Giải bài 7 8 9 10 trang 76 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 7 8 9 10 trang 76 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Bài toán mở đầu trang 73 Toán 6 tập 2 KNTT

Một cửa hàng bán quần áo muốn biết cỡ áo nào bán được nhiều nhất trong các cỡ S (Smail – Nhỏ), M (Medium – Vừa), L (Large – Lớn) nên yêu cầu nhân viên bán hàng ghi lại cỡ của một mẫu áo bán ra trong một tuần, kết quả thu được dãy dữ liệu như sau:

M, M, S, M, S, M, M, L, M, M, M, M, S, M, L, L, L, M, S, S, M, M, L, M, M, M, S, M, M, S, S, L, M, S, M, M, M, S, L, L, M, L, L, M, M, L, L, M, M, L, M, M, L, L, M.

Nhìn vào dữ liệu này, nhân viên cửa hàng có thể biết ngay cỡ áo nào được bán nhiều nhất không?

Trả lời:

Nếu nhìn vào bảo số liệu này thì nhân viên cửa hàng không thể biết ngay cỡ áo nào được bán nhiều nhất.


1. BẢNG THỐNG KÊ

Hoạt động 1 trang 73 Toán 6 tập 2 KNTT

Hãy đếm xem cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu chiếc áo mỗi cỡ rồi thay các dấu “?” bằng số thích hợp trong bảng sau:

a) Hãy đếm xem cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu chiếc áo mỗi cỡ rồi thay các dấu “?” bằng số thích hợp trong bảng sau:

Cỡ áo S M L
Số lượng bán được 10 ? ?

b) Dựa vào bảng trên, hãy cho biết cỡ áo nào bán được nhiều nhất, cỡ áo nào bán được ít nhất.

Trả lời:

a) Đến xem một cửa hàng bán quần áo và minh họa ví dụ như sau:

Từ dữ liệu ở trên ta đếm được cửa hàng bán được 30 cỡ áo M, 15 cỡ áo L nên ta có bảng dưới đây:

Cỡ áo S M L
Số lượng bán được 10 30 15

b) Vì 10 < 15 < 30 nên cỡ áo bán được nhiều nhất là: M; cỡ áo bán được ít nhất là: S.


Hoạt động 2 trang 73 Toán 6 tập 2 KNTT

Cho dãy số liệu về cân nặng (theo đơn vị kilôgam) của 15 học sinh lớp 6 như sau:

40  39  41  45  41  42  40  42  40  41  43  40  42  45  42

a) Hãy lập bảng thống kê theo mẫu sau:

Cân nặng (kg) 39 40 41 42 43 45
Số học sinh ? ? ? ? ? ?

b) Dựa vào bảng hãy cho biết có bao nhiêu bạn nặng 45 kilôgam.

Trả lời:

a) Ta có bảng thống kê sau:

Cân nặng (kg) 39 40 41 42 43 45
Số học sinh 1 4 3 4 1 2

b) Dựa vào bảng trên có 2 bạn nặng 45 kilôgam.


Luyện tập 1 trang 74 Toán 6 tập 2 KNTT

(1) Cho các loại cây: bưởi, lúa, hồng xiêm, tỏi, hoa huệ, mít, ổi. Hãy xác định loại rễ (rễ cọc, rễ chùm) của mỗi cây rồi lập bảng thông kê về số lượng cây theo loại rễ.

(2) Trong một kì thi quốc tế, các thành viên đội tuyển Việt Nam đạt được số điểm lần lượt là:

26     18     36     28     21     32

Biết rằng người ta phân loại huy chương theo điểm số như sau:

Từ 15 đến dưới 24 điểm: Huy chương đồng;

Từ 24 đến dưới 31 điểm: Huy chương bạc;

Từ 31 điểm trở lên: Huy chương vàng.

Em hãy lập bảng thống kê số lượng huy chương của đội tuyển Việt Nam trong kì thi này theo mẫu sau:

Huy chương Vàng Bạc Đồng
Số học sinh

Trả lời:

(1). Theo sách báo, hoặc tìm hiểu trên Internet, ta có:

Rễ cọc: bưởi, hồng xiêm, mít, ổi.

Rễ chùm: lúa; tỏi; hoa huệ.

Ta có bảng thống kê:

Loại rễ Rễ cọc Rễ chùm
Số lượng cây 4 3

(2). Điểm từ 15 đến dưới 24 điểm là: điểm 18; 21 (huy chương đồng).

Từ 24 đến dưới 31 điểm là: điểm 26; 28 (huy chương bạc).

Từ 31 điểm trở lên là: điểm 32; 36 (huy chương vàng).

