Giải bài 39 40 41 42 43 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương VIII sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 39 40 41 42 43 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VIII

Sau đây là phần Giải bài 39 40 41 42 43 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 8.39 trang 67 Toán 6 tập 2 KNTT

Xem Hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d;

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng;

c) Điểm F không thuộc đường thẳng m;

d) Ba điểm D, E, F không thẳng hàng.

Bài giải:

a) Vì điểm C nằm trên đường thẳng d, hai điểm A và B không nằm trên đường thẳng d nên kết luận đúng.

b) Vì ba điểm A, B, C không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng là đúng.

c) Khẳng định là đúng vì điểm F không nằm trên đường thẳng m.

d) Vì ba điểm D, E, F không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm D, E, F không thẳng hàng là khẳng định đúng.


Giải bài 8.40 trang 67 Toán 6 tập 2 KNTT

Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về:

a) Ba điểm A, B và C?

b) Hai tia BA và BC?

c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC?

Bài giải:

a) Ba điểm A, B và C thẳng hàng; điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

b) Hai tia BA và BC là hai tia đối nhau.

c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC cùng nằm trên một đường thẳng và

$AC = AB + BC$.


Giải bài 8.41 trang 67 Toán 6 tập 2 KNTT

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi tìm trung điểm của nó.

Bài giải:

Vì O là trung điểm của MN nên

$MO = NO = MN : 2 = 7: 2 = 3,5$ (cm)

Cách vẽ:

– Vẽ đoạn thẳng $MN = 7$ cm.

– Trên đoạn thẳng $MN$, lấy điểm $O$ sao cho $MO = 3,5$ cm. Ta được $O$ là trung điểm của $MN$.


Giải bài 8.42 trang 67 Toán 6 tập 2 KNTT

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Em hãy:

a) Kể tên các góc có trong hình vẽ;

b) Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù.

Bài giải:

a) Các góc có trong hình vẽ là: \(\widehat {DAB}, \widehat {ABC}, \widehat {BCD}, \widehat {CDA}\).

b) Đo góc ta được: \(\widehat {DAB} =120^0,\widehat {ABC}=105^0, \widehat {CDA}= 60^0,\widehat {BCD}=75^0\)

Các góc nhọn là: \(\widehat {CDA},\widehat {BCD}\) vì các góc này có số đo nhỏ hơn \(90^0\)

Các góc tù là: \(\widehat {DAB},\widehat {ABC}\) vì các góc này có số đo lớn hơn \(90^0\) và nhỏ hơn \(180^0\)


Giải bài 8.43 trang 67 Toán 6 tập 2 KNTT

Cho Hình 8.57.

a) Kể tên các tia có trong hình trên. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau?

b) Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong Hình 8.57;

c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì góc xOB là góc tù hay góc nhọn?

Bài giải:

a) Các tia có trong hình vẽ là: Ox; Oy; Oz.

Hai tia đối nhau là: Ox; Oy.

b) Các góc vuông là: \(\widehat{xOz} ; \widehat{zOy}\).

Góc bẹt là: \(\widehat{xOy}\).

c) Ta có: B nằm trong góc yOz thì ta kẻ được tia OB như hình sau:

Góc xOB là góc tạo bởi tia Ox và OB, sử dụng thước đo góc thì thấy góc xOB là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \) nên nó là góc tù.


Bài trước:

👉 Giải bài 35 36 37 38 trang 66 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 72 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 39 40 41 42 43 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com