Giải bài 31 32 33 34 trang 64 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 37. Số đo góc sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 31 32 33 34 trang 64 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. ĐO GÓC

Câu hỏi trang 61 Toán 6 tập 2 KNTT

Đọc số đo góc mOn trong hình 8.52

Trả lời:

Tia On đi qua vạch 0 (vòng cung nhỏ). Khi đó tia Om đi qua vạch 130.

⇒ Góc mOn có số đo là \(130^0\)


Luyện tập 1 trang 62 Toán 6 tập 2 KNTT

(1). Dùng thước đo góc, em hãy đo và viết số đo các góc trong mỗi hình sau:

(2). Em hãy đo xem góc sút trong Hình 8.42, bài Góc bằng khoảng bao nhiêu độ?

Trả lời:

(1). Dùng thước đo góc ta được kết quả:

a) Số đo \(\widehat {mOn} = 70^0\)

b) Số đo \(\widehat{xOz} = 105^0\)

c) Số đo \(\widehat{xMy} = 85^0\)

(2). Dùng thước đo góc ta được kết quả:

Số đo của góc sút là khoảng 20\(^0\).


2. CÁC GÓC ĐẶC BIỆT

Hoạt động trang 62 Toán 6 tập 2 KNTT

Bằng cách đo, hãy so sánh số đo các góc trong hình sau với \(90^\circ \).

Trả lời:

Dùng thước đo độ để đo góc ta nhận thấy:

\(\widehat{aOb} = 50^0 <90^0\)

\(\widehat{pMq} = 90^0\)

\(\widehat{mAn} = 110^0 >90^0\)


Câu hỏi trang 63 Toán 6 tập 2 KNTT

Hãy chỉ ra một số hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong thực tế mà em biết.

Trả lời:

Ví dụ:

Góc nhọn: góc kim đồng hồ chỉ 1 giờ.

Góc vuông: góc tường trong nhà, góc kim đồng hồ chỉ 3 giờ.

Góc tù: góc kim đồng hồ chỉ 4 giờ.

Góc bẹt: góc kim đồng hồ chỉ 6 giờ.


Luyện tập 2 trang 63 Toán 6 tập 2 KNTT

Hãy sắp xếp các góc sau theo thứ tự số đo từ bé đến lớn: góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt.

Trả lời:

– Góc vuông có số đo bằng 900

– Góc nhọn có số đo lớn hơn 00 và nhỏ hơn 900

– Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90và nhỏ hơn 1800

– Góc bẹt là góc có số đo bằng 1800

Do đó sắp xếp các góc theo thứ tự số đo từ bé đến lớn là: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.


Vận dụng 2 trang 63 Toán 6 tập 2 KNTT

a) Dùng thước đo góc để đo các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các mặt đồng hồ sau:

b) Trong các góc đó, chỉ ra góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Trả lời:

a) Số đo của các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các mặt đồng hồ trên theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là: 120\(^0\) ; 90\(^0\) ; 180\(^0\) ; 60\(^0\).

b) Góc vuông là: 90\(^0\)

Góc nhọn là: 60\(^0\)

Góc tù là: 120\(^0\)

Góc bẹt là: 180\(^0\)


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 31 32 33 34 trang 64 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 8.31 trang 64 Toán 6 tập 2 KNTT

Cho các góc với số đo như dưới đây.

\(\widehat A = 63^\circ ;\widehat M = 135^\circ ;\)\(\widehat B = 91^\circ ;\widehat T = 179^\circ \).

Trong các góc đó, kể tên các góc nhọn, góc tù.

Bài giải:

Các góc nhọn là: \(\widehat A = 63^\circ \) vì \(63^0<90^0\)

Các góc tù là: \(\widehat M = 135^\circ \); \(\widehat B = 91^\circ ;\widehat T = 179^\circ \) vì các góc này đều lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \)


Giải bài 8.32 trang 64 Toán 6 tập 2 KNTT

Quan sát hình sau.

a) Ước lượng bằng mắt xem góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt;

b) Dùng ê ke để kiểm tra lại kết quả của câu a;

c) Dùng thước đo góc để tìm số đo của mỗi góc.

Bài giải:

a) Ta kí hiệu các hình như dưới đây:

Ước lượng bằng mắt ta nhận thấy:

– Góc nhọn: hình 1, hình 3.

– Góc vuông: hình 2.

– Góc tù: hình 4.

– Góc bẹt: hình 5.

b) Dùng eke có góc 900 để kiểm tra lại kết quả câu a) ta thấy kết quả dự đoán đúng.

c) Góc CEB có số đo là: 30 độ.

Góc xAy có số đo là: 90 độ.

Góc NIM có số đo là: 80 độ.

Góc tAu có số đo là: 120 độ.

Góc mEn có số đo là: 180 độ.


Giải bài 8.33 trang 64 Toán 6 tập 2 KNTT

Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ, em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kim giờ và kim phút là:

a) Góc nhọn;

b) Góc vuông;

c) Góc tù;

d) Góc bẹt.

Bài giải:

Thời điểm mà góc tạo bởi kim giờ và kim phút là :

a) Góc nhọn lúc 12 giờ 10 phút.

b) Góc vuông lúc 3 giờ.

c) Góc tù lúc 7 giờ 15 phút.

d) Góc bẹt lúc 6 giờ.


Giải bài 8.34 trang 64 Toán 6 tập 2 KNTT

Đo các góc trong tứ giác ABCD rồi tính tổng số đo các góc đó.

Bài giải:

Tứ giác ABCD gồm 4 góc:

Số đo góc ABC là: \(150^0\).

Số đo góc BCD là: \(100^0\).

Số đo góc CDA là: \(50^0\).

Số đo góc DAB là: \(60^0\).

Tổng số đo 4 góc trên là:

\(150^0+100^0+50^0+60^0=360^0\)


Bài trước:

👉 Giải bài 25 26 27 28 29 30 trang 60 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 35 36 37 38 trang 66 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 31 32 33 34 trang 64 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com