Do đó ta có bảng thống kê sau:

Huy chương Vàng Bạc Đồng
Số học sinh 2 2 2

2. BIỂU ĐỒ TRANH

Hoạt động 3 trang 75 Toán 6 tập 2 KNTT

Hãy vẽ lại hình sau vào vở rồi hoàn thiện biểu đồ tranh để biểu diễn bảng thống kê trong HĐ1. Cho mỗi  ứng với 5 chiếc áo bán ra .

Trả lời:

Cỡ áo S M L
Số lượng bán được 10 30 15

Áo cỡ S: $10:5=2$ (hình)

Áo cỡ M: $30:5=6$ (hình)

Áo cỡ L: $15:5=3$ (hình)

Do vậy, ta có biểu đồ tranh sau đây:


Hoạt động 4 trang 75 Toán 6 tập 2 KNTT

Thống kê số bạn mang bút chì và tẩy ở tổ em. Lập bảng thống kê rồi vẽ biểu đồ tranh cho bảng thống kê đó.

Trả lời:

Ví dụ: Tổ em có sĩ số 15.

Có 10 bạn mang bút chì, 5 bạn còn lại không mang bút chì.

Có 9 bạn mang tẩy và 6 bạn không mang tẩy.

Bảng thống kê:

Mang đi Không mang đi
Bút chì 10 5
Tẩy 9 6

Do vậy, ta có biểu đồ tranh sau đây:


Luyện tập 2 trang 75 Toán 6 tập 2 KNTT

Biểu đồ tranh ở bên cho biết món ăn sáng yêu thích của các bạn trong lớp.

Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng học sinh trong lớp ưa thích mỗi món ăn.

Trả lời:

Vì mỗi biểu tượng mặt cười ứng với 5 bạn nên:

Số bạn thích phở là: $2.5=10$ (bạn)

Số bạn thích bánh mì là: $4.5=20$ (bạn)

Số bạn thích bún là: $1.5=5$ (bạn)

Số bạn thích xôi là: $2.5=10$ (bạn)

Tên món ăn Phở Bánh mì Bún Xôi
Số lượng học sinh 10 20 5 10

Vận dụng trang 75 Toán 6 tập 2 KNTT

Một cuộc điều tra về vệ sinh trường học cho thấy có 50 học sinh có sử dụng xà phòng rửa tay, 30 học sinh chỉ rửa tay bằng nước sạch, 10 học sinh không rửa tay trước khi ăn.

a) Lập bảng thống kê biểu diễn dữ liệu đã thu thập;

b) Cho mỗi  ứng với 10 học sinh. Vẽ biểu đồ tranh cho bảng thống kê thu được từ câu a.

Trả lời:

a) Bảng thống kê biểu diễn dữ liệu trên là:

Dụng cụ rửa tay Xà phòng Nước sạch Không rửa tay
Số học sinh 50 30 10

b) Số học sinh rửa tay có sử dụng xà phòng rửa tay ứng với:

$50: 10 = 5$ (biểu tượng)

Số học sinh chỉ rửa tay bằng nước sạch ứng với:

$30: 10 = 3$ (biểu tượng)

Số học sinh không rửa tay trước khi ăn ứng với:

$10: 10 = 1$ (biểu tượng)

Ta có biểu đồ tranh sau đây:


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 7 8 9 10 trang 76 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 9.7 trang 76 Toán 6 tập 2 KNTT

Một phường lắp đặt hệ thống lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về thái độ phục vụ của cán bộ phường.

Biểu đồ tranh dưới đây là kết quả đánh giá của người dân về một cán bộ trong một tuần làm việc (mỗi biểu tượng thể hiện kết quả một lần đánh giá, hài lòng: , bình thường: , không hài lòng: ).

Cả tuần có bao nhiêu lượt người cho ý kiến đánh giá về cán bộ này? Có bao nhiêu lượt đánh giá hài lòng, bình thường, không hài lòng?

Bài giải:

Số lượt đánh giá cán bộ từng ngày trong một tuần làm việc được thống kê ở bảng dưới đây:

Số lượt đánh giá Hài lòng Bình thường Không hài lòng
Thứ Hai 3 5 2
Thứ Ba 4 3 1
Thứ Tư 4 3 2
Thứ Năm 2 6 2
Thứ Sáu 1 3 2
Tổng 14 20 9

Tổng số lượt đánh giá hài lòng trong tuần là:

$3 + 4 + 4 + 2 + 1 = 14$ (lần)

Tổng số lượt đánh giá bình thường trong tuần là:

$5 + 3 + 3 + 6 + 3 = 20$ (lần)

Tổng số lượt đánh giá không hài lòng trong tuần là:

$2 + 1 + 2 + 2 + 2 = 9$ (lần)

Ta có bảng tổng kết như sau:

Thái độ Hài lòng Bình thường Không hài lòng
Số lần đánh giá 14 20 9

Số lượt người đánh giá về cán bộ này trong cả tuần là:

$14 + 20 + 9 = 43$ (lượt người)


Giải bài 9.8 trang 76 Toán 6 tập 2 KNTT

Biểu đồ tranh sau đây cho biết số lượt ô tô vào gửi tại một bãi đỗ xe vào các ngày trong một tuần.

Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số ô tô vào gửi tại bãi đỗ xe vào các ngày trong tuần.

Bài giải:

Số ô tô gửi vào bãi đỗ xe vào thứ Hai là: $3. 5 = 15$ (ô tô)

Số ô tô gửi vào bãi đỗ xe vào thứ Ba là: $3. 7 = 21$ (ô tô)

Số ô tô gửi vào bãi đỗ xe vào thứ Tư là: $3. 3 = 9$ (ô tô)

Số ô tô gửi vào bãi đỗ xe vào thứ Năm là: $3. 4 = 12$ (ô tô)

Số ô tô gửi vào bãi đỗ xe vào thứ Sáu là: $3. 6 = 18$ (ô tô)

Do vậy, ta có bảng thống kê sau:

Thứ Hai Ba Năm Sáu
Số ô tô gửi bãi đỗ xe 15 21 9 12 18

Giải bài 9.9 trang 76 Toán 6 tập 2 KNTT

Lớp 6A lấy ý kiến của các bạn trong lớp về việc tham gia các câu lạc bộ ngoại ngữ với 3 lựa chọn:

A. Tiếng Anh

B. Tiếng Pháp

C. Tiếng Nga

Mỗi học sinh chỉ được chọn tham gia một trong ba câu lạc bộ. Kết quả khảo sát như sau:

A B B C C B A C A A A A B A B A A A B B A B B B A C A A B A B A A A C C

a) Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham gia mỗi câu lạc bộ;

b) Vẽ biểu đồ tranh cho bảng thống kê ở câu a.

Bài giải:

a) Có tổng số chữ A qua khảo sát trên là 18 nghĩa là có 18 bạn tham gia câu lạc bộ tiếng Anh.

Có tổng số chữ B qua khảo sát trên là 12 nghĩa là có 12 bạn tham gia câu lạc bộ tiếng Pháp.

Có tổng số chữ C qua khảo sát trên là 6 nghĩa là có 6 bạn tham gia câu lạc bộ tiếng Nga.

Ta có bảng thống kê sau:

Câu lạc bộ Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Nga
Số lượng học sinh tham gia 18 12 6

b) Vì ƯCLN(18, 12, 6) = 6 nên ta sẽ dùng mỗi biểu tượng ⊗ biểu diễn 6 học sinh tham gia câu lạc bộ

Số học sinh tham gia câu lạc bộ tiếng Anh ứng với: $18: 6 = 3$ (biểu tượng)

Số học sinh tham gia câu lạc bộ tiếng Pháp ứng với: $12: 6 = 2$ (biểu tượng)

Số học sinh tham gia câu lạc bộ tiếng Nga ứng với: $6: 6 = 1$ (biểu tượng)

Ta có biểu đồ tranh dưới đây:

Câu lạc bộ Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Nga
Số lượng học sinh tham gia ⊗⊗⊗ ⊗⊗

Giải bài 9.10 trang 76 Toán 6 tập 2 KNTT

Bảng thống kê sau cho biết số lượng tin nhắn một người nhận được vào các ngày làm việc trong tuần.

Ngày Số tin nhắn
Thứ hai 6
Thứ ba 4
Thứ tư 4
Thứ Năm 2
Thứ Sáu 8

Dùng mỗi biểu tượng  ứng với 2 tin nhắn, hãy vẽ biểu đồ tranh biểu diễn bảng thống kê trên.

Bài giải:

Số tin nhắn của một người nhận được vào thứ Hai ứng với: $6: 2 = 3$ (biểu tượng)

Số tin nhắn của một người nhận được vào thứ Ba ứng với: $4: 2 = 2$ (biểu tượng)

Số tin nhắn của một người nhận được vào thứ Tư ứng với: $4: 2 = 2$ (biểu tượng)

Số tin nhắn của một người nhận được vào thứ Năm ứng với: $2: 2 = 1$ (biểu tượng)

Số tin nhắn của một người nhận được vào thứ Sáu ứng với: $8: 2 = 4$ (biểu tượng)

Ta có biểu đồ tranh dưới đây:


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 72 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 81 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 7 8 9 10 trang 76 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com