Giải bài 38 39 40 41 42 43 trang 26 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 25 sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 38 39 40 41 42 43 trang 26 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Sau đây là phần Giải bài 38 39 40 41 42 43 trang 26 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 6.38 trang 26 Toán 6 tập 2 KNTT

Tính:

a) \(\frac{-1}{2}+\frac{5}{6}+\frac{1}{3}\);

b) \(\frac{-3}{8}+\frac{7}{4}- \frac{1}{12}\);

c) \(\frac{3}{5}: (\frac{1}{4}. \frac{7}{5})\);

d) \(\frac{10}{11}+\frac{4}{11}: 4 – \frac{1}{8}\).

Bài giải:

a) Ta có:

\(\frac{-1}{2}+\frac{5}{6}+\frac{1}{3}=\frac{-3}{6}+\frac{5}{6} +\frac{2}{6}\\=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}\)

b) Ta có:

\(\frac{-3}{8}+\frac{7}{4}- \frac{1}{12}=\frac{-9}{24}+ \frac{42}{24} – \frac{2}{24}\\=\frac{31}{24}\)

c) Ta có:

\(\frac{3}{5}: (\frac{1}{4}.\frac{7}{5})=\frac{3}{5}: \frac{7}{20}\\= \frac{3}{5}. \frac{20}{7}=\frac{12}{7}\)

d) Ta có:

\(\frac{10}{11}+\frac{4}{11}:4-\frac{1}{8}=\frac{10}{11}+ \frac{4}{11}.\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\\=\frac{10}{11}+ \frac{1}{11} – \frac{1}{8}= 1- \frac{1}{8}\\=\frac{7}{8}\)


Giải bài 6.39 trang 26 Toán 6 tập 2 KNTT

Tính một cách hợp lí.

\(B=\frac{5}{13}.\frac{8}{15} + \frac{5}{13}.\frac{26}{15} – \frac{5}{13}. \frac{8}{15}\).

Bài giải:

Ta có thể tính như sau:

\(B=\frac{5}{13}.\frac{8}{15} + \frac{5}{13}.\frac{26}{15} – \frac{5}{13}. \frac{8}{15}\)

\(=\frac{5}{13}.(\frac{8}{15} +\frac{26}{15} – \frac{8}{15})\)

\(=\frac{5}{13}.\frac{26}{15}\)

\(=\frac{2}{3}\)

Vậy $B=\frac{2}{3}$.


Giải bài 6.40 trang 26 Toán 6 tập 2 KNTT

Tính giá trị của biểu thức sau:

\(B=\frac{1}{3}.b+ \frac{2}{9}.b – b: \frac{9}{4}\) với \(b=\frac{9}{10}\).

Bài giải:

Ta có:

\(B=\frac{1}{3}.b+\frac{2}{9}.b– b: \frac{9}{4}\\= \frac{1}{3}.b+\frac{2}{9}.b – b. \frac{4}{9}\)

\(=b(\frac{1}{3}+\frac{2}{9}-\frac{4}{9})\\=b. (\frac{3}{9}+\frac{2}{9}-\frac{4}{9})= b. \frac{1}{9} \)

Thay \(b=\frac{9}{10}\) vào $B$, ta được

\(B= \frac{9}{10}. \frac{1}{9}= \frac{1}{10}\)

Vậy $B=\frac{1}{10}$.


Giải bài 6.41 trang 26 Toán 6 tập 2 KNTT

Nam cắt một chiếc bánh nướng hình vuông thành 3 phần không bằng nhau( như hình vẽ). Nam đã ăn 2 phần bánh, tổng cộng là \(\frac{1}{2}\) chiếc bánh. Đố em biết Nam đã ăn hai phần bánh nào?

Bài giải:

Cách 1:

Nam còn lại:

1 – \(\frac{1}{2}\)= \(\frac{1}{2}\) (chiếc bánh)

Như vậy phần còn lại của chiếc bánh sau khi Nam ăn là: \(\frac{4}{8}\)

Do đó, Nam đã ăn 2 phần bánh là \(\frac{1}{8}\) và \(\frac{3}{8}\)

Cách 2:

Tổng của 2 phần bánh là \(\frac{1}{2}\). Do đó, 2 phần bánh Nam đã ăn là \(\frac{1}{8}\) và \(\frac{3}{8}\).


Giải bài 6.42 trang 26 Toán 6 tập 2 KNTT

Để làm một chiếc bánh chưng trong dịp tết Nguyên đán, Vân phải chuẩn bị: gạo nếp, đậu xanh không vỏ, thịt ba chỉ, lá dong và các gia vị khác. Khối lượng đậu xanh bằng \(\frac{3}{5}\) khối lượng gạo nếp và gấp \(\frac{3}{2}\) khối lượng thịt ba chỉ.

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần bao nhiêu gam gạo nếp và bao nhiêu gam thịt ba chỉ?

Bài giải:

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần số gam gạo nếp là:

\(150: \frac{3}{5}\) = 250(gam)

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần số gam thịt ba chỉ là:

\(150: \frac{3}{2}\) = 100(gam)

Vậy nếu có $150$ gam đậu xanh thì cần $250$ gam gạo nếp và $100$ gam thịt ba chỉ để làm một chiếc bánh chưng.


Giải bài 6.43 trang 26 Toán 6 tập 2 KNTT

Hà thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h, hết \(\frac{1}{5}\) giờ. Hôm nay, xe đạp bị hỏng nên Hà phải đi bộ đến trường với vận tốc 5 km/h. Hỏi hôm nay Hà đi đến trường mất bao lâu?

Bài giải:

Quãng đường từ nhà đến trường là:

\(12. \frac{1}{5}= \frac{12}{5}\) (km)

Thời gian Hà đi học hôm nay là:

\(\frac{12}{5}: 5= \frac{12}{25}\) (giờ)

Vậy hôm nay Hà đi đến trường mất $\frac{12}{25}$ giờ.


Bài trước:

👉 Giải bài 34 35 36 37 trang 24 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 44 45 46 47 48 49 50 trang 27 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 38 39 40 41 42 43 trang 26 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com