Giải Unit 1 – The Real World trang 12 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 1. What’s your favourite band? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 1 – The Real World trang 12 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1. What’s your favourite band?

The Real World trang 12 Tiếng Anh 6 Explore English

The World’s Favorite Sports

Soccer is a very popular sport. More than 3.5 billion people all over the world watch soccer. Some other popular sports are cricket, rugby, and tennis.

Giải bài A trang 12 Tiếng Anh 6 CD

A. Listen to the descriptions. Complete the sentences. Use the countries in the box.

(Nghe bài mô tả. Hoàn thành câu. Sử dụng các quốc gia trong khung.)

New Zealand         Spain         Jamaica

1.This is _________ ‘s flag.

This country’s favorite sport is (tennis/baseball). Rafael Nadal is a very famous player.

2. This is ________’s flag.

This country’s favorite sport is (cricket/basketball). Courtney Walsh is a very famous player.

3. This is ________ ‘s flag.

This country’s favorite sport is (tennis/rugby). The national team is the All Blacks.

Trả lời:

1. This is Spain ‘s flag.

2. This is Jamaica ‘s flag.

3. This is New Zealand ‘s flag.

Nội dung bài nghe:

1. This is Spain’s flag. This country’s favorite sport is tennis. Rafael Nadal is a very famous player.

2. This is Jamaica’s flag. This country’s favorite sport is cricket. Courtney Walsh is a very famous player.

3. This is new Zealand’s flag. This country’s favorite sport is rugby. The national team is the all blacks.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là lá cờ của Tây Ban Nha. Môn thể thao yêu thích của đất nước này là quần vợt. Rafael Nadal là một tay vợt rất nổi tiếng.

2. Đây là lá cờ của Jamaica. Môn thể thao yêu thích của đất nước này là cricket. Courtney Walsh là một cầu thủ rất nổi tiếng.

3. Đây là lá cờ của New Zealand. Môn thể thao yêu thích của đất nước này là bóng bầu dục. Đội tuyển quốc gia là toàn người da đen.


Giải bài B trang 12 Tiếng Anh 6 CD

B. Circle the correct answers in A. Then listen and check your answer.

(Khoanh chọn câu trả lời đúng ở A. Sau đó nghe và trả lời câu trả lời của em.)

Trả lời:

1. This country’s favorite sport is tennis. Rafael Nadal is a very famous player.

(Môn thể thao yêu thích của đất nước này là quần vợt. Rafael Nadal là một tay vợt rất nổi tiếng.)

2. This country’s favorite sport is cricket. Courtney Walsh is a very famous player.

(Môn thể thao yêu thích của đất nước này là bóng chày. Courtney Walsh là một cầu thủ rất nổi tiếng.)

3. This country’s favorite sport is rugby. The national team is the All Blacks.

(Môn thể thao yêu thích của đất nước này là bóng bầu dục. Đội tuyển quốc gia toàn là người da đen.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – Language Focus trang 10 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 1 – Pronunciation trang 13 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – The Real World trang 12 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com