Giải Unit 1 – Pronunciation trang 13 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 1. What’s your favourite band? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 1 – Pronunciation trang 13 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1. What’s your favourite band?

Pronunciation trang 13 Tiếng Anh 6 Explore English

Contractions: What’s / Who’s

(Viết tối giản: What’s / Who’s)

Giải bài A trang 13 Tiếng Anh 6 CD

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. What is, What’s

2. Who is, Who’s


Giải bài B trang 13 Tiếng Anh 6 CD

B. Listen. Write Who’s or What’s.

(Nghe. Viết Who’s hoặc What’s.)

1. ______ your favorite movie star?

2. ______ your favorite book?

3. ______ your favorite writer?

4. ______ your favorite song ?

5. ______ your favorite singer?

Trả lời:

1. Who’s 2. What’s 3. Who’s 4. What’s 5. Who’s

1. Who’s your favorite movie star?

(Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bạn?)

2. What’s your favorite book?

(Cuốn sách yêu thích của bạn là gì?)

3. Who’s your favorite writer?

(Ai là nhà văn yêu thích của bạn?)

4. What’s your favorite song?

(Bài hát yêu thích của bạn là gì?)

5. Who’s your favorite singer?

(Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?)


Giải bài C trang 13 Tiếng Anh 6 CD

C.  Work with a partner. Take turns to read the questions in B.

(Làm việc với một người bạn. Luân phiên nhau để đọc các câu hỏi ở B.)

Trả lời:

1. Who’s your favorite movie star?

2. What’s your favorite book?

3. Who’s your favorite writer?

4. What’s your favorite song?

5. Who’s your favorite singer?


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – The Real World trang 12 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 1 – Communication trang 13 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – Pronunciation trang 13 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com