Giải bài 23 24 25 26 27 trang 96 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 95 sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 23 24 25 26 27 trang 96 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Giải bài 4.23 trang 96 Toán 6 tập 1 KNTT

a) Vẽ hình vuông có cạnh 5 cm.

b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm.

c) Vẽ tam giác đều có cạnh 3 cm.

Bài giải:

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5 cm theo hướng dẫn sau:

– Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

– Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 5 cm.

– Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 5 cm.

– Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD

b) Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 4 cm, một cạnh bằng 2 cm theo hướng dẫn sau:

– Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

– Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 2 cm.

– Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 2 cm.

– Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

c) Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3cm theo hướng dẫn sau:

– Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

– Bước 2. Dùng ê ke có góc 60o vẽ góc BAx bằng 60o.

– Bước 3. Vẽ góc ABy bằng 60o. Ta thấy Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC.


Giải bài 4.24 trang 96 Toán 6 tập 1 KNTT

Cho hình thoi MPNQ như hình dưới với MN = 8 cm; PQ = 6 cm.

a) Tính diện tích hình thoi MPNQ.

b) Biết MP = 5 cm, tính chu vi của hình thoi MPNQ.

Bài giải:

a) Diện tích hình thoi MPNQ là:

\(S_{MPNQ}=\frac{1}{2}. MN. PQ=\frac{1}{2}. 8.6=24 (cm^2)\)

b) Chu vi hình thoi MPNQ là:

\(C_{MPNQ}=4. MP = 4. 5 = 20 (cm)\)

Vậy diện tích hình thoi MPNQ là 24 cm2, chu vi hình thoi MPNQ là 20 cm.


Giải bài 4.25 trang 96 Toán 6 tập 1 KNTT

Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 cm2. Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó.

Bài giải:

Độ dài cạnh còn lại của mảnh giấy hình chữ nhật là:

96 : 12 = 8 (cm)

Chu vi của mảnh giấy là:

2 . (8 + 12) = 40 (cm)

Vậy chu vi của mảnh giấy đó là 40 cm.


Giải bài 4.26 trang 96 Toán 6 tập 1 KNTT

Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

Bài giải:

Phần còn lại để trồng trọt là hình vuông có cạnh:

20 – 2 – 2 = 16 (m)

Diện tích trồng trọt của mảnh vườn là:

16 . 16 = 256 (m2)

Vậy diện tích trồng trọt của mảnh vườn là 256 m2


Giải bài 4.27 trang 96 Toán 6 tập 1 KNTT

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\) chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Bài giải:

Chiều rộng của mảnh vườn là:

25 . \(\frac{3}{5}\)  = 15 (m)

Nhìn vào hình vẽ ta thấy diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật nhỏ có kích thước như nhau.

Chiều dài của các 1 mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

(25 – 1) : 2 = 12 (m)

Chiều rộng của các mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

(15 – 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

12 . 7 = 84 (m2)

Diện tích đất để trồng cây là:

4 . 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích đất để trồng cây là 336 m2.


Bài trước:

👉 Giải bài 16 17 18 19 20 21 22 trang 94 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 28 29 30 31 32 33 34 35 36 trang 97 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 23 24 25 26 27 trang 96 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com