Giải Unit 1 – PROJECT trang 15 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 1: MY NEW SCHOOL sgk Tiếng Anh 6 Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 1 – PROJECT trang 15 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1: MY NEW SCHOOL

PROJECT trang 15 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

Your dream school

(Ngôi trường trong mơ của em)

Work in groups. (Làm việc theo nhóm.)

Giải bài 1 trang 15 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Design your dream school. What does it look like?

(Thiết kế ngôi trường mơ ước của em. Nó trông như thế nào?)

Is it: (Ngôi trường trong mơ)

– in a town or in the country?

(Ở thị trấn hay ở miền quê?)

– a boarding school?

(Là một trường nội trú?)

– an international school?

(Là một trường quốc tế?)

Does it have: (Trường có:)

– a swimming pool?

(Bể bơi?)

– a video game room?

(Phòng chơi điện tử?)

– a greenhouse and a farm?

(Nhà xanh và một nông trại?)

Trả lời:

My dream school is in the town and it’s an international school.

(Ngôi trường mơ ước của tôi ở thị trấn và là một trường quốc tế.)

It has a swimming pool and a farm. (Nó có hồ bơi và trang trại.)


Giải bài 2 trang 15 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Draw a picture of your dream school.

(Vẽ một bức tranh về ngôi trường mơ ước của em.)

Gợi ý:


Giải bài 3 trang 15 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Present it to the class.

(Trình bày trước lớp.)

Trả lời:

Hello everyone! This is the picture of my dream school. It’s an international school in town. It’s very large with over 50 classrooms. It has a big playground with many games to play and a lot of trees with benches under them for students to sit on and read. It also has a farm for biology lessons and a swimming pool for students to learn how to swim. Here, students can learn their favourite subjects and join many interesting clubs after school.

(Xin chào tất cả mọi người! Đây là bức tranh về ngôi trường mơ ước của tôi. Đó là một trường quốc tế trong thị trấn. Nó rất lớn với hơn 50 phòng học. Nó có một sân chơi lớn với nhiều trò chơi để chơi và nhiều cây xanh với những chiếc ghế dài bên dưới cho học sinh ngồi và đọc sách. Nó cũng có một trang trại cho các giờ sinh học và một hồ bơi cho học sinh học bơi. Tại đây, học sinh có thể học những môn học yêu thích và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị sau giờ học.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – LOOKING BACK trang 14 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 2 – GETTING STARTED trang 16 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – PROJECT trang 15 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com