24 trang 86 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 81 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com