Giải bài 21 22 23 24 25 trang 41 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 41 sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 21 22 23 24 25 trang 41 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Sau đây là phần Giải bài 21 22 23 24 25 trang 41 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 7.21 trang 41 Toán 6 tập 2 KNTT

Tính một cách hợp lí.

a) $5,3 – (-5,1) + (-5 ,3) + 4,9$;

b) $(2,7 – 51,4) – (48,6 – 7,3)$;

c) $2,5. (- 0,124) + 10,124. 2,5$.

Bài giải:

Ta có thể tính như sau:

a) $5,3 – (-5,1) + (-5 ,3) + 4,9$

$= 5,3 + 5,1 – 5,3 + 4,9$

$= (5,3 – 5,3) + (5,1 + 4,9)$

$= 0 + 10$

$= 10$

b) $(2,7 – 51,4) – (48,6 – 7,3) $

$= 2,7 – 51,4 – 48, 6 + 7, 3$

$= (2,7 + 7,3) – (51,4 + 48,6)$

$= 10 – 100$

$= – (100 – 10)$

$= – 90$

c) $2,5. (- 0,124) + 10,124. 2,5$

$= 2,5. [(-0,124) + 10,124]$

$= 2,5. (10,124 – 0,124)$

$= 2,5. 10$

$= 25$


Giải bài 7.22 trang 41 Toán 6 tập 2 KNTT

Tính giá trị của biểu thức sau:

$7,05 – (a + 3,5 + 0,85)$ khi $a = – 7,2$.

Bài giải:

Thay $a = -7,2$ vào biểu thức ta được:

$7,05 – (-7,2 + 3,5 + 0, 85)$

$= 7,05 + 7,2 – 3,5 – 0, 85$

$= 14,25 – 3,5 – 0,85$

$= 10,75 – 0,85 $

$= 9,9$.

Vậy với $a = -7,2$ thì giá trị biểu thức là $9,9$.


Giải bài 7.23 trang 41 Toán 6 tập 2 KNTT

Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 g gạo tẻ giã có chứa khoảng 75 g chất bột đường; 8,1 g chất đạm; 1,3 g chất béo và nhiều vi chất khác.

a) Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo.

b) Trong 1,5 kg gạo có chứa bao nhiêu gam chất béo?

Bài giải:

a) Tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo là:

\(\dfrac{1,3}{100}.100\% = 1,3\%\)

Vậy tỉ lệ phần trăm chất béo có trong 100 g gạo là 1,3%.

b) Đổi 1,5 (kg) = 1500 (g)

Khối lượng chất béo trong 1,5 kg gạo là:

$1 500.1,3\%=19,5$ (g)

Vậy tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo là và trong 1,5kg gạo có chứa 19,5 gam chất béo.


Giải bài 7.24 trang 41 Toán 6 tập 2 KNTT

Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4 kg củ cải. Giá (chưa tính thuế) của 1 kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng.

a) Tính tổng số tiền hàng;

b) Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị gia tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng. Tính số tiền Cường phải thanh toán.

Bài giải:

a) Số tiền Cường mua 3,5 kg khoai tây là:

$18 . 3,5 = 63$ (nghìn đồng)

Số tiền Cường mua 4 kg củ cải là:

$15,6. 4 = 62,4$ (nghìn đồng)

Tổng số tiền Cường mua hàng là:

$63 + 62,40 = 125,4$ (nghìn đồng)

b) Số tiền mà Cường thanh toán thuế VAT là:

\(125,4.\dfrac{10}{100}.100\% = 12,54\) (nghìn đồng)

Số tiền Cường phải thanh toán là:

$125,4 + 12,54 = 137,94$ (nghìn đồng)

Vậy Cường phải thanh toán $137,94$ nghìn đồng.


Giải bài 7.25 trang 41 Toán 6 tập 2 KNTT

Theo báo điện tử VINANET (1 4-2-2020), năm 2019 Việt Nam sản xuất khoảng 201 nghìn tấn hạt tiêu. Như vậy, sản lượng tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới. Em hãy tính sản lượng hạt tiêu đã sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019.

Bài giải:

Sản lượng hạt tiêu đã sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019 là:

\(201:\dfrac{30}{100}=670\) (nghìn tấn)

Vậy năm 2019 trên toàn thế giới sản xuất được $670$ nghìn tấn hạt tiêu.


Bài trước:

👉 Giải bài 17 18 19 20 trang 40 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 26 27 28 29 30 31 trang 42 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 21 22 23 24 25 trang 41 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com