Giải bài 25 26 27 28 29 30 trang 60 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 36. Góc sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 25 26 27 28 29 30 trang 60 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


BÀI 36. GÓC

Bài toán mở đầu trang 58 Toán 6 tập 2 KNTT

Trong đời sống thực tế, chúng ta thường nghe nói đến góc như góc nhìn, góc sút (bóng đá), góc bắn (pháo binh), …

Vậy góc là gì và nó có quan hệ như thế nào với các khái niệm khác trong Hình học?

Trả lời:

Sau bài học này chúng ta sẽ trả lời được:

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.


1. GÓC

Câu hỏi trang 58 Toán 6 tập 2 KNTT

Quan sát Hình 8.45 và đọc tên các góc trong hình vẽ. Với mỗi góc, hãy cho biết đỉnh và các cạnh của nó.

Trả lời:

Góc xOy có hai cạnh là Oy và Ox và đỉnh là điểm O.

Góc xOz có hai cạnh là Oz và Ox và đỉnh là điểm O.

Góc yOz có hai cạnh là Oz và Oy và đỉnh là điểm O.


Luyện tập 1 trang 59 Toán 6 tập 2 KNTT

(1). Quan sát hình 8.46 và gọi tên các góc có định là A, B trong hình vẽ.

(2). Vẽ hình theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đường thẳng xy.

– Lấy điểm A thuộc đường thẳng xy.

– Lấy điểm B không thuộc đường thẳng xy.

– Nối A và B.

a) Em hãy đọc tên các góc có trong hình vừa vẽ;

b) Trong các góc đó, hãy chỉ ra góc bẹt.

Trả lời:

(1). Các góc có đỉnh A trong hình vẽ: \(\widehat {DAC}; \widehat {DAB}; \widehat{BAC}.\)

Các góc có đỉnh B trong hình vẽ: \(\widehat {ABC}; \widehat {ABD}; \widehat {DBC}\).

(2). Ta vẽ hình như sau:

a) Các góc có trong hình vẽ là: \(\widehat{xAB}; \widehat{BAy}; \widehat{xAy}\).

b) Ax và Ay là hai tia đối nhau nên \(\widehat{xAy}\) là góc bẹt.


Vận dụng 1 trang 59 Toán 6 tập 2 KNTT

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa ra ta thấy hình ảnh của một góc, trong đó hai cạnh của compa là hai cạnh của góc, đỉnh của compa là đỉnh của góc (H.8.47).

Em hãy tìm thêm trong thực tiễn các hình ảnh của góc và mô tả đỉnh, cạnh của các góc đó.

Trả lời:

Thực tiễn các hình ảnh của góc là:

– Hình ảnh trên thì cạnh của góc là hai đường thẳng viền của mái nhà, đỉnh là giao điểm của hai đường viền của mái nhà.

– Hình ảnh trên thì cạnh của góc là kim dài và kim phút, đỉnh là tâm của đồng hồ.

– Hình ảnh trên là Chiếc kéo hai lưỡi kéo là cạnh của góc, trụ của kéo là đỉnh của góc.


2. ĐIỂM TRONG CỦA GÓC

Hoạt động 1 trang 59 Toán 6 tập 2 KNTT

Quan sát Hình 8.42 và cho biết cầu thủ nào nằm trong góc sút.

Trả lời:

Cầu thủ mang áo số 1 nằm trong góc sút.


Hoạt động 2 trang 59 Toán 6 tập 2 KNTT

Trên tờ giấy màu A4, em xác định hai điểm M, N rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình bên. Em hãy cho biết trong hai điểm M, N:

a) Điểm nào nằm trong góc vừa cắt rời?

b) Điểm nào không nằm trong góc đó?

Trả lời:

Khi cắt rời một góc như tờ giấy ở hình bên ta còn:

a) Điểm M nằm trong góc vừa cắt rời.

b) Điểm N không nằm trong góc vừa cắt rời.


Câu hỏi trang 59 Toán 6 tập 2 KNTT

Quan sát Hình 8.49 và kể tên các điểm nằm trong góc mOn.

Trả lời:

Các điểm nằm trong góc mOn là: B, C.


Luyện tập 2 trang 60 Toán 6 tập 2 KNTT

Vẽ Hình 8.50 vào vở.

a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy,

b) Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB.

Hỏi điểm I có nằm trong góc xOy không? Điểm K có nằm trong góc xOy không?

Trả lời:

a) Các điểm nằm trong góc xOy là: P; M.

b) Nếu điểm I trùng với điểm A hoặc điểm B thì điểm I không nằm trong góc xOy.

Nếu điểm I nằm trên đoạn thẳng AB nhưng không trùng với A và B thì điểm I nằm trong góc xOy.

Nếu điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB thì điểm K không nằm trong góc xOy.


Vận dụng 2 trang 60 Toán 6 tập 2 KNTT

Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên và cho biết trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi:

a) Kim giờ và kim phút;

b) Kim giây và kim phút.

Trả lời:

a) Các vạch nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút là các vạch số: 11; 12; 1.

b) Các vạch nằm trong góc tạo bởi kim giây và kim phút là các vạch số: 9; 10; 11; 12; 1.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 25 26 27 28 29 30 trang 60 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 8.25 trang 60 Toán 6 tập 2 KNTT

Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

Bài giải:

Hình a: \(\widehat{yMx}\), đỉnh là M, cạnh của góc là My và Mx.

Hình b:

\(\widehat{DEF}\), đỉnh là E, cạnh của góc là ED và EF.

\(\widehat{EDF}\), đỉnh là D, cạnh của góc là DE và DF.

\(\widehat{DFE}\), đỉnh là F, cạnh của góc là FD và FE.


Giải bài 8.26 trang 60 Toán 6 tập 2 KNTT

Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

Bài giải:

Các góc bẹt tạo thành là:

\(\widehat {xAy}\) (vì tia Ax và tia Ay đối nhau).

\(\widehat {xBy}\) (vì tia Bx và tia By đối nhau).


Giải bài 8.27 trang 60 Toán 6 tập 2 KNTT

Quan sát mặt đồng hồ dưới đây.

Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

Bài giải:

Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút (kim giờ chỉ qua số 8 nhưng chưa đến số 9, còn kim phút chỉ đúng số 3) là vạch chỉ các số 4; 5; 6; 7; 8.


Giải bài 8.28 trang 60 Toán 6 tập 2 KNTT

Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho?

Bài giải:

Có 3 góc là: \(\widehat{aOb}, \widehat{bOc}, \widehat{aOc}\).


Giải bài 8.29 trang 60 Toán 6 tập 2 KNTT

Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau:

Bài giải:

Các tia gốc A: AB, AH, AM, AC.

Các tia gốc M: MB, MA, MC.

Góc có đỉnh A: \(\widehat {BAH},\widehat {BAM},\widehat {BAC},\widehat {HAM},\widehat {HAC},\widehat {MAC}\).

Các góc có đỉnh M: \(\widehat {BMA},\widehat {AMC},\widehat {BMC}\).


Giải bài 8.30 trang 60 Toán 6 tập 2 KNTT

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA.

Em hãy tô màu phần hình chứa tất cả các điểm trong của của ba góc BAC, ACB, CBA.

Bài giải:

Phần tô màu xanh là phần hình chứa tất cả các điểm trong của ba góc BAC, ACB, CBA.


Bài trước:

👉 Giải bài 19 20 21 22 23 24 trang 57 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 31 32 33 34 trang 64 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 25 26 27 28 29 30 trang 60 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com