Giải Unit 1 – Extra Practice Worksheet trang 151 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 1. What’s your favourite band? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 1 – Extra Practice Worksheet trang 151 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1. What’s your favourite band?

Extra Practice Worksheet trang 151 Tiếng Anh 6 Explore English

1. MY FAVORITES

Giải bài A trang 151 Tiếng Anh 6 CD

Write the sports in the correct column.

(Viết tên các môn thể thao vào cột chính xác.)

Trả lời:

Extreme sports

(Thể thao mạo hiểm)

Team sports

(Thể theo theo nhóm)

mountain biking (leo núi) Basketball (bóng rổ)
rock climbing (leo núi đá) Rugby (bóng bầu dục)
Kayaking (đua thuyền) Baseball (bóng chày)

Giải bài B trang 151 Tiếng Anh 6 CD

Complete the sentences using the words from the box.

(Hoàn thành các câu sau sử dụng những từ trong bảng.)

Trả lời:

1. favorite 2. rock climber 3. kayak 4. extreme sports 5. mountain bike

Hướng dẫn dịch:

1. Môn thể thao ưa thích của tớ là bóng rổ. Của cô ấy là bóng gậy.

2. Erica là một vận động viên leo núi. Cô ấy thích leo núi.

3. Tớ di chuyển trên sống bằng thuyền của mình.

4. Nhảy dù và nhảy bungee đều là những môn thể thao mạo hiểm.

5. Bạn đi xe đạp leo lúi ở trên ở nơi gồ ghề.


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – Worksheet trang 138 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 2 – Preview trang 19 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – Extra Practice Worksheet trang 151 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com