Giải bài 7 8 9 10 trang 93 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập trang 93 sgk Toán 7 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 7 8 9 10 trang 93 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Sau đây là phần Giải bài 7 8 9 10 trang 93 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 10.7 trang 93 Toán 7 tập 2 KNTT

Kể tên các đỉnh, cạnh và đường chéo của hình lập phương MNPQ. EFGH ở Hình 10.16.

Bài giải:

Ta có:

• 8 đỉnh: M, Q, P, N, H, E, F, G.

• 12 cạnh: MQ, MN, QP, PN, HE, EF, FG, GH, QH, ME, NF, PG.

• 4 đường chéo: MG, EP, QF, HN.


Giải bài 10.8 trang 93 Toán 7 tập 2 KNTT

Một chiếc hộp đựng đồ đa năng có dạng hình hộp chữ nhật với khung bằng thép, bên ngoài phủ vải và kích thước như Hình 10.17.

a) Tính thể tích của hộp.

b) Tính diện tích vải phủ bề mặt ngoài của chiếc hộp.

Bài giải:

a) Thể tích của hộp là:

\(30.40.50 = 60 \,000 (cm^3) = 60 (l)\)

b) Diện tích vải phủ bề mặt ngoài của chiếc hộp bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy là:

\(2.(40 + 50).30 + 2.40.50 = 9 \,400 (cm^2)\).


Giải bài 10.9 trang 93 Toán 7 tập 2 KNTT

Một chiếc khay đá để trong tủ lạnh có 18 ngăn nhỏ hình lập phương với cạnh 2 cm (H.10.18). Hỏi tổng thể tích của toàn bộ các viên đá lạnh dựng đầy trong khay là bao nhiêu?

Bài giải:

Thể tích của một viên đá nhỏ là:

\(2.2.2 = 8 (cm^3)\)

Tổng thể tích của toàn bộ viên đá đựng trong khay là:

\(8.18 = 144 (cm^3)\)


Giải bài 10.10 trang 93 Toán 7 tập 2 KNTT

Một cái thùng hình lập phương cạnh 7 dm có chứa nước, độ sâu của nước là 4 dm. Người ta thả 25 viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 dm, chiều rộng 1 dm và chiều cao 0,5 dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đề xi mét (giả sử toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể)?

Bài giải:

Thể tích của thùng nước ban đầu là:

\(7.7.7 = 343 (dm^3)\)

Thể tích của nước trong thùng là:

\(7.7.4 = 196 (dm^3)\)

Thể tích của $25$ viên gạch dạng hình hộp chữ nhật là:

\(25.(2.1.0,5) = 25 (dm^3)\)

Thể tích của nước và $25$ viên gạch là:

\(196 + 25 = 221 (dm^3)\)

Nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng là:

\((343 – 221):(7.7) \approx 2,49 (dm)\)

Vậy nước trong thùng còn cách miệng thùng $2,49 \,dm$.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 90 91 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 98 99 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 7 8 9 10 trang 93 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com