Giải Unit 2 – GETTING STARTED trang 16 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 2: MY HOUSE sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 2 – GETTING STARTED trang 16 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 2: MY HOUSE

GETTING STARTED trang 16 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

A look inside

(Nhìn vào bên trong)

Giải bài 1 trang 16 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Mi: Wow! Your room looks so big, Nick.

Nick: It’s Elena’s room. She’s my sister.

Mi: I see. Is there a TV behind you?

Nick: Yes, there is. Where do you live, Mi?

Mi: I live in a town house. And you?

Nick: I live in a country house. Who do you live with?

Mi: My parents and younger brother. We’re moving to a flat next month!

Nick: Are you?

Mi: Yes. My aunt lives near there, and I can play with my cousin.

Nick: Are there many rooms in your new flat?

Mi: Yes, there are. There’s a living room, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms.

Hướng dẫn dịch:

Mi: Wow, phòng của cậu trông rộng nhỉ Nick nhỉ.

Nick: Đấy là phòng của Elena, chị của tớ.

Mi: Vậy à. Có một chiếc tivi ở đằng sau cậu phải không?

Nick: Ừ có, cậu sống ở đâu vậy Mi?

Mi: Tớ sống ở một ngôi nhà trong thị trấn. Còn cậu thì sao?

Nick: Tớ sống trong một ngôi nhà vùng đồng quê. Cậu sống với ai vậy?

Mi: Với bố mẹ và em trai. Cả nhà tớ sẽ chuyển đến một căn hộ vào tháng sau.

Nick: Thật hả?

My: Ừ. Dì tớ sống gần đó và tớ có thể chơi với các em của tớ.

Nick: Trong căn hộ mới của cậu có nhiều phòng không?

Mi: Có nhiều. Có một phòng khách, ba phòng ngủ, một phòng bếp và hai phòng tắm.


Giải bài 2 trang 17 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Which family members does Mi talk about? Put a tick (✓).

(Mi kể về những thành viên gia đình nào? Đánh dấu vào.)

1. parents
2. sister
3. brother
4. aunt
5. cousin

Trả lời:

1. parents (bố mẹ)
2. sister (chị/ em gái)
3. brother (anh/ em trai)
4. aunt (dì/ cô)
5. cousin (anh/ chị/ em họ)

Giải bài 3 trang 17 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word.

(Đọc lại bài hội thoại. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

1. Elena is Nick’s _____ .

2. There is _____ a in Elena’s room.

3. Now Mi lives in a _____ house.

4. Nick lives in a _____ house.

5. Mi’s new flat has _____ bedrooms.

Trả lời:

1. sister 2. TV 3. town 4. country 5. three

1. Elena is Nick’s sister.

(Elena là chị gái của Nick.)

2. There is TV a in Elena’s room.

(Có một cái tivi trong phòng của Elena.)

3. Now Mi lives in a town house.

(Hiện tại Mi sống ở một ngôi nhà trong thị trấn.)

4. Nick lives in a country house.

(Nick sống trong một ngôi nhà ở nông thôn.)

5. Mi’s new flat has three bedrooms.

(Nhà mới của Mi có 3 phòng ngủ.)


Giải bài 4 trang 17 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Complete the word web. Use the words from the conversation and the ones you know.

(Hoàn thành mạng lưới từ. Sử dụng các từ trong bài hội thoại và những từ em biết.)

Trả lời:

Types of house: các kiểu nhà

– town house: nhà ở thị trấn

– country house: nhà ở nông thôn

– flat: căn hộ chung cư

– stilt house: nhà sàn

– castle: lâu đài

– dormitory: nhà tập thể, khu kí túc xá

– villa: biệt thự

– cottage: nhà tranh

– farmhouse: trang trại


Giải bài 5 trang 17 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Work in groups. Ask your friends where they live.

(Làm việc theo nhóm. Hỏi bạn em nơi các bạn sống.)

A: Where do you live?

(Bạn sống ở đâu?)

B: I live in a flat.

(Mình sống trong căn hộ chung cư.)

Trả lời:

A: Where do you live?

(Bạn sống ở đâu?)

B: I live in a palace.

(Mình sống trong cung điện.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – PROJECT trang 15 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 2 – A CLOSER LOOK 1 trang 17 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 2 – GETTING STARTED trang 16 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com