Giải bài 35 36 37 38 trang 66 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 65 sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 35 36 37 38 trang 66 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Sau đây là phần Giải bài 35 36 37 38 trang 66 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 8.35 trang 66 Toán 6 tập 2 KNTT

Hãy dùng ê ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau.

Bài giải:

Các góc nhọn là: \(\widehat{ABE}; \widehat{EBC}; \widehat{BAC}; \widehat{CAD}; \widehat{CDA}; \widehat{BEC}\).

Các góc vuông là: \(\widehat{ABC}; \widehat{BAD}\).

Các góc tù là: \(\widehat{ACD}; \widehat{BCD}; \widehat{BEA}\).

Các góc bẹt là: \(\widehat{AEC}\).


Giải bài 8.36 trang 66 Toán 6 tập 2 KNTT

Trong hình vẽ sau, cho tam giác đều ABC và góc DBC bằng 20 độ.

a) Kể tên các góc trong hình vẽ trên. Những góc nào có số đo bằng 60°?

b) Điểm D có nằm trong góc ABC không? Điểm C có nằm trong góc ADB không?

c) Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình.

Bài giải:

a) Các góc có trong hình vẽ là: \(\widehat{ABC}; \widehat{BAC}; \widehat{CAB}; \widehat{BDA}; \widehat{DAB}; \widehat{ABD}; \widehat{DBC}; \widehat{DAC}\).

Những góc có số đo bằng 60 độ là: \(\widehat{ABC}; \widehat{BAC}; \widehat{CAB}\).

b) Điểm D có nằm trong góc ABC. Điểm C không nằm trong góc ADB.

c) Dự đoán: Số đo góc \(\widehat{ABD}=40^o\) và sử dụng thước đo góc ta cũng thấy \(\widehat{ABD}=40^o\)


Giải bài 8.37 trang 66 Toán 6 tập 2 KNTT

Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau:

a) Kể tên các điểm nằm trong góc AMC;

b) Cho biết số đo của góc AMC bằng cách đo;

c) Sắp xếp các góc NMA, AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

Bài giải:

a) Các điểm nằm trong góc AMC là: điểm P.

b) Sử dụng thước đo góc: \(\widehat {AMC} = 45^\circ \).

c) Ta có: \(\widehat{NMA}=15^0; \widehat{CMQ}=30^0; \widehat{AMC}=45^0\) nên \(\widehat{NMA}< \widehat{CMQ} < \widehat{AMC}\)

Vậy các góc theo thứ tự tăng dần là: \(\widehat{NMA}; \widehat{CMQ}; \widehat{AMC}\).


Giải bài 8.38 trang 66 Toán 6 tập 2 KNTT

Góc nghiêng khi đặt thang là góc tạo bởi cạnh thang và mặt đất. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thang , người ta thấy rằng góc nghiêng an toàn khi đặt thang là 75 độ. Em hãy kiểm tra xem chiếc thang trong hình sau đã đảm bảo an toàn hay chưa.

Bài giải:

Sử dụng thước đo góc ta đo được: \(\widehat{xOy}=75^\circ \).

Vậy chiếc thang ở hình bên đã đảm bảo an toàn.


Bài trước:

👉 Giải bài 31 32 33 34 trang 64 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 39 40 41 42 43 trang 67 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 35 36 37 38 trang 66 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com