Giải Review Game 2 trang 130 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn Giải Review Game 2 trang 130 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều. Nội dung bài bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Review Game 2

Play with 2 – 4 classmates. Take turns. Each classmate has a game counter. Toss a coin and move your counter.

(Chơi với 2 – 4 bạn cùng lớp. Mỗi học sinh có một  lượt đi. Tung đồng xu và di chuyển khi đến lượt đi.)

Heads = move two squares

(Đầu = di chuyển 2 ô)

Tails = move one square

(Đuôi = di chuyển 1 ô)

Can’t answer? Miss a turn!

Không thể trả lời à? Mất 1 lượt đi?


START

Câu 1 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

What two things can your best friend do?

Trả lời:

play piano, play football

(Hai điều bạn thân của bạn có thể làm là gì? – chơi piano. đá bóng.)


Câu 2 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

How many languages can you speak?

Trả lời:

I can speak two languages.

(Bạn có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ? – Tôi có thể nói được hai ngôn ngữ.)


Câu 3 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

Who is this? What can he do?

Trả lời:

Kanzi. He can communicate with humans.

(Đây là ai? Nó có thể làm gì? – Kanzi. Nó có thể giao tiếp với con người.)


Câu 4 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

Can you do a handstand?

Trả lời:

Yes, I can.

(Bạn có thể trồng cây chuối không? – Mình có thể.)


Câu 5 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

What can you do at Dubai’s Mall of the Emirates? Say three things.

Trả lời:

I can go shopping. I can eat. I can watch a movie or see a play here, too.

(Bạn có thể làm gì tại Trung tâm mua sắm Emirates của Dubai? Nói ba điều. – Tôi có thể đi mua sắm. Tôi có thể ăn. Tôi cũng có thể xem một bộ phim hoặc xem một vở kịch ở đây.)


Câu 6 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

What does haggling mean?

Trả lời:

Offer a price lower.

(Mặc cả nghĩa là gì – Đề nghị một mức giá thấp hơn.)


Câu 7 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

Which country uses pesos?

Trả lời:

Mexico.

(Quốc gia nào sử dụng đồng pesos? – Mê hi cô.)


Câu 8 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

How much does a bag of potato chips cost in your country?

Trả lời:

It costs 50,000 VNĐ

(Bao nhiêu một túi khoai tây chiên có giá ở nước bạn? – Nó có giá 50 nghìn đồng.)


Câu 9 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

What are you doing now?

Trả lời:

I’m playing game.

(Bạn đang làm gì? – Mình đang chơi game.)


Câu 10 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

How many text messages do you send in one day?

Trả lời:

Three text messages.

(Bạn gửi bao nhiêu tin nhắn văn bản trong một ngày? – Ba tin nhắn văn bản)


Câu 11 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

Who is Robert Wood?

Trả lời:

National Ceographic Explorer / electrical engineer / professor

(Robert Wood là ai? – Nhà thám hiểm địa lý, kỹ sư điện, giáo sư)


Câu 12 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

Who took this photo?

Trả lời:

a remote-controlled car.

(Ai chụp bức ảnh này? – Một chiếc xe điều khiển từ xa.)


Câu 13 trang 130 Tiếng Anh 6 CD

What’s the weather like today?

Trả lời:

It’s hot.

(Thời tiết hôm nay thế nào? – Trời nóng.)


Câu 14 trang 131 Tiếng Anh 6 CD

In your country, what’s the weather like in winter?

Trả lời:

It’s cold.

(Ở đất nước bạn, thời tiết thế nào vào mùa đông? – Trời lạnh.)


Câu 15 trang 131 Tiếng Anh 6 CD

What are hailstones made of?

Trả lời:

Ice.

(Mưa đá được tạo thành từ gì? – Đá băng.)


Câu 16 trang 131 Tiếng Anh 6 CD

What is a tornado?

Trả lời:

a dangerous storm

(Lốc xoáy là gì? – một cơn bão nguy hiểm.)


Câu 17 trang 131 Tiếng Anh 6 CD

When did you go on your last vacation?

Trả lời:

In last summer

(Kì nghỉ vừa rồi bạn đi khi nào? – Vào mùa hè năm ngoái)


Câu 18 trang 131 Tiếng Anh 6 CD

What did you do last weekend?

Trả lời:

I goed to the zoo.

(Bạn làm gì vào cuối tuần trước. – Mình đã đến sở thú)


Câu 19 trang 131 Tiếng Anh 6 CD

Name three countries Andrew Evans visited.

Trả lời:

Australia, England, Oman, Laos, Palau, etc.

(Ba quốc gia Andrew Evans đã ghé thăm. – Úc, Anh, Oman, Lào, Palau, v.v.)


Câu 20 trang 131 Tiếng Anh 6 CD

What did you do for New Year’s?

Trả lời:

I watched the fireworks

(Bạn làm gì trong ngày năm mới – Mình xem bắn pháo hoa)


Câu 21 trang 131 Tiếng Anh 6 CD

What do you do on your birthday?

Trả lời:

shopping

(Bạn làm gì vào ngày sinh nhật? – mua sắm.)


Câu 22 trang 131 Tiếng Anh 6 CD

In which country does the Harbin Snow and Ice festival take place?

Trả lời:

China.

(Lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân diễn ra ở quốc gia nào? – Trung Quốc.)


Câu 23 trang 131 Tiếng Anh 6 CD

Name three festivals in your country.

Trả lời:

Hung King Temple Festival, Vietnam Independence Day, Mid-autumn Festival.

(Kể tên ba lễ hội ở nước bạn. – Lễ hội Đền Hùng, Quốc Khánh, Trung thu.)


Câu 24 trang 131 Tiếng Anh 6 CD

What is your favorite festival?

Trả lời:

Mid-autumn Festival.

(Lễ hội nào bạn thích nhất? – Trung thu.)

FINISH


Bài trước:

👉 Giải Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s? sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Review Game 2 trang 130 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com