Giải Unit 1 – Worksheet trang 138 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 1. What’s your favourite band? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 1 – Worksheet trang 138 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1. What’s your favourite band?

Worksheet trang 138 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài 1 trang 138 Tiếng Anh 6 CD

Match. Write the words in the box next to the picture.

(Nối. Viết các từ trong bảng vào bên cạnh các bức tranh.)

Trả lời:

a. soccer b. cricket c. tennis d. basketball e. rugby f. baseball

Giải bài 2 trang 138 Tiếng Anh 6 CD

Write the words below in the correct column.

(Viết các từ dưới đây vào cột đúng.)

Trả lời:

Watch / see a… Read a…

Movie

TV show

Singer, band

Book

Giải bài 3 trang 138 Tiếng Anh 6 CD

Read the conversation and correct one mistake on each line.

(Đọc đoạn hội thoại và sửa một lỗi sai ở mỗi dòng.)

Trả lời:

Line 2: Who’s → What’s Line 3: Mine → My
Line 4: My → Mine Line 5: be → is

Hướng dẫn dịch:

Anna: Bộ phim ưa thích của Clark là gì vậy?

Clark: Bộ phim ưa thích của tớ là Iron man. Của cậu thì sao?

Anna: Bộ phim ưa thích của tớ là The Incredible Hulk. Ca sĩ ưa thích của tớ là Lady Gaga.

Clark: Thật á? Đấy cũng là ca sĩ ưa thích của tớ.


Giải bài 4 trang 138 Tiếng Anh 6 CD

Write to a friend. Tell him / her about your favorite movie, singer, and sport.

(Viết cho một người bạn. Nói cho cô ấy / anh ấy về bộ phim, ca sĩ và môn thể thao ưa thích của bạn.)

Trả lời:

Hi Ted

I’m writing to tell you about my favorite singer. My favorite singer is Justin Bieber, he is Canadian. The most famous song of his is “Baby”. He has a sweet voice and a lot of great songs. He earns a lot of money and he always do charity. I love him and I hope I can see him one day. And who is your favorite singer? I hope to receive letter from you soon.

Love,

Thao

Hướng dẫn dịch:

Xin chào Ted

Tớ viết cho cậu để kể về ca sĩ ưa thích của tớ. Ca sĩ ưa thích của tớ là Justin Bieber. Anh ấy là người Canada. Bài hát nổi tiếng nhất của anh ấy là “Baby” . Anh ấy có một giọng hát ngọt ngào và có rất nhiều bài hát tuyệt vời. Anh ấy kiếm được rất nhiều tiền và luôn luôn làm từ thiện. Tớ rất yêu quý anh ấy và hi vọng có thể gặp được anh ấy trong tương lai. Vậy ai là ca sĩ ưa thích của cậu? Tớ hi vọng có thể nhận được thử của cậu sớm.

Thân mến

Thao


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – Video trang 17 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 1 – Extra Practice Worksheet trang 151 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – Worksheet trang 138 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com